Par veselīgu dzīvesveidu: EK sāk kampaņu “HealthyLifestyle4All”

24.09.2021. Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “HealthyLifestyle4All”, kuras mērķis ir vispārēji veicināt veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā dažādās paaudzēs un sociālajās grupās, ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un labbūtību.

Šajā divu gadu kampaņā sports un aktīvs dzīvesveids ir sasaistīti ar veselības, pārtikas un citām rīcībpolitikām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, valsts, vietējās un reģionālās iestādes un starptautiskās struktūras. Visas iesaistītās puses ir apņēmušās īstenot vairākas darbības, ar kurām Eiropas iedzīvotājus aicinās būt aktīvākiem un vairāk rūpēties par savu veselību.

Darbības atbalstīs kampaņas “HealthyLifestyle4All” trīs mērķus:

  • uzlabot izpratni par veselīgu dzīvesveidu visās paaudzēs;
  • atvieglot piekļuvi sportam, fiziskajām aktivitātēm un veselīgam uzturam, īpašu uzmanību pievēršot iekļautībai un nediskriminācijai, nolūkā sasniegt un iesaistīt neizdevīgā stāvoklī esošās grupas;
  • veicināt visaptverošu pieeju dažādās rīcībpolitikās un nozarēs, veidojot sasaisti starp pārtiku, veselību, labbūtību un sportu.

Tiešsaistes solījumu apkopošanas platformā savu solījumu veikt konkrētas darbības var iesniegt jebkura līdzdalīgā organizācija. Savus solījumus jau iesniegušas vairākas ES valstis un organizācijas, piemēram, starptautiskā un Eiropas olimpiskā komiteja, Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA), Starptautiskā skolu sporta federācija, Starptautiskā Futbola federācija (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienība UEFA un Pasaules Veselības organizācija (PVO), taču sagaidāms, ka solījumu būs vēl daudz vairāk.

Komisija kā kampaņas koordinatore nākamajos divos gados īstenos vairākus pasākumus, piemēram, tā iecerējusi:

  • palielināt finansējumu veselīga dzīvesveida projektiem programmā “Erasmus+”, “Apvārsnis Eiropa” un “ES – veselībai”. 2021.–2027. gada periodā sporta jomas darbībām programmā “Erasmus+” atvēlēti 470 miljoni eiro, pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” – 290 miljoni eiro, bet programmā “ES – veselībai” – 4,4 miljoni eiro;
  • izveidot jaunu #BeActive paaudžu balvu, ar kuras palīdzību tiks atzīta sporta nozīme dažādos vecumos;
  • izstrādāt vēža profilaksei veltītu ES mobilo lietotni, lai palielinātu informētību par veselīga dzīvesveida nozīmi vēža profilaksē un sekmīgāk sasniegtu Eiropas Vēža uzveikšanas plāna mērķus;
  • izstrādāt un atjaunināt pārtikas sastāvdaļu datubāzi, kurā būs informācija par ES pārdoto apstrādāto pārtikas produktu uzturvērtību ar mērķi popularizēt veselīgus pārtikas produktus un samazināt mazāk veselīgu pārtikas produktu (produktu ar augstu cukura, tauku un sāls saturu) patēriņu. Šo mērķi palīdzēs sasniegt arī obligāts saskaņotais uzturvērtības marķējums iepakojuma priekšpusē un ES Rīcības kodekss par atbildīgu pārtikas uzņēmējdarbības un tirgvedības praksi, kas stājās spēkā 2021. gada jūlijā;
  • risināt jautājumu par veselīgu un ilgtspējīgu uzturu un fizisko aktivitāšu un garīgās veselības nozīmi. Šajā sakarā Komisija pārskatīs ES programmu skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu un savā ieteikumā par izglītību racionalizēs veselīga dzīvesveida koncepciju;
  • atbalstīt pierādījumos balstītas veselīga dzīvesveida rīcībpolitikas veidošanu ar Veselības veicināšanas un slimību profilakses zinību vārtejas un Vēža zināšanu centra palīdzību.

Kampaņa sāksies vienlaikus ar 2021. gada Eiropas Sporta nedēļu, kas no 23. līdz 30. septembrim norisināsies visā Eiropā. Tās patroni būs trīs izcili Eiropas sportisti: Beatriče Vio, Horhe Pina un Sergejs Bubka. Sporta nedēļā plānoti tūkstošiem pasākumu, kuros dalībnieki gan tiešsaistē, gan uz vietas varēs pārliecināties, ka fiziskās aktivitātes nes prieku, palielina izturību un saved kopā dažādas paaudzes. Eiropas Sporta nedēļa pirmo reizi tika sarīkota 2015. gadā, un tā ir kļuvusi par lielāko sporta un fizisko aktivitāšu popularizēšanas kampaņu Eiropā. 2020. gadā Eiropas Sporta nedēļa pieredzēja rekordlielu dalībnieku skaitu: vairāk nekā 32 000 pasākumos visā Eiropā aktīvi piedalījās 15,6 miljoni dalībnieku.

Konteksts.

Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra aptauju gandrīz puse Eiropas iedzīvotāju vispār nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vai sportu, un pēdējos gados šis īpatsvars ir pakāpeniski palielinājies. Tikai viens no septiņiem cilvēkiem vecumā no 15 gadiem katru dienu ēd vismaz piecas augļu vai dārzeņu porcijas, bet katrs trešais ikdienā neēd nekādus augļus vai dārzeņus. Veselīgs dzīvesveids palīdz mazināt saslimstību ar virkni nepārnēsājamu slimību. Piemēram, ir vispārzināms, ka vairāk nekā 40 % vēža gadījumu ir novēršami, un būtiski negatīvie faktori ir neveselīgs uzturs un mazkustīgs dzīvesveids. Iedarbīgas vēža profilakses stratēģijas var novērst slimības, glābt dzīvības un mazināt ciešanas. Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir vērsts uz to, lai sniegtu cilvēkiem informāciju un rīkus, kas nepieciešami, lai izdarītu veselīgākas izvēles attiecībā uz uzturu un fiziskām nodarbībām.

Tiek atzīts, ka sports veicina imūnsistēmas darbību, palīdz uzlabot garīgo veselību un māca mums, cik svarīga loma ir iekļaušanai un līdzdalībai. ES līmenī Komisija fiziskās aktivitātes veicina ar finansiālu atbalstu no programmas “Erasmus+”, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un programmas “ES – veselībai”. Kopš 2014. gada no programmas “Erasmus+” ir atbalstītas 3700 organizācijas, piešķirot finansējumu 1175 projektiem 250 miljonu eiro vērtībā. Komisija ir arī izveidojusi #BeActive balvas, lai atbalstītu projektus un personas, kas nodarbojas ar sporta un fizisko aktivitāšu popularizēšanu visā Eiropā.

Komisija atbalsta dalībvalstis un ieinteresētās personas veselīga uztura veicināšanā, izmantojot vairākus pasākumus, piemēram, pārtikas sastāva pārveidošanu, pārtikas produktu ar augstu tauku, sāls vai cukura saturu agresīvas (digitālas) reklamēšanas samazināšanu, skolu pārtikas publisko iepirkumu, fiziskās aktivitātes veicināšanu un patērētāju informēšanu, tostarp ar marķēšanu. Pārskats par rīcībpolitikas iniciatīvām uztura un fiziskās aktivitātes jomā liecina, ka tās var palīdzēt samazināt slogu, ko rada neinfekcijas slimības, piemēram, vēzis, sirds un asinsvadu slimības, aptaukošanās un diabēts. Stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķis ir paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu tā, lai ikvienam pietiekamā daudzumā būtu pieejama droša, uzturvielām bagāta un ilgtspējīga pārtika.

Sīkāka informācija

HealthyLifestyle4All

Eiropas Sporta nedēļa

Uzturs un fiziskā aktivitāte

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

 

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/