“Erasmus+”: 2020. gada veiksmes stāsts par spīti ierobežojumiem

16.12.2021. publicētais “Erasmus+” 2020. gada ziņojums liecina, ka, neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, programma pagājušajā gadā atbalstījusi gandrīz 640 000 mācību pieredzes ārvalstīs un nodrošinājusi finansējumu 20 400 projektiem un 126 900 organizācijām. Pēkšņā pāreja uz mācībām tiešsaistē uzskatāmi parādīja attālināto risinājumu nozīmi mācīšanas un mācīšanās procesā. Programmai “Erasmus+” joprojām ir būtiska loma cilvēku un organizāciju sagatavošanā — pērn digitālajai pārejai tika atvēlēti 200 miljoni […]

Eiropas zaļais kurss: EK ierosina stimulēt ēku renovāciju un dekarbonizāciju

17.12.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, kā ēku energoefektivitātes noteikumus saskaņot ar Eiropas zaļo kursu un līdz 2050. gadam dekarbonizēt ES ēku fondu. Šis priekšlikums Eiropā atvieglos mājokļu, skolu, slimnīcu, biroju un citu ēku renovāciju ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un rēķinus par enerģiju, uzlabojot dzīves kvalitāti miljoniem eiropiešu. Publiskotais pārskatītās Ēku energoefektivitātes direktīvas priekšlikums Komisijas Renovācijas […]

ES digitālais Covid sertifikāts: EK pieņem vakcinācijas sertifikātu 9 mēnešu saistošu akceptēšanas periodu

21.12.2021. Eiropas Komisija pieņēma noteikumus saistībā ar ES digitālo Covid sertifikātu, ar kuriem attiecībā uz ceļošanu ES iekšienē tiek paredzēts deviņu mēnešu (270 dienu) saistošs akceptēšanas periods vakcinācijas sertifikātiem. Skaidrs un vienots vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas periods garantēs to, ka attiecībā uz ceļošanu veiktie pasākumi arī turpmāk būs koordinēti, kā Eiropadome aicināja pēc savas pēdējās sanāksmes 2021. gada 16. decembrī. Jaunie […]

Valsts atbalsts: EK apstiprina Latvijas programmu 50 miljonu eiro apmērā

17.12.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 50 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kuras mērķis ir atbalstīt tirdzniecības un sporta centrus, kultūras, atpūtas un izklaides objektus koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Publiskais atbalsts segs konkrētas darbības izmaksas, kas saistītas ar ēku un […]

Jauni priekšlikumi transporta jomā, kas vērsti uz lielāku efektivitāti un ilgtspējīgāku ceļošanu

15.12.2021. Lai atbalstītu pāreju uz tīrāku, zaļāku un viedāku mobilitāti saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem, Komisija šodien pieņēma četrus priekšlikumus, kas modernizēs ES transporta sistēmu. Priekšlikumi dos transporta nozarei iespēju samazināt emisijas par 90 %, proti, palielinās savienojamību un novirzīs vairāk pasažieru un kravu uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, atbalstīs uzlādes punktu, alternatīvās degvielas uzpildes infrastruktūras un […]

EK apstiprina Latvijas īres maksas kompensācijas programmu 9 miljonu eiro apmērā koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam

14.12.2021. Eiropas Komisija konstatēja, ka 9 miljonu eiro vērta Latvijas īres kompensācijas programma, kas paredzēta koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam, atbilst ES pagaidu regulējumam par valsts atbalsta pasākumiem. Programma ir tāda pasākuma atkārtota ieviešana, kuru Komisija jau apstiprināja 2020. gada jūlijā (SA.57740) un pēc tam grozīja 2021. gada janvārī (SA.60412). Sākotnējā programma ar grozījumiem zaudēja spēku 2021. gada 30. jūnijā. Atbalsts, kas izpaudīsies kā […]

EK apstiprina grozījumus Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus

14.12.2021. Eiropas Komisija konstatēja, ka grozījumi spēkā esošā Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus, atbilst ES pagaidu regulējumam. Komisija 2020. gada decembrī apstiprināja sākotnējo programmu “Dotācijas uzņēmumiem, kurus skārusi Covid-19 krīze, ar mērķi nodrošināt apgrozāmā kapitāla plūsmu” (SA.59592). Programmas mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuru apgrozījums ir samazinājies koronavīrusa uzliesmojuma un vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Programmas […]

EK veic mūžizglītības un nodarbināmības uzlabošanas pasākumus

10.12.2021. Portu sociālajā samitā maijā ES līderi apsveica ES līmeņa mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka 60 % pieaugušo piedalās apmācībā. Šodien Komisija spērusi svarīgu soli, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt šo mērķi, iesniegdama Padomes ieteikumus par individuālajiem mācību kontiem un mūžizglītības un nodarbināmības mikrodiplomiem, kas izziņoti 2020. gada Prasmju programmā un paziņojumā par Eiropas Izglītības telpu. Spēcīgs prasmju […]

EK priekšlikumi uzlabot to cilvēku darba apstākļus, kuri strādā, izmantojot digitālās darba platformas

09.12.2021. Eiropas Komisija ierosina pasākumu kopumu, lai uzlabotu darba apstākļus platformu darbā un atbalstītu digitālo darba platformu ilgtspējīgu izaugsmi Eiropas Savienībā. Jaunie noteikumi nodrošinās, ka cilvēki, kas strādā, izmantojot digitālās darba platformas, var izmantot darba tiesības un sociālos pabalstus, uz kuriem viņiem ir tiesības. Viņi saņems arī papildu aizsardzību attiecībā uz algoritmiskās pārvaldības, t. i., automatizētu […]

EK nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu

09.12.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē. Sociālās ekonomikas organizācijas ir struktūras, kas darbojas sociālo un vidisko mērķu vārdā un lielāko daļu peļņas iegulda organizācijas […]

Eirobarometrs: Eiropieši pauž atbalstu digitālajiem principiem

06.12.2021. Saskaņā ar īpašo Eirobarometra aptauju, kas notika 2021. gada septembrī un oktobrī, lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka internetam un digitālajiem rīkiem nākotnē būs svarīga nozīme. Turklāt liels vairākums uzskata, ka Eiropas Savienībai ir lietderīgi noteikt un veicināt šīs Eiropas tiesības un principus, lai nodrošinātu sekmīgu digitālo pārveidi. Digitalizācijas nozīme ikdienas dzīvē Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk […]

ES finanšu instrumenti 2020. gadā koronavīrusa krīzes laikā ar 29 miljardiem eiro atbalstīja Eiropas MVU

02.12.2021. Eiropas Komisija publicējusi gada kopsavilkuma ziņojumu par finanšu instrumentu īstenošanu 2020. gadā. Ziņojums liecina, ka finanšu instrumenti 2020. gadā ir atbalstījuši Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un citus saņēmējus kopumā ar 29 miljardiem eiro. No tiem 21,6 miljardi eiro (no kuriem 7 miljardi eiro paredzēti apgrozāmajam kapitālam) no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF), aptverot 478 000 MVU, no […]

EK aicina pastiprināt vakcināciju, ieviest balstvakcināciju, piesardzību un ātru reakciju uz omikron variantu

01.12.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar kopīgu un koordinētu ES pieeju tam, kā efektīvi risināt problēmas, ko daudzās dalībvalstīs šoruden rada atkārtots Covid-19 uzliesmojums. Patlaban vērojams straujš infekcijas gadījumu skaita pieaugums un atjaunojas spiediens uz slimnīcām, un šie apstākļi liek mums steidzami un apņēmīgi rīkoties. Potenciālais apdraudējums, ko rada jaunais omikron variants, pastiprina šīs bažas […]

Aicinām piedalīties! 16.decembrī plkst. 14.00 – 15.30 DISKUSIJA “ILGTSPĒJĪGS MEŽS UN CILVĒKS”, kura notiks Zoom platformā.

Pieteikšanās saite: https://ieej.lv/4qYOj Pieejas saite : https://zoom.us/j/95532509392 Galvenās tēmas : ilgtspējīgs mežs Latvijā, Eiropas zaļais kurss, ES mežu stratēģijas plāni, kādas izmaiņas gaidāmas. Ikviens interesents varēs sekot līdzi diskusijai tiešraidē un uzdod interesējošos jautājumus, kā arī izteikt viedokli! Diskusijas dalībnieki: Aiga Grasmane, Latvijas meža īpašnieku biedrība (diskusijas tēmas : Eiropas zaļā kursa, ES mežu stratēģijas […]

CulturEU: Komisija pastiprina atbalstu kultūras nozarei, publicējot tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu

29.11.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu interaktīvu rokasgrāmatu, kurā apkopotas visas finansējuma iespējas, kas kultūras un radošajām nozarēm pieejamas ES līmenī. CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks […]

Koronavīruss: Komisija ierosina stiprināt drošas ceļošanas ES koordināciju

26.11.2021. Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt noteikumus par drošas un brīvas pārvietošanās ES koordināciju, kuri tika ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Kopš vasaras vakcinācijas aptvere ir ievērojami pieaugusi, un ir veiksmīgi ieviests ES digitālais Covid sertifikāts; līdz šim ir izsniegti vairāk nekā 650 miljoni eksemplāru. Vienlaikus epidemioloģiskā situācija ES turpina attīstīties, dažas dalībvalstis veic papildu pasākumus sabiedrības […]

Programma “LIFE”: vairāk nekā 290 miljoni eiro ES finansējuma projektiem dabas, vides un klimatrīcības jomā

25.11.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi investīciju paketi vairāk nekā 290 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti 132 jauniem vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” projektiem. Šis ES finansējums mobilizēs investīcijas pavisam 562 miljonu eiro apmērā, un projekti tiks īstenoti gandrīz visās dalībvalstīs. Jaunie “LIFE” projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu pasaules daļu, līdz 2030. gadam panāks, ka Eiropas biodaudzveidība sāk atjaunoties, un veicinās ES zaļo […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas. Eiropieši veiksmīgi diskutē tiešsaistē 24 valodās

22.11.2021. Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas, kurās piedalās Eiropas iedzīvotāji, irunikāls un vērienīgs līdzdalības demokrātijas pasākums. Konference tiek īstenota 2021.–2022. gadā, un šā gada novembrī ir sācies tās otrais posms. Novembra sākumā tiešsaistē risinājās divas paneļdiskusijas; katrā no tām piedalījās aptuveni 200 eiropiešu, kuri 24 valodās apsprieda Eiropas nākotni. Tas notika pirmoreiz pasaulē — un… notika veiksmīgi! […]