CulturEU: Komisija pastiprina atbalstu kultūras nozarei, publicējot tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu

29.11.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu interaktīvu rokasgrāmatu, kurā apkopotas visas finansējuma iespējas, kas kultūras un radošajām nozarēm pieejamas ES līmenī. CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Mākslinieciskā brīvība, radošums un kultūras daudzveidība ir mūsu eiropeiskās dzīvesziņas simbols. Eiropa ir kultūras virzītājspēks, kam jāgādā par radošo un kultūras nozaru uzplaukumu. Līdztekus “NextGenerationEU” mēs šodien nākam klajā ar jaunu tiešsaistes rīku, kas māksliniekiem, radošām personām un profesionāliem kultūras darbiniekiem palīdzēs orientēties un izvēlēties visatbilstošākās ES līmeņa atbalsta shēmas. Kopā mēs varam panākt radošo un kultūras nozaru ilgtspējīgu atlabšanu visā Eiropā.

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse. CulturEU tiks regulāri atjaunināta ar jaunāko informāciju par gaidāmajiem jauniem uzaicinājumiem, un 2022. gada sākumā tā būs pieejama visās ES valodās.

Kultūras un radošās nozares ir smagi skāruši plašie ierobežojumi, kas noteikti Covid-19 pandēmijas laikā. Kopš pandēmijas sākuma Komisija, papildinot un atbalstot dalībvalstu darbības, ir veikusi vairākus pasākumus ar mērķi novērst koronavīrusa krīzes sekas radošajās un kultūras nozarēs, piemēram, nodrošinājusi finansiālu atbalstu un sadarbību ES līmenī, vienlaikus ievērojot valstu kompetenci, kā arī ieguldījumus.

Lai atbalstītu radošās un kultūras nozares, līdz šim ES līmenī ir veiktas šādas darbības:

Komisija turpina koordinēt un veicināt viedokļu apmaiņu ES līmenī, lai apsvērtu pašreizējās grūtības un iespējas, kādas ir kultūras un radošajās nozarēs.

Sīkākai informācijai

CulturEU finansēšanas rokasgrāmata

Programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam

Platforma “Creatives Unite”

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/