Iesaisties savas, Latvijas un Eiropas nākotnes veidošanā!

Darbu sākusi Konference par Eiropas nākotni, kas ir unikāla iespēja visas Eiropas, tai skaitā arī Latvijas, iedzīvotājiem paust savu viedokli par ES problēmām, prioritātēm, to, ko viņi gaida no Eiropas Savienības nākotnē. Trīs vadošās institūcijas – Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija – ir apņēmušās uzklausīt iedzīvotājus un ņemt vērā viņu sniegtos ieteikumus. To panāks ar dažādu Konferences pasākumu un debašu palīdzību, kas tiks rīkotas visā Eiropas Savienībā, kā arī izmantojot interaktīvu daudzvalodu digitālo platformu https://futureu.europa.eu/ , kurā arī latviešu valodā ir iespējams iesūtīt savus ierosinājumus un diskutēt par citu idejām.

Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja: “Cilvēkiem jābūt mūsu politikas pašā centrā. Tāpēc es vēlos, lai visi eiropieši aktīvi piedalītos konferencē par Eiropas nākotni un uzņemtos vadošo lomu Eiropas Savienības prioritāšu noteikšanā. Mūsu nākotnes Savienību varam izveidot tikai mēs visi kopā.

Nevienlīdzības mazināšana, savstarpējā cieņa un sabiedrības iesaiste, vērtību saikne ar realitāti, ilgtspēja un iekļaujoša sabiedrība, godīgas globālo uzņēmumu nodokļu likmes, zaļā saimniekošana un bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, mazāk piesārņojuma un pesticīdu, ražošana, kas samazina dabas resursu ieguvi un rada mazāk atkritumu, ciešāka valstu sadarbība un solidaritāte veselības jomā, lai mazinātu atšķirības starp dalībvalstīm veselības aprūpes pieejamībā un kvalitātē. … Tās ir tikai no dažām idejām, kas jau izskanējušas Konferences par Eiropas nākotni pasākumos.

           

Trīs veidi, kā ikviens var piedalīties Konferencē par Eiropas nākotni:

  • Dalies ar savām idejām!
  • Rīko pasākumus!
  • Diskutē ar citiem eiropiešiem par aktuālāko!

 

Apmeklējot Konferences par Eiropas nākotni digitālo platformu https://futureu.europa.eu/, varam iepazīties ar citu eiropiešu idejām, pievienoties vai atbalstīt tās, diskutēt un izklāstīt savu priekšlikumu Eiropas nākotnei. Digitālās platformas pasākumu  sadaļā apkopotas svarīgākās atziņas no notikušajiem pasākumiem, kā arī aplūkojami gaidāmie notikumi. Daudzi priekšlikumi Eiropas nākotnei rodas tieši eiropiešu rīkotajos pasākumos, kuros cilvēki sarunās un diskusijās atrod labākos risinājumus un ieteikumus. Savus konferences pasākumus var rīkot ikviens, tos piesakot un priekšlikumus iesniedzot minētajā interneta vietnē https://futureu.europa.eu/. ES institūcijas ir apņēmušās Konferences laikā saņemtos priekšlikumus izvērtēt un ņemt vērā tālākajā darbā.

Konferences temati:

 

Viens no centrālajiem Konferences elementiem būs – Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kurās piedalīsies 200 nejaušas izlases kārtībā (pēc telefona numuriem) izvēlēti pilsoņi. Plānots, ka notiks 4 paneļdiskusijas par 4 tēmām: Eiropas demokrātija/ vērtības, tiesības, likuma vara, drošība; klimata pārmaiņas, vide/veselība; stiprāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbavietas/izglītība, jaunatne, kultūra, sports/digitālā transformācija; ES pasaulē/migrācija.

Konferences ietvaros tiks organizētas plenārsēdes, kurās piedalīsies 108 Eiropas Parlamenta deputāti, 108 nacionālo parlamentu pārstāvji, 54 Eiropas Savienības Padomes/valdību pārstāvji, 3 Eiropas Komisijas pārstāvji, 108 pilsoņi, 18 Eiropas Reģionu komitejas pārstāvji, 18 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji, 8 sociālie partneri, 8 pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, lai pārrunātu tēmas un vienotos par priekšlikumiem, ņemot vērā pilsoņu paneļdiskusiju iesniegtās rekomendācijas.

Latvija vairāk nekā 17 gadu ir svarīga daļa no Eiropas Savienības. Tādēļ ikviena mūsu interesēs ir izmantot šo unikālu izdevību savas idejas, vēlmes par nākotni paust īpašā forumā, nevis tikai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā līdz šim. Tikai paši Latvijas iedzīvotāji ir atbildīgi par to, lai viņu idejas un viedokļi būtu pārstāvēti un tiktu uzklausīti.

Jautājumu gadījumos par iesaistīšanos iniciatīvā Konference par Eiropas nākotni vairāk uzzināt var, rakstot e-pastā: biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 25664421.

Sekojiet informācijai par EUROPE DIRECT Gulbenē filiālē Alūksnē, kas darbojas Alūksnes pilsētas bibliotēkā, organizētajām aktivitātēm- https://www.facebook.com/EDGulbene vai http://www.albibl.lv/

 

Aicinām aktīvi līdzdarboties Konferencē, paužot viedokli un idejas, piedaloties pasākumos un tos organizējot!

 

Iveta Ozoliņa,

Europe Direct Gulbenē filiāles Alūksnē vadītāja,

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore