Eiropas Komisija izlaiž pirmo zaļo obligāciju

12.10.2021.Eiropas Komisija emitēja pirmo NextGenerationEU zaļo obligāciju, tādējādi piesaistot 12 miljardus eiro, ko paredzēts izmantot tikai zaļām un ilgtspējīgām investīcijām visā ES. Tā ir pasaulē lielākā zaļo obligāciju emisija, kāda jebkad notikusi. Ar NextGenerationEU zaļajām obligācijām ES kļūs par pasaulē līdz šim lielāko zaļo obligāciju emitentu, ievērojami stimulējot ilgtspējīgus finanšu tirgus, kā arī finansējot zaļāku ES atveseļošanos no pandēmijas. Ņemot vērā pieprasījumu, kas ievērojami pārsniedz piedāvājumu, un izdevīgos cenas noteikšanas nosacījumus, šodienas emisija ir daudzsološs sākums NextGenerationEU zaļo obligāciju programmai, kura līdz 2026. gada beigām varētu sasniegt 250 miljardu eiro apjomu.

Pieprasījums pēc 15 gadu obligācijas ar atmaksas termiņu 2037. gada 4. februārī bija vairāk nekā 11 reizes lielāks par piedāvājumu, un pārdošanas ieņēmumi pārsniedza 135 miljardus eiro. Interesi par šo obligāciju pauda plašs ieguldītāju loks.

Šodienas emisija seko NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējuma pieņemšanai septembrī. Šis regulējums pilnībā atbilst Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) zaļo obligāciju (tirgus standarts zaļajām obligācijām) principiem un pārliecina ieguldītājus, ka piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti zaļiem ieguldījumiem. Komisijas ziņojumi par ieņēmumu izlietojumu un to izdevumu ietekmi uz vidi, kurus finansē ar NextGenerationEU zaļo obligāciju emisiju, tiks nodoti neatkarīgam auditam.

Līdzekļi no NextGenerationEU zaļo obligāciju emisijām tiks izmantoti zaļu un ilgtspējīgu izdevumu finansēšanai saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu. Ieguldījumi no jau apstiprinātajiem plāniem, kas atbilst prasībām, ir, piemēram, pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai Beļģijā vai sauszemes vēja elektrostaciju būvniecība Lietuvā.

Vismaz 37 % no visiem atveseļošanas un noturības plāna līdzekļiem ir jāiegulda zaļajā pārejā, bet daudzas dalībvalstis gatavojas šādi ieguldīt vēl vairāk.

Šis ir piektais sindicētais darījums kopš NextGenerationEU finansēšanas operāciju sākuma 2021. gada jūnijā. Turklāt septembra beigās Komisija veica pirmo NextGenerationEU obligāciju izsoli. Šādi Komisijai ar obligāciju palīdzību līdz šim ir izdevies piesaistīt ilgtermiņa finansējumu 68,5 miljardu eiro apmērā.

Turklāt 2021. gada septembra vidū Komisija uzsāka ES parādzīmju izsoles un līdz šim ir izlaidusi ES parādzīmes aptuveni 14 miljardu eiro apjomā.

Kā paziņots 2021. gada jūnijā publicētajā un tā paša gada septembrī precizētajā finansēšanas plānā, Komisija plāno 2021. gadā piesaistīt aptuveni 80 miljardus ar eiro obligācijām, ko papildinās ES īstermiņa parādzīmes.

Kā septembrī paziņots detalizētajā emisijas grafikā 2021. gadam, Komisija plāno līdz gada beigām (novembrī) veikt vēl vienu sindicētu darījumu. Komisija arī regulāri rīkos gan ES parādzīmju, gan obligāciju izsoles.

Konteksts

NextGenerationEU ir pagaidu atveseļošanas instruments vairāk nekā 800 miljardu eiro apmērā faktiskajās cenās, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas atveseļošanu no koronavīrusa pandēmijas un palīdzēt veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

NextGenerationEU finansēšanai Eiropas Komisija ES vārdā laikposmā līdz 2026. gada beigām kapitāla tirgos piesaistīs aptuveni 800 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka aizņēmumu apjoms vidēji būs aptuveni 150 miljardi eiro gadā.

Lai piesaistītu vajadzīgo finansējumu ar labākajiem iespējamiem tirgus nosacījumiem, Komisija ir sākusi īstenot diversificētu finansēšanas stratēģiju.

Šīs stratēģijas pamatā ir gan ilgtermiņa, gan īstermiņa emisiju kombinācija sindicētā un izsoles formātā, kas ļauj Komisijai elastīgi un ar visizdevīgākajiem nosacījumiem piesaistīt līdzekļus esošajos tirgus apstākļos.

Sīkāka informācija

Pirmā zaļā obligācija. Jautājumi un atbildes

Paziņojums presei par zaļo obligāciju regulējumu un precizēto finansēšanas stratēģiju

Zaļo obligāciju regulējums un atjaunināta finansēšanas stratēģija. Jautājumi un atbildes

NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējums

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

 atklāšanu straumēšana tiešsaistē

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/