ES digitālais Covid sertifikāts: ģenerēts vairāk nekā 591 miljons sertifikātu

18.10.2021. Eiropas Komisija pieņēma ziņojumu par ES digitālo Covid sertifikātu un tā īstenošanu ES. Ziņojums liecina, ka ES sertifikāts ir būtisks elements Eiropas reakcijā uz Covid-19 pandēmiju, jo ir ģenerēts vairāk nekā 591 miljons sertifikātu. Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju, testēšanu vai pārslimošanu, atvieglo drošu ceļošanu iedzīvotājiem, un tas ir bijis arī galvenais elements smagi skartās Eiropas tūrisma nozares atbalstam. ES digitālajam Covid sertifikātam ir panākumi visā pasaulē: tādējādi ir noteikts globāls standarts, un tā pašlaik ir vienīgā sistēma, kas darbojas starptautiskā mērogā. Sistēmā ir savienotas 43 valstis četros kontinentos, un nākamajās nedēļās un mēnešos pievienosies vēl jaunas valstis.

ES digitālo Covid sertifikātu sistēmas panākumi skaitļos

  • ES dalībvalstis ir izdevušas vairāk nekā 591 miljonu ES digitālo Covid sertifikātu
  • 43 valstis jau ir pievienojušās ES sistēmai: 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis, Šveice un 12 citas valstis un teritorijas. Kopumā pie Komisijas ir vērsušās 60 trešās valstis, kas vēlas pievienoties ES sistēmai. Neskaitot tās, kas jau ir pievienojušās, notiek tehnisko jautājumu saskaņošana ar 28 no šīm valstīm.
  • No ES Digitālā Covid sertifikāta, kurš sāka darboties tieši laikā pirms vasaras ceļojumu kulminācijas, daudz ieguva gaisa transporta nozare. Starptautiskā lidostu padome (ACI Europe) ziņoja, ka 2021. gada jūlijā kopējais pasažieru apjoms vairāk nekā dubultojies salīdzinājumā ar 2020. gada jūliju. ACI Europe šīs izmaiņas saista ar ES digitālā Covid sertifikāta ieviešanu un ceļošanas ierobežojumu atvieglošanu.
  • Saskaņā ar ES Parlamenta Eirobarometra aptauju aptuveni divas trešdaļas (65 %) respondentu piekrita, ka ES digitālais Covid sertifikāts ir drošākais līdzeklis brīvai ceļošanai Eiropā Covid-19 pandēmijas laikā.
  • 20 ES dalībvalstis ES digitālo Covid sertifikātu izmanto arī vietējiem mērķiem, piemēram, lai piekļūtu lieliem pasākumiem un restorāniem, kinoteātriem un muzejiem, pamatojoties uz papildu normām valsts tiesību aktos.

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss norādīja: “ES digitālo Covid sertifikātu sistēma pandēmijas laikā ir palīdzējusi mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz ekonomiku. Tā deva ceļotājiem pārliecību par drošu ceļošanu ES un šovasar veicināja ceļošanu. Krīzes laikā Eiropa ir ātri un sekmīgi noteikusi inovatīvu un privātumu veicinošu globālo standartu, un daudzas valstis visā pasaulē ir ieinteresētas pievienoties sistēmai.”

Turpmākie soļi

Komisija turpinās cieši uzraudzīt vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu derīgumu, kā arī antivielu un ātro antigēna testu izmantošanu pārslimošanas sertifikātiem un pārskatīs iespējas, tiklīdz būs saņemti jauni zinātniskie norādījumi.

E-veselības tīkla ietvaros turpināsies tehniskais darbs, lai uzlabotu ES digitālo Covid sertifikātu sistēmas funkcionalitātes. Komisija plāno šādu rīcību.

  • Turpināt darbu, lai ES sistēmai pievienotos jaunas valstis.
  • Tehniskā līmenī sadarboties ar dalībvalstīm, lai īstenotu ES digitālā Covid sertifikāta regulu.
  • Lūgt ECDC un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) norādījumus par attiecīgajām norisēm saistībā ar zinātniskajiem pierādījumiem.

Līdz 2022. gada 31. martam Komisija iesniegs vēl vienu ziņojumu par regulas piemērošanu. Minētajam ziņojumam var sekot tiesību akta priekšlikums, lai pagarinātu regulas piemērošanas periodu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību. Komisija neizslēdz, ka tā šādu priekšlikumu iesniegs jau agrāk, lai nodrošinātu, ka vajadzīgo likumdošanas procedūru var pabeigt savlaicīgi.

Konteksts

Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 14. jūnijā pieņēma Regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. Regulā noteikts, ka Komisijai līdz 2021. gada 31. oktobrim ir jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei.

Regula nosaka vienotu satvaru sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai, lai veicinātu ES iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā. Vienlaikus ir pieņemta Regula (ES) 2021/954, ar ko ES digitālā Covid sertifikāta regulējumu attiecina arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā un kuriem saskaņā ar ES tiesību aktiem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm.

Šā gada 31. maijā Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt Padomes ieteikumu par to brīvas pārvietošanās ierobežojumu koordinēšanu Eiropas Savienībā, kas tika ieviesti sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Tā kā epidemioloģiskā situācija uzlabojās un vakcinācijas kampaņas paātrinājās visā ES, Komisija ierosināja dalībvalstīm pakāpeniski atvieglot ceļošanas pasākumus, tostarp jo īpaši attiecībā uz ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem. Padome 14. jūnijā piekrita atjauninātajiem ieteikumiem.

Sīkāka informācija

Ziņojums par Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru 

Pielikums ziņojumam

Tīmekļa vietne par ES digitālo Covid sertifikātu

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/