Covid-19: Komisija aicina dalībvalstis uzlabot gatavību nākamajai pandēmijas fāzei

Komisija šodien ierosinājusi darbību kopumu, kas domāts, lai pārvaldītu pašreizējo Covid-19 pandēmijas fāzi un sagatavotos nākamajai. Strādājot kopā, Eiropas Savienība jau ir izglābusi simtiem tūkstošu dzīvību, pateicoties Covid-19 vakcīnām, uzturējusi vienotā tirgus darbību, iespēju robežās samazinājusi ceļošanas ierobežojumus un piegādes ķēžu pārrāvuma gadījumos mobilizējusi kritiski svarīgu produktu ražošanas jaudu. Koordinācijai svarīga loma būs arī jaunajā pandēmijas fāzē, kurā jāsaglabā gatavība un reaģētspēja. Tāpēc Komisija aicina dalībvalstis līdz rudenim veikt darbības, kuru mērķis ir nodrošināt modrību un pastāvīgu koordināciju, kas ļaus būt gataviem un reaģēt veselības jomā.

Saglabāt modrību, izejot no akūtās Covid-19 fāzes

Inficēšanās ar Covid-19 līmenis šobrīd ir zemāks, un tas dod dalībvalstīm iespēju stiprināt slimību uzraudzības un veselības aprūpes sistēmas, kā arī vispārējo sagatavotību pandēmijām. Konkrētāk, Komisija aicina dalībvalstis:

  • intensificēt primāro vakcināciju un balstvakcināciju, ņemot vērā, ka Covid-19 izplatās vienlaikus ar sezonālo gripu;
  • izveidot integrētas uzraudzības sistēmas, kuru pamatā vairs nav visu Covid-19 gadījumu identificēšana un ziņošana par tiem, bet gan uzticamu un reprezentatīvu aplēšu iegūšana;
  • turpināt mērķtiecīgi testēt un sekvencēt pietiekamu skaitu paraugu, lai pareizi aplēstu variantu izplatību un atklātu jaunus variantus;
  • investēt veselības aprūpes sistēmu atveseļošanā un novērtēt pandēmijas plašāko ietekmi uz veselību, arī uz garīgo veselību un ārstēšanas un aprūpes kavēšanos;
  • piemērot ES mērogā koordinētus noteikumus, kas nodrošinātu brīvu un drošu ceļošanu Eiropas Savienībā un plašākā starptautiskā mērogā;
  • atbalstīt nākamās paaudzes vakcīnu un zāļu izstrādi;
  • pastiprināt sadarbību cīņā pret maldinošu informāciju un dezinformāciju par Covid-19 vakcīnām;
  • turpināt izvērst globālo solidaritāti un uzlabot globālo pārvaldību.

Papildus Komisija ir izziņojusi darbības, kas veicamas, lai visā pandēmijas laikā nodrošinātu noturīgas medicīnisko pretlīdzekļu un kritiski svarīgu produktu piegādes ķēdes visās rūpnieciskajās ekosistēmās. Turklāt šodien tā saskaņā ar iniciatīvu “ES FAB” izsludina iepirkuma konkursu, kura mērķis ir veidot dažādu vakcīnu – mRNS, proteīnu un vektoru vakcīnu – ražošanas jaudas rezerves. Tā jaunizveidotā ražošanas jauda tiks rezervēta turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā. Iepirkuma konkurss domāts vakcīnu ražotājiem, kuru ražotnes atrodas ES/EEZ un kuri dalības pieteikumu var iesūtīt līdz 2022. gada 3. jūnijam plkst. 16.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vidējā termiņā un ilgtermiņā arī jāuzlabo gatavība pandēmijām un jāstiprina reaģēšanas koordinācija gan dalībvalstu starpā, gan visā pasaulē, jāīsteno priekšlikumi veidot Eiropas veselības savienību, kas pievērstos plašākai pandēmijas ietekmei uz veselību, arī tā sauktajam “ilgajam kovidam” un slogam uz garīgo veselību, un paātrinātu veselības aprūpes digitalizāciju.

Konteksts

Lai gan inficēšanās gadījumu skaits visā Eiropā ir svārstīgs, pie smagas slimības vai nāves tie, pateicoties plašai vakcinācijas aptverei, noved retāk nekā iepriekš. Patlaban dominējošais variants omikrons nav tik smags kā iepriekšējie. Tomēr pasaulē joprojām ir miljoniem inficēšanās gadījumu. Dažās pasaules daļās daudzi cilvēki atrodas mājsēdē, un daudzi joprojām cieš vai mirst no Covid-19. Sarūkošā imunitāte pret infekciju un iespējamā ziemas sezonalitāte palielina risku, ka parādīsies un izplatīsies jauni Covid-19 izraisītājvīrusa SARS-CoV-2 varianti.

Lai gan dalībvalstis īsteno jaunas pieejas, kā pārvaldīt pašreizējo pandēmiju, gatavības un reaģēšanas stratēģiju sadrumstalotība liek uz spēles ieguvumus, ko līdz šim devusi veselības drošības pasākumu koordinācija ES mērogā.

Tāpēc šajā paziņojumā ierosināta pieeja, kā šo jauno pandēmijas fāzi pārvaldīt, pamatojoties uz sekmīgu ES mēroga koordināciju, kas ļauj būt gataviem un reaģēt veselības jomā.

2021. gada februārī tika izziņota iniciatīva “ES FAB”, kuras mērķis ir izveidot darbam vienmēr gatavas vakcīnu ražotnes un nodrošināt, ka pašreizējā mRNS, proteīnu un vektoru vakcīnu ražošanas jauda ES/EEZ tiek saglabāta turpmākām ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā. Lai izveidotu ES FAB, “Oficiālā Vēstneša” pielikumā “Tender Electronic Daily” tiks publicēts iepirkuma konkurss.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/