Nodokļu politika – panākta vēsturiska pasaules mēroga vienošanās ar mērķi nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu daudznacionāliem uzņēmumiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vēsturisko pasaules mēroga vienošanos, ko 10.07.2021. apstiprināja G20 valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji un kas nodrošinās taisnīgumu un stabilitāti starptautiskajā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmā. Šī nepieredzētā vienprātība veicinās starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnīgu reformu. Tā ietvers nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali, kas nozīmēs, ka pasaules lielākajiem uzņēmumiem būs jāmaksā nodokļi tur, kur tie veic darījumdarbību. Vienlaikus pasaules mērogā ieviesta minimālā faktiskā nodokļu likme vismaz 15 % apmērā palīdzēs ierobežot agresīvo nodokļu plānošanu un apturēt centienus piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa zemākās likmes.

            Darbs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) iekļaujošajā satvarā ir vērsts uz diviem galvenajiem jautājumiem:

  • pielāgot starptautiskos noteikumus par nodokļu uzlikšanu uzņēmumu peļņai, lai atspoguļotu mainīgo darījumdarbības modeļu raksturu, tostarp uzņēmumu spēju nodarboties ar darījumdarbību bez fiziskas klātbūtnes. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem attiecībā uz lielākajiem un pelnošākajiem daudznacionālajiem uzņēmumiem to virspeļņas daļa tiktu pārdalīta tirgus jurisdikcijām, kurās atrodas to patērētāji vai lietotāji;
  • nodrošināt, ka daudznacionāliem uzņēmumiem katru gadu tiek piemērots minimālais efektīvais nodokļu līmenis par visu peļņu. Tas tiks noteikts vismaz 15 % apmērā, un tas attiektos uz visām daudznacionālajām grupām, kuru kopējie finanšu ieņēmumi pārsniedz 750 miljonus eiro.

Vienošanās tehniskās detaļas tiks apspriestas tuvākajos mēnešos, lai oktobrī panāktu galīgo vienošanos ar visām 139 iekļaujošā satvara dalībvalstīm. Tiklīdz būs panākta vienošanās par abiem pīlāriem, Komisija ātri ierosinās pasākumus to īstenošanai ES saskaņā ar ES nodokļu programmu un vienotā tirgus vajadzībām.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia