Jauna Eiropas pilsoņu iniciatīva

08.09.2021. Eiropas Komisija nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Kopējās tirdzniecības politikas atbilstības nodrošināšana ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām”. Iniciatīvas organizatori aicina EK “ierosināt kopējai tirdzniecības politikai atbilstošus tiesību aktus, lai neļautu ES tiesību subjektiem importēt ražojumus, kuru izcelsme ir nelikumīgās apmetnēs okupētajās teritorijās, un eksportēt ražojumus uz šādām teritorijām, lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un neatbalstītu un nepalīdzētu uzturēt šādas nelikumīgas situācijas”.

Komisija uzskata, ka šī Eiropas pilsoņu iniciatīva ir juridiski pieņemama, jo ir izpildīti vajadzīgie reģistrācijas nosacījumi. Ir svarīgi uzsvērt, ka minētā iniciatīva aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par kopējai tirdzniecības politikai atbilstošu tiesību aktu, kam ir vispārējs raksturs un kas nav vērsts uz konkrētu valsti vai teritoriju. Komisija pagaidām nav skatījusi iniciatīvu pēc būtības. Šodienas lēmums nozīmē, ka Komisija atkārtoti izvērtē ierosināto iniciatīvu, ņemot vērā no organizatoriem saņemto papildinformāciju un Vispārējās tiesas nolēmumu par iepriekšēju Komisijas lēmumu.

Turpmākā rīcība. Pēc iniciatīvas reģistrācijas, kas notika šodien, tās organizatori var sākt parakstu vākšanu. Ja gada laikā Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē. Komisija ir tiesīga lemt, vai prasītās darbības izpildīt vai ne, bet jebkurā gadījumā tai savs lēmums ir jāpamato.

Konteksts. Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviesta ar Lisabonas līgumu, un tā dod pilsoņiem iespēju noteikt ES darba kārtību. To oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Kopš Eiropas pilsoņu iniciatīvas sākuma Komisija ir saņēmusi 107 pieprasījumus sākt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 83 no šīm iniciatīvām skāra jomas, kurās Komisija ir tiesīga ierosināt tiesību aktus, un attiecīgi kvalificējās reģistrācijai.

Sīkāka informācija

“Kopējās tirdzniecības politikas atbilstības nodrošināšana ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām”

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/