Programma “Radošā Eiropa”

            03.02.2022. Eiropas Komisija ir publicējusi pirmos trīs uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti saistībā ar programmu “Radošā Eiropa” MEDIA 2022 — programmu, kuras kopējais ES finansējums šogad ir 226 miljoni eiro. Tās mērķis ir atbalstīt audiovizuālās nozares atveseļošanu un stiprināt tās konkurētspēju gan Eiropā, gan visā pasaulē. Nākamajās nedēļās un mēnešos tiks publicēti vēl citi uzaicinājumi.

            Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons“2022. gadā mēs pastiprināsim atbalstu Eiropas kultūras un radošajām nozarēm, kuras smagi skārusi Covid-19 krīze. Šodien mēs paziņojam par pirmo no daudzām finansēšanas iespējām, lai atbalstītu šo izšķirīgo nozari gan atveseļošanās laikā, gan pēc tās. “Radošā Eiropa” ieguldīs digitālo tehnoloģiju inovācijās un jauna veida saturā — no augstas klases TV seriāliem līdz virtuālajai realitātei.

            Programmas “Radošā Eiropa” atzars MEDIA ir pielāgots problēmām un iespējām, ko rada norises audiovizuālajos tirgos. Šogad ir izsludināti trīs jauni uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par videospēļu un iekļaujošā satura izstrādi, Eiropas festivālu tīkliem un MEDIA 360°, kas pielāgoti esošo nozaru, jaunu talantu un tirgu atbalstam, kā arī sadarbības veicināšanai starp dažādām nozarēm. 

Papildus šiem sākotnējiem aicinājumiem, kas aptver 41 miljonu eiro MEDIA paspārnē šodien programmas starpnozaru atzarā ir publicēts arī uzaicinājums, kas vērsts uz medijpratību un kas aptver 2,4 miljonus eiro no ES līdzekļiem. Vairāki citi uzaicinājumi saistībā ar programmas “Radošā Eiropa” trim atzariem tiks publicēti Komisijas Finansējuma un iepirkumu portālā.

Programmas “Radošā Eiropa” 2022. gada budžets ir 385,6 miljoni eiro, t. i., par 30 % vairāk nekā 2021. gadā.

 

Konteksts

Kopš 2021. gada programmai “Radošā Eiropa” ir trīs atzari: atzars MEDIA sniedz atbalstu audiovizuālajai nozarei, atzars “Kultūra” aptver visas pārējās kultūras un radošās nozares, un starpnozaru atzars sniedz starpnozaru sadarbības iespējas un atbalstu ziņu mediju nozarei. Šai programmai saskaņā ar jauno daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ir piešķirts nepieredzēti liels budžets – 2,2 miljardi eiro, tādējādi tā ir kļuvusi par līdz šim lielāko finansēšanas programmu, kas paredzēta kultūras un radošo nozaru atbalstam ES līmenī.

Programma “Radošā Eiropa” ir pilnībā saskaņota ar Eiropas Demokrātijas rīcības plānu un 2020. gada decembrī pieņemto Mediju un audiovizuālās jomas rīcības plānu. Programma atbalsta plašsaziņas līdzekļu brīvību, plurālismu un medijpratību, kā paziņots Eiropas Demokrātijas rīcības plānā, un turpinās Mediju un audiovizuālās jomas rīcības plāna centienus atbalstīt plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atveseļošanu un pārveidi.

Jautājumiem, palīdzībai saistībā ar programmu un palīdzībai sadarbībai ar organizācijām citās valstīs programmas “Radošā Eiropa” biroji ir izveidoti katrā iesaistītajā valstī.

 

Sīkāka informācija

Programma “Radošā Eiropa”

“Radošā Eiropa” 2022. gada darba programma

Eiropas Demokrātijas rīcības plāns

Mediju un audiovizuālās jomas rīcības plāns

“Radošā Eiropa” atzars MEDIA

“Radošā Eiropa” starpnozaru atzars

Programmas “Radošā Eiropa” kultūras atzars

Jautājumi un palīdzība: “Radošā Eiropa” biroji

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/