EK apstiprina Latvijas īres maksas kompensācijas programmu 9 miljonu eiro apmērā koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam

14.12.2021. Eiropas Komisija konstatēja, ka 9 miljonu eiro vērta Latvijas īres kompensācijas programma, kas paredzēta koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam, atbilst ES pagaidu regulējumam par valsts atbalsta pasākumiem. Programma ir tāda pasākuma atkārtota ieviešana, kuru Komisija jau apstiprināja 2020. gada jūlijā (SA.57740) un pēc tam grozīja 2021. gada janvārī (SA.60412). Sākotnējā programma ar grozījumiem zaudēja spēku 2021. gada 30. jūnijā. Atbalsts, kas izpaudīsies kā tiešās dotācijas, ir paredzēts tam, lai samazinātu īrnieku maksājumus par publiskā sektora īpašuma īri. Īrniekus arī atbrīvo no kavējuma procentiem un līgumsodiem gadījumos, kad maksājumi nav veikti laicīgi (tomēr šis noteikums neattiecas uz maksājumiem par saņemtiem pakalpojumiem).

Latvija paziņoja par sākotnējās programmas atkārtotu ieviešanu attiecībā uz laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. decembrim. Paziņotās programmas aplēstais budžets ir 9 miljoni eiro. Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts nepārsniegs 290 000 eiro uz vienu uzņēmumu, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, 345 000 eiro uz vienu uzņēmumu, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, un 2,3 miljonus eiro uz vienu uzņēmumu, kas darbojas citās nozarēs; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā.

Komisija secināja, ka šis pasākums ir nepieciešams, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja šo pasākumu saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Vairāk informācijas par pagaidu regulējumu un citām Komisijas veiktajām darbībām koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās ietekmes novēršanai var atrast šeit. Šī lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.100605 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi.  

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/