Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEM: MK pagarina projektu īstenošanas ilgumu siltumapgādes sistēmu modernizācijai

Pagarina atļauto projektu īstenošanas ilgumu un paplašina atbalsta apvienošanas iespējas ES fondu atbalsta programmā centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai

Ministru kabineta šā gada 11. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka ES fondu atbalsta programmas "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus, pagarinot atļauto projektu īstenošanas termiņu par vienu gadu.

Līdz šim Ministru kabineta noteikumi paredzēja, ka siltumapgādes modernizācijas projekti īstenojami 24 mēnešu laikā no brīža, kad ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim. Ņemot vērā centralizētās siltumapgādes darbības specifiku un nepieciešamos darbus projektu ieviešanai, konstatēts, ka daļai projektu 24 mēnešu termiņš ir pārāk īss projektu kvalitatīvai ieviešanai. Lai neapdraudētu būtisku investīciju projektu ieviešanu pēc iespējas augstākā kvalitātē, Ekonomikas ministrija izstrādāja grozījumus atbalsta programmu regulējošajos MK noteikumos, pagarinot projektu īstenošanas ilgumu par vienu gadu, t.i., nosakot, ka projektus jāievieš 36 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Papildus veikti precizējumi arī attiecībā uz atbalsta apvienošanas nosacījumiem. Līdz šim MK noteikumi paredzēja, ka centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, piešķirto atbalstu nedrīkst apvienot ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros. Tika konstatēts, ka minētais nosacījums ir pārāk stingrs un liedz minētajiem atbalsta saņēmējiem saņemt, piemēram, Altum aizdevumu projekta līdzfinansēšanai. Ņemot vērā minēto, Ekonomikas ministrija veica nepieciešamos precizējumus MK noteikumos, nosakot, ka atbalstu, kas piešķirts programmas pirmās un otrās kārtas ietvaros sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam drīkst apvienot ar de minimisatbalstu citu atbalsta programmu ietvaros.

Detalizēti ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē:

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.