Koronavīruss: EK noslēdz ievadsarunas ar Valneva par jaunas potenciālās vakcīnas iegādi

12.01.2021. Eiropas Komisija noslēdza ievadsarunas ar farmācijas uzņēmumu Valneva par iespējām iegādāties potenciālo vakcīnu pret Covid-19. Paredzamais līgums ar Valneva ļautu ES dalībvalstīm visām kopā iepirkt 30 miljonus devu ar iespēju vēlāk iegādāties vēl 30 miljonus devu.

12.01.2021. pabeigtās ievadsarunas ar Valneva nozīmēs papildinājumu jau šobrīd plašajā portfelī, ko veido vakcīnas, kuras tiks ražotas Eiropā un par kurām jau parakstīti līgumi ar AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac un Moderna un ir noslēgtas ievadsarunas ar Novavax. Šis daudzveidīgais vakcīnu portfelis nodrošinās, ka Eiropa būs gatava sākt vakcināciju, tiklīdz būs pierādīts vakcīnu drošums un iedarbīgums, kā tas jau noticis BioNTech/Pfizer un nesen ES apstiprinājumu saņēmušās Moderna vakcīnas gadījumā. Dalībvalstis drīkst vakcīnas ziedot valstīm ar zemiem vai vidējiem ienākumiem vai atdot citām Eiropas valstīm.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: „Covid-19 pandēmija turpina plosīties gan Eiropā, gan citviet pasaulē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstu rīcībā ir pēc iespējas plašāks vakcīnu klāsts, kas palīdzēs pasargāt kā Eiropas, tā citu valstu iedzīvotāju veselību. Šodien spertais solis ceļā uz vienošanos ar „Valneva” nozīmē, ka ES vakcīnu portfelim varētu pievienoties vēl viena vakcīna, un tas apliecina Komisijas apņēmību rast ilglaicīgu risinājumu pandēmijas izbeigšanai.”

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu: „Šī ir astotā vakcīna, ko plānojam iekļaut mūsu jau gana plašajā un daudzveidīgajā vakcīnu portfelī. Šis portfelis maksimāli palielina mūsu izredzes līdz 2021. gada beigām visiem iedzīvotājiem piedāvāt iespēju vakcinēties ar drošu un iedarbīgu vakcīnu. Vakcinācijas kampaņas šobrīd ir sāktas visās dalībvalstīs, un laika gaitā tās saņems arvien vairāk devu, lai šā gada laikā apmierinātu visas savas vajadzības.”

Valneva ir Eiropas biotehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā inaktivētu vīrusa vakcīnu. Tā ir plaši lietota vakcīnas tehnoloģija, ko izmanto jau 60-70 gadus: tai ir iedibinātas metodes un augsts drošuma līmenis. Šo tehnoloģiju izmanto lielākajā daļā pretgripas vakcīnu un daudzās bērnu vakcīnās. Pašlaik Eiropā šī ir vienīgā inaktivētas Covid-19 pretvakcīnas kandidāte, kura tiek testēta klīniskajos izmēģinājumos.

Lēmumu atbalstīt šo vakcīnu Komisija ir pieņēmusi ar ES dalībvalstu atbalstu, pamatojoties uz pārdomātu zinātnisko novērtējumu, izmantoto tehnoloģiju, uzņēmuma pieredzi vakcīnu izstrādē un ražošanas jaudu, kas ir pietiekama, lai apgādātu visas ES dalībvalstis.

Konteksts

17. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar Eiropas stratēģiju, kā paātrināt iedarbīgu un drošu Covid-19 pretvakcīnu izstrādi, ražošanu un ieviešanu. Apmaiņā pret tiesībām noteiktā laikposmā iegādāties noteiktu skaitu vakcīnas devu Komisija ar pirkuma priekšlīgumu palīdzību finansē daļu no sākotnējām izmaksām, kas rodas vakcīnu ražotājiem. Sagādātais finansējums veido pirmo iemaksu par vakcīnām, kuras pēc tam reāli iegādāsies dalībvalstis.

Vakcīnu izstrādātāji, nolemdami investēt Covid-19 pretvakcīnas izstrādē, uzņemas lielu risku, jo izmaksas ir augstas un neizdošanās varbūtība ir liela. Tāpēc šādi līgumi kalpo par iedrošinājumu veikt investīcijas, kuras citādi, iespējams, netiktu veiktas.

Tiklīdz būs pierādīts, ka vakcīnas ir drošas un iedarbīgas, un Eiropas Zāļu aģentūra būs izdevusi tirdzniecības atļauju, tās būs ātri jāizplata un jāievieš visā Eiropā. 15. oktobrī Komisija izziņoja galvenos pasākumus, kas dalībvalstīm jāveic, lai nodrošinātu pilnīgu gatavību, un viens no tiem ir nacionālās vakcinācijas stratēģijas izstrāde. Komisija patlaban veido kopīgu ziņošanas sistēmu un platformu, kas palīdzēs pārraudzīt, cik sekmīgas ir nacionālās vakcinācijas stratēģijas. Tā ir apzinājusi papildu darbības, kuras Eiropas Savienībā palīdzēs nostiprināt sagatavošanās un reaģēšanas pasākumus, ir izstrādājusi stratēģiju, kā sargāties no Covid-19 ziemā, un piedāvā dalībvalstīm arī atbalstu vakcīnu apguves jautājumos.

Bez tam Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka vakcīnu varēs saņemt visi, kam tā vajadzīga, turklāt ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē, jo kamēr drošībā nebūs visi, drošībā nebūs neviens. Tas ir iemesls, kāpēc Komisija 2020. gada 4. maijā sāka līdzekļu vākšanas kampaņu, kurā līdz šim savākti gandrīz 16 miljardi eiro, kas tiks novirzīti globālai reaģēšanai uz koronavīrusu. Šīs globāla mēroga rīcības mērķis ir nodrošināt vispārēju piekļuvi koronavīrusa testiem, terapijām un vakcīnām un gādāt par globālu atlabšanu. Komisija ir arī apstiprinājusi ieinteresētību iesaistīties mehānismā COVAX, kura uzdevums ir visur nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi Covid-19 pretvakcīnām par pieņemamu cenu. Komisija paziņoja, ka globālās reaģēšanas uz koronavīrusu ietvaros mehānisma COVAX un tā mērķu atbalstam tā Eiropas vārdā atvēlēs 400 miljonus eiro garantiju veidā un vēl 100 miljonus eiro dotāciju finansējumā. Šie 500 miljoni eiro ES budžeta līdzekļu kopā ar ES dalībvalstu un EIB iemaksām veidos nozīmīgu COVAX finansējuma daļu, kas nodrošinās, ka līdz 2021. gada beigām cilvēkiem valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem būs pieejams vairāk nekā miljards vakcīnu devu.

 

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia

Foto: LETA, Evija Trifanova