Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Izstāde "Jaunas idejas labākai Eiropai"

     
Lisabonas līgumam ir trīs pamatmērķi: nostiprināt demokrātiju, uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu un vairot ārējo darbību saskaņotību. Līdz ar līguma stāšanos spēkā dalībvalstu parlamenti būs tieši iesaistīti Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, skaidri tiks formulēta iespēja dalībvalstīj izstāties no ES u.c.
Grāmatā analizēta jaunā Eiropas Savienības darbības kārtība, kas stājas spēkā lidz ar Lisabonas līguma ieviešanu. Tā domāta visiem, kuri vēlas uzzināt un saprast, ko jaunu Eiropas Savienības konstitucionālajos pamatos ienesīs šis līgums - politiķiem, ierēdņiem, amatpersonām, uzņēmējiem, studentiem un citiem interesentiem.
Dalībvalstis panāca vienošanos par Lisabonas līgumu pēc 6 gadus ilgušām diskusijām par to, kas ir nepieciešams, lai stātos pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Šajā ceļvedī īpaša uzmanība ir pievērsta Lisabonas līguma jaunajiem elementiem un galvenajām izmaiņām.
Nabadzību nav viegli atpazīt, tomēr tā skar 1 no 6 cilvēkiem mūsu vidē. Tas var būt kaimiņš, kolēģis vai pat draugs. Nabadzība skar gandrīz 80 miljonus cilvēku ES. No tiem 19 miljoni ir bērni. Tādēl 2010. ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tā mērķis ir parādīt, cik iedarbīgi risinājumi cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ES var tikt rasti, ja mēs visi esam apņēmušies veikt pārmaiņas.
Solidaritāte ir viens no galvenajiem ES principiem, kas nozīmē, ka visiem pilsoņiem vajadzētu dalīties labumos labklājības laikos, kā arī kopīgi nest nastu grūtos laikos. Tomēr aptuveni 80 miljoni eiropiešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Šis izdevums sniedz Eirobarometra pētījuma par nabadzību un sociālo atstumtību nozīmīgāko atziņu pārskatu.
Eiropas Savienība arvien aktīvāk iesaistās starptautiskajos procesos un piesaka sevi kā pasaules līmeņa politisko spēlētāju. Tai ir svarīgi dot savu ieguldījumu starptautiskā miera un drošības uzturēšanā un sadarbības veicināšanā. Šo mērķu sasniegšana ir ļoti nozīmīga ES un Latvijas attīstībai, stabilitātei un drošībai kā pašreiz, tā arī tālākā pārskatāmā nākotnē. Tāpēc arī Latvijai savu interešu pārstāvniecības nolūkā ir jāizvērtē pirmo gadu pieredze ES un Eiropas Parlamentā, jāanalizē veiksmes un jānovērš trūkumi.

Šis rakstu krājums iezīmē svaigu tendenci Latvijas ārpolitikas attīstības nākamajā ciklā - Latvijas ārpolitikai nākotnē būs jāspēj vienlaikusdarboties vairākos virzienos. Šī grāmata ir jaunā ārpolitikas cikla iezīmēšana, kur aprises un saturisko piepildījumu cenšas noteikt rakstu autori.
Šis ir rokasgrāmatas otrais izdevums, kurš ir būtiski papildināts un aktualizēts ar pēdējiem grozījumiem likumdošanā un ir paredzēts visiem praktizējošiem juristiem
Grāmata tapusi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības finansiālu atbalstu, tā sniedz iespēju padziļināt zināšanas Eiropas politrikas jautājumos, piedāvā aktuālu, vērtīgu iekatu un vērtējumu par Latvijas kā ES dalībvalsts ekonomisko politiku.
Grāmatas mērķis ir rosināt domu apmaiņu sabiedrībā par Latvijas ilgtermiņa attīstības iespējām un riskiem. Tajā dažādu politikas jomu eksperti ir izvērtējuši Latvijas pašreizējo situāciju un analizējuši aktuālās tendences pasaulē.
Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenāriji.
Baltijas jūras reģions ir ģeogrāfiska telpa, kuras mērķtiecīga ekonomiska, sociāla un politiska veidošana tika uzsākta tikai pirms aptuveni 15 gadiem līdz ar Padomju Savienības sabrukumu. Tā ir kļuvusi par strauji augošu reģionu. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas ir Baltijas jūras reģiona svarīgākās sadarbības tendence, kas tajā ir mainījies pēc iestāšanās ES un NATO, kā arī prognozēt turpmākos attīstības scenārijus.
Eiropas Pparlaments darbojas kopš 1958. gada un ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija, kuru tiešās vēlēšanās ievēl katras dalībvalsts vēlētāji.EP no Latvijas ir ievēlēti 8 deputāti, kuri strādās līdz 2014. gadam, pēc tam to skaits būs 9. Šajā informatīvajā materiālā var iepzīties ar īsām ziņām par katru Latvijas EP deputātātu, kuri pašreiz tajā darbojas.
Banku Augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 2009. gadā ir sācis izdot Diskusiju žurnālu vija Ekonomika un Eiropas Savienības atbalsts. Tajā ir paredzēts apspriest tautsaimniecībai svarīgus jautājumus, pievēršot lielāku uzmanību tiem attīstības faktoriem, kuri ir prioritāri Eiropā un kuriem ir jāveido valsts atbalsta politiku pat izteiktas lejupslīdes apstākļos.
2007. - 2013. gadā visvairāk ES fondu līdzekļu tiks piešķirti izglītības un zinātnes attīstībai Latvijā - vairāk nekā 350 miljoni latu. Nākamajos gados īpaša uzmanība tiks pievērsta mazāk attīstīto Latvijas reģionu vajadzībām. Tiks veicināta uzņēmēdarbības attīstība šajās teritorijās, lai valsts attīstītos līdzsvaroti. Realizē savas idejas ar ES fondu atbalstu!

4 komentāri
Citi koplietojumi

Autors online 21 03 2010 18:47

ko es mekleju, paldies


Autors Zavrina 19 04 2016 02:06

Arcetlis like this make life so much simpler.


Autors Essy 19 04 2016 20:54

You put the lime in the <a href="http://ygtpyosnvk.com">cocuont</a> and drink the article up.


Autors Jayce 19 04 2016 22:56

Wow! Great to find a post with such a clear megasse! http://rbawtqt.com [url=http://dlddsmdp.com]dlddsmdp[/url] http://senxrp.com">senxrp


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.