ES digitālais Covid sertifikāts

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē 23.05.2021. panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par regulu, ar ko reglamentē ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka sertifikāta (iepriekš saukts par digitālo zaļo sertifikātu) izstrāde ir uz pareizā ceļa, lai tas būtu gatavs jūnija beigās, kā plānots. Šodien panāktā vienošanās ir tapusi rekordīsā laikā — tikai divus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma. Sarunas par sertifikātu no Komisijas puses vadīja komisārs Didjē Reinderss, cieši sadarbojoties ar priekšsēdētājas vietniekiem Veru Jourovu un Margariti Shinu un komisāriem Tjerī Bretonu, Stellu Krirjakidu un Ilvu Jūhansoni.
Atzinīgi vērtējot šo straujo progresu, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja:
„Mēs izpildām savu apņemšanos panākt, lai līdz vasarai ES digitālais Covid sertifikāts būtu gatavs izmantošanai. Eiropas iedzīvotāji vēlas atkal ceļot, un šodien panāktā vienošanās nozīmē, ka viņi to varēs darīt ļoti drīz un droši.
ES digitālais Covid sertifikāts ir bezmaksas, drošs un pieejams visiem. Tas aptvers vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu, piedāvājot iedzīvotājiem dažādas izvēles iespējas. Tajā ir pilnībā ievērotas pilsoņu pamattiesības, tostarp personas datu aizsardzība.
Visiem ES pilsoņiem ir pamattiesības brīvi pārvietoties ES teritorijā. ES digitālais Covid sertifikāts, kas pieejams papīra vai digitālā formātā, atvieglos Eiropas iedzīvotājiem ceļošanu — vai tas būtu ģimenes un tuvinieku apciemošanas, vai pelnītas atpūtas nolūkā.
Mēs vēlamies pateikties Eiropas Parlamentam un Portugāles prezidentūrai par apņēmību, neatlaidību un milzīgo rekordātri paveikto darbu, lai panāktu vienošanos par mūsu iesniegto priekšlikumu.
Darbs ir jāturpina. ES līmenī sistēma būs gatava tuvākajās dienās. Tagad ir izšķiroši svarīgi, ka visas dalībvalstis turpina savu valsts sistēmu izvēršanu, lai nodrošinātu, ka sistēma pēc iespējas drīz var sākt darboties. To ES iedzīvotāji pamatoti sagaida.
Šodien panāktā vienošanās liecina, ka ar visu dalībnieku apņemšanos un sadarbību ES digitālais Covid sertifikāts būs pieejams savlaicīgi.”
ES digitālais Covid sertifikāts – galvenie elementi
Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes panāktās vienošanās ES digitālais Covid sertifikāts:
  • aptvers vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu;
  • būs pieejams digitālā un papīra formātā atkarībā no saņēmēju izvēles, un tajā būs iekļauts digitāli parakstīts QR kods;
  • būs bez maksas, viegli saņemams un pieejams arī personām, kas vakcinētas pirms ES digitālā Covid sertifikāta regulas stāšanās spēkā;
  • dalībvalstis to var izmantot arī valsts vajadzībām, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos;
  • dalībvalstīm jāatturas no papildu ceļošanas ierobežojumu noteikšanas ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem, ja vien šādi ierobežojumi nav nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai;
  • Komisija arī piesaistīs 100 miljonus eiro, lai atbalstītu dalībvalstis cenas ziņā pieejamu testu nodrošināšanā.
Turpmākie pasākumi
Tagad Eiropas Parlamentam un Padomei politiskā vienošanās būs oficiāli jāpieņem. Regula stāsies spēkā 1. jūlijā ar sešu nedēļu pakāpeniskas ieviešanas periodu sertifikātu izsniegšanai tām dalībvalstīm, kurām vajadzīgs papildu laiks.
Līdztekus Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis, lai tās pabeigtu savus risinājumus ES digitālo Covid sertifikātu izsniegšanai un verificēšanai, sniegs tehnisku un finansiālu atbalstu dalībvalstīm saistībā ar pieslēgšanos vārtejai.
Konteksts
Eiropas Komisija 2021. gada 17. martā nāca klajā ar priekšlikumu izveidot ES digitālo Covid sertifikātu, lai veicinātu iedzīvotāju drošu un brīvu pārvietošanos ES Covid-19 pandēmijas laikā. Pēc Komisijas lūguma Parlaments 25. martā nobalsoja par steidzamības procedūras aktivizēšanu attiecībā uz abiem priekšlikumiem. Padome savu sarunu nostāju pieņēma 14. aprīlī, bet Parlaments to izdarīja 29. aprīlī. Abi likumdevēji 20. maijā panāca provizorisku vienošanos par šo priekšlikumu.
Līdztekus likumdošanas procesam būtisks progress tika panākts arī tehniskajā ziņā. ES vārteja, kas ļauj verificēt sertifikātus pāri robežām, ir gatava un sāks darbību jūnijā. Pēdējo divu nedēļu laikā kopā ar 17 dalībvalstīm un Islandi notika sekmīgi izmēģinājuma testi, un vēl piecas dalībvalstis testēšanu veiks nākamnedēļ.
Komisija nodrošina arī atvērtā koda atsauces programmatūru kā atbalstu dalībvalstīm valstu risinājumu izstrādē, lai izsniegtu sertifikātus, skenētu un pārbaudītu QR kodus, kā arī digitālo maku glabāšanai.
Dalībvalstu pārstāvji iepriekš 21. aprīlī pieņēma tehnisko specifikāciju pamatnostādnes e-veselības tīklā, kas ir brīvprātīgs tīkls, kurš savieno par e-veselību atbildīgās valsts iestādes. To pamatā ir Komisijas un dalībvalstu ciešā sadarbība, kuras rezultātā tika izstrādātas pirmās pamatnostādnes, kas tika pieņemtas janvārī un atjauninātas 12. martā, un uzticēšanās satvara pamatprincipi, par kuriem vienošanās tika panākta 2021. gada 12. martā. Turklāt e-veselības tīklā tika izstrādāta vienota parauga veidne.
Dalībvalstu sniegtā jaunākā informācija par pasākumiem saistībā ar koronavīrusu, kā arī ceļošanas ierobežojumiem, ir pieejama platformā Re-open EU.
Sīkāka informācija
 
Informācija no https://ec.europa.eu/latvia