Komisija apstiprina Latvijas programmu – ieskaitot budžeta palielinājumu par 1,5 miljoniem eiro – koronavīrusa pandēmijas skartās lauksaimniecības nozares atbalstam

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas programmu – ieskaitot budžeta palielinājumu par 1,5 miljoniem eiro – tādu uzņēmumu atbalstam, kuri darbojas koronavīrusa pandēmijas skartajā lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē.

Programma tika apstiprināta saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu. Programma ir atjaunots Komisijas 2021. gada aprīlī apstiprināts pasākums (SA.62681), kura termiņš beidzās 2021. gada 31. decembrī. Saskaņā ar programmu valsts atbalsts tiks piešķirts bezprocentu aizdevumu veidā. Programmas mērķis ir palīdzēt nodrošināt saņēmēju apgrozāmo līdzekļu vajadzības, kā arī palīdzēt tiem turpināt darbību pandēmijas laikā un pēc tās. Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts nepārsniegs 290 000 eiro vienam uzņēmumam; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā. Tādejādi Komisija secināja, ka šis pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja programmas atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.102274 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/