Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS
2018. gada novembris

Konkursi

Ir noslēdzies konkurss "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai".

     

Ir noslēdzies konkurss "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai".

 

Atbildes uz konkursa jautājumiem:

1. Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 853 909,59 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610,45 eiro.

2. ERAF līdzfinansējuma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Tur pašlaik darbojas SIA LINDEN, kas nodarbojas ar apģērba ražošanu, attīstot nesen izveidoto zīmolu „Branchess”.

3. Projekts „Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” tika īstenots „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” ietvaros.

4. Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni paredzēts pārbūvēt ERAF projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros.

5. Galvenais „Zaļā Dzelzceļa” projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidigaunijā un Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem.

6. Grāmata „Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas” tapa Interreg Estonia - Latvia projektā „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”. Tajā piedalījās E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.

7. Projekta rezultātā administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

Balvas par pareizajām atbildēm var saņemt Agrita Nagle un Mairis Rāts Alūksnes pilsētas bibliotēkas 3. stāvā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.


2018.gada 24.novembris

Jauno grāmatu diena - 26.novembris

     
Pirmdien, 26.novembrī visi interesenti aicināti iepazīties ar pēdējā mēneša jaunākajām grāmatām.  Plkst. 12.00 - grāmatu apskats.
Atgādinām, ka bibliotēkā ir iespēja pieteikties rindā populārāko grāmatu saņemšanai uz mājām.
Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja grāmatu rezervēt arī elektroniskajā katalogā.
Par autorizācijas datu saņemšanu- jautā bibliotekāram!


2018.gada novembris

Valsts Kultūrkapitāla fondā apstiprināts Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts

     

 

     Valsts Kultūrkapitāla fonds Literatūras nozares projektu konkursā apstiprinājis un piešķīris finansējumu Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam „Galvenajā lomā- rakstnieks- 3”.
Lai vietējā kopienā popularizētu latviešu oriģinālliteratūru, grāmatniecību, radītu un uzturētu dažādu paaudžu alūksniešu interesi par grāmatu lasīšanu un uzlabotu lasīšanas kvalitāti, kā arī- veicinātu bibliotēkas darbības attīstību, realizējot minēto projektu, Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotājiem tiks dota iespēja klātienē tikties ar Latvijā pazīstamiem un kritiķu atzinīgi novērtētiem rakstniekiem- Ingu Ābeli, Andri Akmentiņu, Aivaru Kļavi un Leldi Stumbri.


2018. gada 15. novembris

Bērnu literatūras nodaļas lasītāju labie vārdi Latvijai

     

 


2018. gada novembris

Eiropas Savienība

Aicinām piedalīties konkursā "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai"!

     

Pēdējo gadu laikā Alūksnes pilsētā un novadā ir realizēti daudzi nozīmīgi projekti, kuros lielu daļu finansējuma sedz Eiropas Savienība. Cik daudz mēs zinām par šiem projektiem un kur ES nauda ir ieguldīta mūsu novada attīstībā? Pārbaudīsim savas zināšanas, piedaloties konkursā "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai"!

 

Konkursa jautājumi:

1. Kādas ir projekta „Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve Pilssalā” kopējās izmaksas, un cik no tām ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums?

2. Kāda projekta ietvaros tika uzbūvēta industriālā ēka Rūpniecības ielā, kāds uzņēmums tur pašlaik darbojas un kāds ir tā darbības profils?

3. Pateicoties kādam projektam tika radīts Lāzertāgs?

4. Kāda projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni?

5. Kāds ir projekta „Zaļais dzelzceļš” mērķis?

6. Nosauciet projektu , kura ietvaros tapa grāmata „Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas”? Kura mūsu novada skola tajā piedalījās?

7. Par cik samazināsies primārās enerģijas gada patēriņš un siltumnīcefekta gāzu apjoms, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”?

 

Atbildes iesūtīt līdz 20. novembrim elektroniski uz e-pastu silvija.murniece@aluksne.lv vai pa pastu Alūksnes pilsētas bibliotēka, Lielā ezera 24, LV - 4301, ar norādi "ES konkursam". Pareizo atbilžu autori saņems balvas!

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.