Par EK pārstāvniecības Latvijā vadītāju apstiprina Zani Petri

27.01.2021. Eiropas Komisija par pārstāvniecības vadītāju Latvijā ir iecēlusi Zani Petri. Viņa sāks pildīt pienākumus 2021. gada 16. aprīlī. Pārstāvniecības vadītāji ir oficiāli Komisijas pārstāvji dalībvalstīs priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskā pakļautībā.

Zane Petre, stājoties jaunajā amatā, ir uzkrājusi lielu pieredzi Latvijas un Eiropas diplomātijā. Viņa ir strādājusi Latvijas Ārlietu ministrijā, arī kā Eiropas korespondente, Politiskā direktora birojā, kā Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja, pārstāve Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES Briselē, kā arī kancelejas vadītāja Moldovā. 2012. gadā viņa pievienojās Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD). Viņa bija Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Eritrejā (2012-2016) un pēc tam delegācijas vadītāja vietniece un Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Nepālā (2016-2020). 2020. gada septembrī viņa pievienojās Politikas un reformu koordinācijas grupai, Ukrainas atbalsta grupai Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā.

Vispārīga informācija Komisijai ir pārstāvniecības visās ES dalībvalstu galvaspilsētās un reģionālie biroji Barselonā, Bonnā, Marseļā, Milānā, Minhenē un Vroclavā. Pārstāvniecības ir Komisijas acis, ausis un balss ES dalībvalstīs. Tās sadarbībā ar dalībvalstīm atbalsta priekšsēdētāju un visu Komisiju. Pārstāvniecību vadītājus ieceļ Komisijas priekšsēdētāja, un viņi darbojas priekšsēdētājas politiskā uzraudzībā. Pārstāvniecības vadītājs veicina pastāvīgu politisko dialogu ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, parlamentiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Pārstāvniecības sniedz informāciju par situāciju valstī, veic analīzi un dod ieteikumus priekšsēdētājai un visiem kolēģijas locekļiem. Tās informē iedzīvotājus un ieinteresētās personas un kopā ar preses dienestu sniedz informāciju par Komisijas un ES darbību plašsaziņas līdzekļiem.

 

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia