Portugāles prezidentūra ES Padomē: no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

2021. gada 1. janvārī prezidentūras pilnvaras Eiropas Savienības Padomē no Vācijas pārņēma Portugāle.
Šī būs jau ceturtā Portugāles prezidentūra.

Portugāles prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu “Laiks gūt rezultātus – taisnīga, zaļa un digitāla atlabšana”.

Prezidentvalsts programma tiek koncentrēta uz piecām galvenajām jomām, kas atbilst ES stratēģiskās programmas mērķiem:

·         stiprināt Eiropas noturību,

·         veicināt uzticēšanos Eiropas sociālajam modelim,

·         sekmēt ilgtspējīgu atveseļošanu,

·         paātrināt taisnīgu un iekļaujošu digitālo pārkārtošanos,

·         atkārtoti apstiprināt ES lomu pasaulē, nodrošinot, ka tā balstās uz atvērtību un multilaterālismu.

ES Padomes prezidentvalsts Portugāle koncentrēsies uz atbalstu Eiropas Savienībai Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā. Tā veicinās tādu ES redzējumu, kas ir novatorisks, ar skatu uz nākotni un balstās uz kopīgām vērtībām – solidaritāti, konverģenci un kohēziju.

Lai to panāktu, Portugāle ir apņēmusies uzņemties pozitīvu un elastīgu lomu, lai pozitīvi rīkotos, veicinātu sadarbību, sasniegtu jūtamus rezultātus ekonomikas atveseļošanā un palīdzētu Eiropas Savienībai izkļūt no krīzes.

Portugāles prezidentūras tīmekļa vietne

Portugāles prezidentūras prioritātes

Provizorisks sanāksmju grafiks Portugāles prezidentūras laikā

Informācijas avots: Eiropas Savienības Padome