Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Informācija bibliotekāriem

Lapa Draugos Twitter RSS RSSApaļā galda diskusijas

21.-22. martā notiks gadskārtējās Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, kas tiek organizētas kā pieredzes apmaiņas pasākums - iespēja satikt kolēģus, dalīties pieredzē, pārrunāt aktuālus jautājumus. Paralēli noritēs diskusija reģionu un republikas pilsētu galveno bibliotēku direktoriem un metodiķiem un diskusija atbildīgajiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Abas diskusijas notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvs).

Direktorus un metodiķus lūdzam sagatavot KONCENTRĒTU PREZENTĀCIJU (laiks - 7 minūtes), kurā ietverta šāda informācija par Jūsu reģionu:

· 2017. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi;

· 2017. gada jauninājumi un sasniegumi, gada mirklis;

· 2017. gada problēmas un risinājumi (kas traucē/palīdz attīstīties, konkrētas problēmas veiksmīgs atrisinājums u. tml.);

· Veiksmīgākie piemēri, kā bibliotēkas iesaistās ANO mērķu sasniegšanā (pakalpojumi, izglītojošā darbība, darbs ar mērķauditorijām, projekti u. c.);

ANO mērķu latviskojums: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-lv.pdf

Sarunai par darbu ar bērniem un jauniešiem lūgums izmantot piesaistnē pievienoto dokumentu „Darbs bērniem un jauniešiem”. Prezentācijai atvēlētais laiks - 10 minūtes.

Lielākā programmas daļa būs atvēlēta pieredzes apmaiņai prezentāciju veidā, taču neliels laiks ir paredzēts arī diskusijām. Diskusiju daļā šogad plānots apspriest reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas t.sk. kā metodiskā un konsultatīvā centra lomu (stiprās, vājās puses, darba organizācija un funkcijas, RGB speciālistu iesaiste u. c.).

Reģionu un republikas pilsētu galveno bibliotēku pārstāvji un citi interesenti ir aicināti piedalīties abās diskusiju dienās.

Apaļā galda diskusijas organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs un Bērnu literatūras centrs. Ja ir ierosinājumi diskusiju satura papildināšanai, lūgums dot ziņu līdz 10. martam.

Papildus informācija par gada pārskatu iesniegšanu. Kopā ar atskaiti par reģiona galveno bibliotēku un/vai reģionu lūdzu iesūtīt arī savā pārraudzībā esošo pagasta un pilsētu bibliotēku atskaites. Šīs atskaites tiks izmantotas pētniecības nolūkos un netiks nekur publiskotas.

Evija Vjatere

Bibliotēku attīstības centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716053; mob.:26785817

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Silvija Tretjakova

Bērnu literatūras centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716038; mob.: 29492456

E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.