Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Informācija bibliotekāriem

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAktuālā informācija studēt gribētājiem par ESF projekta "Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" norisi

Informējam par aktuālo ESF projekta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros. Turpmāk tas tiks rakstīts saīsinātā veidā ESF 8.4.1.

Paziņojam, ka esam oficiāli apstiprināti kā sadarbības izglītības iestāde un ir pieņemts lēmums atbalstīt gan 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmu „Bibliotēku zinības”, gan 240 stundu profesionālās pilnveides programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”.

Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka mācības abās programmās tiks uzsāktas šī gada jūnijā. Savukārt oficiālā pieteikšanās uz mācībām, lai pretendētu uz līdzfinansējumu un vietu mācību grupā, sāksies šī gada marta vidū. Studēt gribētāju pieteikšanās attiecīgajās izglītības programmās sāksies tiklīdz par to tiks publicēta informācija interneta vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ .

Svarīga informāciju studēt gribētājiem:

10% strādājošā (potenciālā studenta) līdzmaksājumu varēs segt arī tā darba devējs.

Oficiālā pieteikšanās notiks klātienē LNB.

Ar plašāku jaunāko informāciju var iepazīties interneta vietnē http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/ .

Visi jaunumi tiks publicēti LNB KAC interneta vietnē https://macies.lnb.lv/ rubrikā „ESF projekts 8.4.1. „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide””

Kad sāksies oficiālais pieteikšanās process, jums tiks izsūtīta informācija par kārtību, kādā tas notiks un veicamajiem soļiem.

2018. gada marts

Apaļā galda diskusijas

21.-22. martā notiks gadskārtējās Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, kas tiek organizētas kā pieredzes apmaiņas pasākums - iespēja satikt kolēģus, dalīties pieredzē, pārrunāt aktuālus jautājumus. Paralēli noritēs diskusija reģionu un republikas pilsētu galveno bibliotēku direktoriem un metodiķiem un diskusija atbildīgajiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Abas diskusijas notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvs).

Direktorus un metodiķus lūdzam sagatavot KONCENTRĒTU PREZENTĀCIJU (laiks - 7 minūtes), kurā ietverta šāda informācija par Jūsu reģionu:

· 2017. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi;

· 2017. gada jauninājumi un sasniegumi, gada mirklis;

· 2017. gada problēmas un risinājumi (kas traucē/palīdz attīstīties, konkrētas problēmas veiksmīgs atrisinājums u. tml.);

· Veiksmīgākie piemēri, kā bibliotēkas iesaistās ANO mērķu sasniegšanā (pakalpojumi, izglītojošā darbība, darbs ar mērķauditorijām, projekti u. c.);

ANO mērķu latviskojums: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-lv.pdf

Sarunai par darbu ar bērniem un jauniešiem lūgums izmantot piesaistnē pievienoto dokumentu „Darbs bērniem un jauniešiem”. Prezentācijai atvēlētais laiks - 10 minūtes.

2018. gada marts

Novadpētniecības konkurss "Šodiena jau rīt būs vēsture"

Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludina novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.

Par konkursa tēmu šogad izvēlēts motīvs – “Mana novada iedvesmas stāsti Latvijas simtgadei”. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt uz dokumentāliem faktiem balstītus vai literārus darbus - stāstus, aprakstus, esejas, referātus un cita žanra darbus par šodienas Alūksnes novadam nozīmīgiem, iedvesmojošiem cilvēkiem, notikumiem, procesiem, jaunām tradīcijām, inovācijām, sasniegumiem un veiksmēm.

Konkursā piedalīties aicināti novada literāti, kultūras iestādes,  izglītības iestāžu 10. - 12. klašu audzēkņi, kā arī ikviens interesents, iesniedzot līdz šim nepublicētu, uz dokumentāliem faktiem balstītu vai literāru darbu, kas var būt papildināts ar foto materiālu.

Darbus konkursam varēs iesniegt no 2018. gada 2. janvāra līdz 4. septembrim. Iesniegtos darbus vērtēs divās kategorijās - dokumentālie darbi un literārie darbi, atsevišķi novērtējot skolu audzēkņu un pieaugušo radītos darbus. Konkursa rezultātus paziņos 2018. gada novembrī. 

Iesniegtos darbus iekļaus Alūksnes pilsētas un novada kultūras iestāžu, skolu novadpētniecības krājumā, tie var tikt publicēti laikrakstos un citos izdevumos, kā arī izmantoti grāmatas izdošanai.

Novadpētniecības konkursu organizē Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties konkursā!

 

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

2018. gada janvāris

<< Iepriekšējā 1 Nākošā >>

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.