Eiropas veselības savienība: pieaug Eiropas Zāļu aģentūras nozīme

25.01.2022., turpinot darbu pie stipras Eiropas veselības savienības izveides, Padome pieņēma regulu, ar ko pārskata Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) pilnvaras, un tādējādi ir spērusi platu soli, lai attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm nostiprinātu EMA lomu krīžgatavībā un krīžu pārvarēšanā. Jaunie noteikumi ļaus Aģentūrai cieši uzraudzīt un mazināt zāļu un medicīnisko ierīču trūkumu lielu notikumu un sabiedrības […]

Eiropas nākotne. Eiropieši klimata pārmaiņas uzskata par galveno ES uzdevumu

Eiropas Parlaments un Komisija 25.01.2022. publisko kopīgu Eirobarometra speciālaptauju par Eiropas nākotni. – No katriem 10 jaunajiem eiropiešiem 9 (15–24 gadu vecuma grupā – 91 %) piekrīt tam, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību, un šādu viedokli atbalsta arī 87 % no visiem aptaujas dalībniekiem – 81 % aptaujāto pauž apmierinātību ar […]

Stiprināt drošas ceļošanas koordināciju Eiropas Savienībā

25.01.2022. ES ministri panāca vienošanos par noteikumu atjaunināšanu nolūkā atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Šī vienošanās tiek pieņemta saskaņā ar Komisijas 2021. gada 25. novembra priekšlikumu. Atzinīgi vērtējot minētās vienošanās pieņemšanu Padomē, veselības komisāre Stella Kirjakidu un tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Kopš pandēmijas sākuma esam ierosinājuši risinājumus, kā aizsargāt un veicināt drošu un brīvu pārvietošanos, […]

Konference par Eiropas nākotni. Plenārsēdē apspriestie pilsoņu ieteikumi

Konferences plenārsēdē piektdien, 21. janvārī, un sestdien, 22. janvārī, tika izvērtēti divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās apkopotie ieteikumi. Tika izvērtēti 90 ieteikumi, kas sagatavoti paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas un vide / veselība”, un saistītie ieteikumi, kas sagatavoti valstu pilsoņu paneļdiskusijās. Diskusijas galvenokārt koncentrējās ap ieteikumiem, […]

Eiropas nākotne. Konferences plenārsēdē apspriedīs pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus

Konferences par Eiropas nākotni 21.-22. janvāra plenārsēdē Strasbūrā tiks izvērtēti 90 ieteikumi, kas tapuši iedzīvotāju paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija/vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas, vide/veselība”, kā arī ar tiem saistītie dalībvalstīs notikušo pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi.             Līdz šim ieteikumu izstrāde ir pabeigta divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās. Katrā no tām darbojās 200 dažāda vecuma un […]

Starptautiskā izglītības diena

23.01.2022. pirms Starptautiskās Izglītības dienas, kas tiek atzīmēta 24. janvārī, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels nāca klajā ar šādu paziņojumu: “Izglītība ir būtiska globālajai atlabšanai un visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Tiesības uz izglītību ir pamattiesības un veido noturīgas, miermīlīgas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatu. Izglītība ir zaļās pārkārtošanās pamats un katalizators. Tā ļauj iedzīvotājiem […]

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pieteikšanās uz 2022. gada balvām sākusies!

18.01.2022. sākas pieteikšanās uz jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvām. Pirmā pieteikšanās uz balvām guva lielu atsaucību: pagājušogad tika saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumu. 2022. gadā ar iniciatīvu cildināsim jaunus iedvesmojošus pārmaiņu piemērus mūsu ikdienas dzīvē, dzīves telpā un pieredzē. Tāpat kā pirmajā konkursā, arī jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvas tiks piešķirtas jauno talantu idejām, kā arī jau […]

Afganistāna: ES piešķir 268,3 miljonus eiro, lai atbalstītu izglītības, veselības un iztikas līdzekļu nodrošināšanu Afganistānas iedzīvotājiem

Sakarā ar smago humanitāro krīzi, ar ko saskaras Afganistāna, ES ir sākusi projektus 268,3 miljonu eiro vērtībā un tādējādi palielinājusi būtisko atbalstu Afganistānas iedzīvotājiem. ES atbalsts ir vērsts uz izglītības saglabāšanu, ilgtspējīgiem iztikas līdzekļiem un sabiedrības veselības aizsardzību, arī bēgļiem, migrantiem un iekšzemē pārvietotām personām. Tas tiek virzīts caur Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām, kas darbojas Afganistānā […]

Programma “Radošā Eiropa” – 2022. gadā palielināts kultūras un radošo nozaru atbalsta budžets

13.01.2022. Šodien Komisija pieņēma 2022. gada darba programmu “Radošā Eiropa”, pēc kuras izsludinās attiecīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Programma “Radošā Eiropa”, kuras budžets ir aptuveni 385 miljoni eiro (par gandrīz 100 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gadā), stiprina atbalstu radošajiem un kultūras partneriem, pienācīgi ņemot vērā problēmas, ko rada Covid-19 krīze un pieaugošā globālā konkurence. Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre […]

Eiropas Komisija gādā, lai jauniešiem būtu pieejams kvalitatīvs un iekļaujošs brīvprātīgais darbs

13.01.2022. Lai veicinātu jauniešu brīvprātīgā darba transnacionālo raksturu Eiropas Solidaritātes korpusa vai citu valsts līmeņa shēmu ietvaros, kā vienu no pirmajām konkrētajām iniciatīvām saistībā ar 2022. jeb Eiropas Jaunatnes gadu Komisija šodien publicēja priekšlikumu Padomes ieteikumam par jauniešu brīvprātīgo darbu.             Atzīstot brīvprātīgā darba būtisko devumu jauniešu prasmju un kompetenču veidošanā un tā nozīmi sekmīgā sabiedrības problēmu atrisināšanā, ierosinātais ieteikums […]

20 gadi kopš eiro jūsu ikdienā

01.01.2022. Pirms divdesmit gadiem, 2002. gada 1. janvārī, divpadsmit ES valstis savas nacionālās valūtas banknotes un monētas apmainīja pret eiro – tā bija vērienīgākā pāreja uz jaunu valūtu, kāda jebkad ir bijusi. Šo divu gadu desmitu laikā eiro ir nostiprinājis Eiropas valstu ekonomikas stabilitāti, konkurētspēju un attīstību. Vēl svarīgāk ir tas, ka eiro ieviešana iedzīvotājiem […]