Atgādinām- ikvienam ir iespējas piedalies Konferencē par Eiropas nākotni!

Kas ir Konference par Eiropas nākotni?
Konference ir process, kurā ikviens Eiropas iedzīvotājs, ja vēlas, var dalīties ar savām domām un idejām par visu, kas palīdz veidot Eiropas kopīgo nākotni. Konferences rīkotāji –  Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija – uzklausa un seko līdzi eiropiešu ieteikumiem un ierosinājumiem. Nākamā gada pavasarī konferences organizētāji nāks klajā ar secinājumiem, kuros būs apkopoti iedzīvotāju izteiktie ierosinājumi un sagatavotas norādes par Eiropas nākotni.
Savu viedokli un idejas konferencē  var izteikt IKVIENS tiešsaistes platformā, savukārt, pasākumus, kuru ietvaros tiek apkopoti viedokļi un idejas, meklējiet šeit

Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Konferences sarunu cikla atklāšanas pasākums notika 11. jūnijā, pasākuma ieraksts skatāms šeit.