Koronavīruss: EK papildina pētniecības finansējumu ar 120 miljoniem eiro 11 jauniem projektiem vīrusa un tā variantu apkarošanai

Eiropas Komisija ir atlasījusi 11 jaunus projektus 120 miljonu eiro vērtībā. Nauda nāk no vislielākās Eiropas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027) un paredzēta tam, lai atbalstītu un sekmētu koronavīrusa un tā variantu steidzamu pētniecību. Šis finansējums ir daļa no daudzām pētniecības un inovācijas darbībām, kas tiek veiktas koronavīrusa apkarošanā, un sniedz ieguldījumu Komisijas kopējā rīcībā, kuras […]

Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina jaunu stratēģiju ES mežu aizsardzībai un atjaunošanai

16.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma jauno ES meža stratēģiju 2030. gadam, kas ir Eiropas zaļā kursa pamatiniciatīva, kuras pamatā ir ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam.  Stratēģija sekmē to pasākumu kopumu, kas ierosināti, lai Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 55 % un 2050. gadā – klimatneitralitāti. Tā arī palīdz ES pildīt savu apņemšanos veicināt oglekļa piesaisti […]

Eiropas zaļais kurss: EK ierosina pārveidot ES ekonomiku un sabiedrību klimata mērķu sasniegšanai

14.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma tiesību aktu priekšlikumu paketi, ar ko ES klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu politiku pielāgo tā, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Bez šāda emisiju samazinājuma nākamajā desmitgadē Eiropai neizdosies līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo pasaules daļu un Eiropas […]

ES un Ukraina sāk stratēģisko partnerību izejvielu jomā

13.07.2021. ES un Ukraina ir uzsākušas stratēģisku partnerību izejvielu jomā, lai panāktu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēžu ciešāku integrāciju. Priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs īpašā augsta līmeņa konferencē parakstīja saprašanās memorandu, kas ir partnerības pamatā. Stratēģiskā partnerība ar Ukrainu ietvers darbības visā primāro un sekundāro kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdē, un saskaņā ar ES Kritiski svarīgo izejvielu […]

311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu.             Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot […]

Nodokļu politika – panākta vēsturiska pasaules mēroga vienošanās ar mērķi nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu daudznacionāliem uzņēmumiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vēsturisko pasaules mēroga vienošanos, ko 10.07.2021. apstiprināja G20 valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji un kas nodrošinās taisnīgumu un stabilitāti starptautiskajā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmā. Šī nepieredzētā vienprātība veicinās starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnīgu reformu. Tā ietvers nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali, kas nozīmēs, ka pasaules lielākajiem uzņēmumiem būs jāmaksā […]

2021. gada vasaras ekonomikas prognoze — atkalatvēršana sekmē ekonomikas atveseļošanu

Saskaņā ar prognozi Eiropas ekonomika atgūsies ātrāk, nekā iepriekš tika paredzēts, jo ekonomikas aktivitāte gada pirmajā ceturksnī bija lielāka par cerēto un labāka situācija veselības jomā bija iemesls tam, ka otrajā ceturksnī straujāk tika atviegloti pandēmijas kontroles ierobežojumi. Straujāka ekonomikas izaugsme, jo atsākas ekonomiskā darbība un uzlabojas noskaņojuma rādītāji. Saskaņā ar starpposma 2021. gada vasaras ekonomikas […]

Eirobarometra aptauja: eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas

Kā liecina jauna 05.07.2021.  publicēta Eirobarometra aptauja, eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu uzskata vairāk nekā deviņi no desmit aptaujātajiem (93 %), bet par ļoti nopietnu problēmu – gandrīz astoņi no desmit respondentiem (78 %). Uz jautājumu, kura problēma pasaules mērogā, viņuprāt, ir pati nozīmīgākā, vairāk nekā ceturtdaļa respondentu (29 %) izvēlējās […]

REACT-EU: 311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu. Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot […]

Eiropas Savienībā sāk darboties ES digitālais Covid sertifikāts

No 01.07.2021. sāk piemērot regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka ES pilsoņi un iedzīvotāji tagad varēs iegūt savus digitālos Covid sertifikātus, kas būs pārbaudāmi visā ES. 21 ES dalībvalsts, kā arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina jau ir sākušas izsniegt sertifikātus pirms paredzētā termiņa. Paužot gandarījumu par ES digitālā Covid sertifikāta izmantošanas sākumu, Komisijas priekšsēdētāja Urzula […]

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: Komisija izveido zināšanu centru cīņai pret vēzi

30.06.2021. Eiropas Komisija sāk Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pirmo pamatiniciatīvu — Vēža zināšanu centru. Šis zināšanu centrs ir jauna tiešsaistes platforma, kurā vāks pierādījumus un koordinēs rīcību pret galveno nāves cēloni Eiropā līdz 65 gadus vecu cilvēku vidū. Tas kartēs jaunākos pierādījumus par vēzi, nodrošinās veselības aprūpes pamatnostādnes un kvalitātes nodrošināšanas shēmas, kā arī sekos līdzi saslimstībai ar vēzi un […]

EK gatavojas nākt klajā ar ierosinājumu pakāpeniski atteikties no lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas sprostos

30.06.2021. Eiropas Komisija nolēma pozitīvi reaģēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Neturi būrī!”, kas ir sestā sekmīgā iniciatīva, ko atbalstījis vairāk nekā 1 miljons pilsoņu visā ES. Savā atbildē Komisija izklāsta plānus līdz 2023. gadam nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, ar ko aizliedz vairāku sugu lauksaimniecības dzīvniekus turēt sprostos. Priekšlikums būs daļa no pašlaik notiekošās dzīvnieku labturības […]

Darba aizsardzība mainīgajā darba pasaulē

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik darba aizsardzība ir svarīga darba ņēmēju veselības pasargāšanai, mūsu sabiedrības funkcionēšanai un svarīgu ekonomikas un sociālo darbību nepārtrauktības nodrošināšanai. Šajā kontekstā EK 28.06.2021. atkārtoti apliecina savu apņemšanos atjaunināt darba aizsardzības noteikumus, pieņemot ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā izklāstīti galvenie pasākumi, kas nepieciešami, lai […]

EK ierosina koordinētus pasākumus kultūras un radošo nozaru drošai atkalatvēršanai

29.06.2021. Eiropas Komisija publicēja ES pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā ES. Laikā, kad epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņu temps pieaug, dalībvalstis pakāpeniski atver kultūras pasākumu norises vietas un atsāk pasākumus. Šodienas pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt koordinētu pieeju atbilstoši konkrētajiem valsts, reģionālajiem un vietējiem apstākļiem. Paredzams, ka tās […]

PVN: jauni e-komercijas noteikumi ES atvieglos dzīvi tirgotājiem un radīs lielāku skaidrību patērētājiem

1. jūlijā stāsies spēkā jauni noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko piemēro, iepērkoties tiešsaistē. To mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, vienkāršot e-komercijas pārrobežu darījumus un pircējiem visā ES palīdzēt labāk saprast cenu uzbūvi un veikt savu izvēli kā patērētājiem. ES PVN sistēma pēdējoreiz tika pārstrādāta 1993. gadā, un pēdējos gados tai […]

Par taisnīgāku, zaļāku, elastīgāku kopējo lauksaimniecības politiku

Eiropas Parlamenta un Padomes 25.06.2021. panāktā provizoriskā politiskā vienošanās par jauno kopējo lauksaimniecības politiku paver ceļu uz taisnīgāku, zaļāku, dzīvniekiem draudzīgāku un elastīgāku KLP. No 2023. gada janvāra īstenojamas vērienīgākas vidiskās un klimatiskās ieceres, kas pieskaņotas zaļā kursa mērķiem. Jaunā KLP nodrošinās arī taisnīgāku KLP atbalsta sadalījumu, it sevišķi mazām un vidējām ģimenes saimniecībām un gados […]

Eiropas Ombuds: jauni noteikumi Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai pret sliktu pārvaldību

Eiropas Parlaments, saņēmis piekrišanu no Padomes un labvēlīgu atzinumu no Komisijas, ir pieņēmis uzlabotus noteikumus par Ombuda pienākumiem. Jaunā regula piešķir jaunas pilnvaras Eiropas Ombudam. Jaunajos noteikumos Ombuda pienākumi ir saskaņoti ar Lisabonas līguma normām. Ombuds varēs pēc savas iniciatīvas sākt izmeklēšanu, ja konstatētie fakti liecinās, ka tas ir nepieciešams, un ieteikt risinājumus izmeklēšanā atklātajām problēmām, […]

ES kiberdrošība

23.06.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar redzējumu par jaunas Kopējas kibervienības izveidi nolūkā apkarot nopietnus kiberincidentus, kuri arvien biežāk ietekmē sabiedriskos pakalpojumus un uzņēmumu un iedzīvotāju dzīvi visā Eiropas Savienībā. Kiberuzbrukumu skaits, apmērs un sekas palielinās, būtiski ietekmējot mūsu drošību, tāpēc kiberdrošības jomā vēl vairāk ir nepieciešami progresīvi un koordinēti reaģēšanas pasākumi. Visiem relevantajiem ES aktoriem jābūt […]

“NextGenerationEU”: EK apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā

22.06.2021. Eiropas Komisija pozitīvi novērtēja Latvijas atveseļošanas un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, lai ES no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) izmaksātu dotācijas 1,8 miljardu EUR apmērā. Šis finansējums palīdzēs īstenot būtiskas investīcijas un reformas, kas aprakstītas Latvijas atveseļošanas un noturības plānā. Tās būs izšķirošas, lai Latvija no Covid-19 pandēmijas atgūtos […]

EK ieguldīs 14,7 miljardus eiro no “Apvāršņa Eiropas”, lai Eiropa kļūtu veselīgāka, “zaļāka” un vairāk digitalizēta

Komisija ir pieņēmusi “Apvāršņa Eiropas” galveno darba programmu 2021.–2022. gadam, kur izklāstīti mērķi un specifiskas tematiskās jomas, kas kopā saņems 14,7 miljardu EUR finansējumu. Šie ieguldījumi palīdzēs paātrināt “zaļo” un digitālo pārkārtošanos un veicinās ilgtspējīgu tautsaimniecības atlabšanu pēc koronavīrusa pandēmijas un ES noturību turpmākās krīzēs. Tie atbalstīs Eiropas pētniekus ar stipendijām, apmācību un apmaiņām, veidos labāk savienotas un […]