Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSParlaments apstiprina brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Vjetnamu

Eiropas Parlaments apstiprināja ES un Vjetnamas tirdzniecības nolīgumu — modernāko, visaptverošāko un vērienīgāko nolīgumu, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti.

EP deputāti sniedza savu piekrišanu nolīgumam ar 401 balsi par, 192 pret un 40 atturoties.

„Modernākais, visaptverošākais un vērienīgākais nolīgums, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti” palīdzēs noteikt standartus reģionā, un ar laiku varētu ļaut noslēgt tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu ar visu Dienvidaustrumāzijas reģionu, saka EP deputāti pievienotajā rezolūcijā, kas tika pieņemta ar 416 balsīm par, 187 pret un 44 atturoties.

Nolīgums uzskatāms par spēcīgu signālu brīvas, godīgas un abpusējas tirdzniecības atbalstam laikā, kad dominē protekcionisma tendences un nopietni izaicinājumi daudzpusējai tirdzniecībai, uzsver Parlaments.

Vairāk informācijas https://ej.uz/y6uh

2020. gada februāris

Nākotnes attiecības ar Lielbritāniju: EP prasa “vienlīdzīgus konkurences apstākļus”

Eiropas Parlaments prasa sadarbības nolīgumā ar Lielbritāniju garantēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot stingras saistības un „dinamisku saskaņošanu”.Trešdien Eiropas Parlaments ar 543 balsīm par, 39 pret un 69 atturoties pieņēma rezolūciju, kurā izvirza savas prasības gaidāmajām sarunām ar Lielbritānijas valdību par jaunu ES-AK partnerību pēc tam, kad būs beidzies pārejas posms pēc Lielbritānijas izstāšanās. Parlaments vēlas, lai asociācijas nolīgums būtu pēc iespējas ciešāks, un tā pamatā būtu trīs pīlāri: ekonomiskā partnerība, partnerība ārlietās un konkrēti nozaru jautājumi. Tomēr deputāti uzsver, ka „trešā valsts” nevar baudīt tādas pašas priekšrocības kā ES dalībvalstis un visos apstākļos jānodrošina vienotā tirgus un muitas savienības nedalāmība.

Vairāk informācijas https://ej.uz/53qd

2020. gada februāris

Konkurētspējīga ilgtspēja Eiropas pusgada ziemas paketes uzmanības centrā

Publicēti EK ziņojumi par dalībvalstu sociālekonomiskajām problēmām Pirmo reizi ziņojumos novērtēts dalībvalstu progress Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā un izcelta makroekonomikas un nodarbinātības politika, ar kuras palīdzību tos iespējams sasniegt. Ziņojumos arī analizētas ar klimatisko pārkārtošanos un enerģētikas pārkārtošanu saistītās problēmas un iespējas katrā valstī. Tajos arī noteiktas Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalsta prioritātes.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: „Labā ziņa ir tāda, ka nelīdzsvarotība Eiropas Savienībā samazinās. Dalībvalstīm būtu jāizmanto šī pozitīvā tendence. Tām jāturpina reformas, lai mūsu ekonomiku veidotu nākotnes prasībām atbilstošu. Tām jāsamazina parāds, jāpalielina ražīgums un jāveic pareizi ieguldījumi, lai nodrošinātu taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Šodien mēs arī iesniedzam īpašu analīzi par vides ilgtspējas problēmām, kura palīdzēs dalībvalstīm virzīties uz klimatneitrālu ekonomiku.”

Lasīt vairāk https://ej.uz/semestra_ziema

2020. gada februāris

EK nāk klajā ar ekonomikas uzraudzības sistēmas efektivitātes pārskatu

Eiropas Komisija (EK) nākusi klajā ar ekonomikas uzraudzības sistēmas efektivitātes pārskatu un uzsāk publiskas diskusijas par tās nākotni.

ES ekonomikas uzraudzības sistēma ir virzījusi dalībvalstis uz ekonomikas un fiskālās politikas mērķu sasniegšanu. Tā palīdzēja panākt ciešāku ekonomikas politikas koordināciju, novērst makroekonomikas nelīdzsvarotību, samazināt valsts budžeta deficītu un parāda līmeni. Pārskatīšanas mērķis ir novērtēt, cik efektīvi ekonomikas uzraudzības sistēma ir ļāvusi sasniegt trīs galvenos mērķus:

· nodrošināt ilgtspējīgas valsts finanses un ekonomikas izaugsmi, kā arī izvairīties no makroekonomikas nelīdzsvarotības;

· ciešāk koordinēt ekonomikas politiku;

· veicināt dalībvalstu ekonomikas rezultātu tuvināšanos.

Par pārskatā secināto vairāk šeit: https://ej.uz/ekon_parvaldiba

2020. gada februāris

EK priekšlikumi ES paplašināšanās procesam

Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar priekšlikumu virzīt uz priekšu ES pievienošanās procesu, padarot to ticamāku, ar spēcīgāku politisko vadību, dinamiskāku un paredzamāku. Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji komentēja: „Eiropas Savienības paplašināšanās Rietumbalkānos ir svarīga EK prioritāte. Mēs strādājam trīs virzienos. Pirmkārt, šodien mēs ierosinām konkrētus pasākumus pievienošanās procesa uzlabošanai. Mēs gan stiprinām un uzlabojam pašu procesu, taču mērķis joprojām ir pievienošanās un pilnīga dalība ES. Otrkārt, EK vienlaikus stingri paliek pie saviem ieteikumiem uzsākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju un drīzumā sniegs jaunāko informāciju par abu šo valstu gūtajiem panākumiem. Treškārt, gatavojoties ES un Rietumbalkānu samitam Zagrebā maijā, EK nāks klajā ar reģiona ekonomiskās un investīciju attīstības plānu.”

Plašāk par Komisijas priekšlikumu šeit: https://ej.uz/paplasinasanas2020

2020. gada februāris

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Šūšanas darbnīcas pilnveidošana Alūksnes novadā”

 

Projektam "Dižprojekts 2019" biedrības "Alūksnes lauku partnerība" ietvaros tiek izvirzīta šūšanas darbnīca SIA LINDEN Alūksnē.

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt un pilnveidot SIA ”LINDEN” izveidoto šūšanas darbnīcu Alūksnē, un stiprināt uzņēmuma konkurētspēju Latvijas tirgū un uzsākt eksportu.

Projekta ietvaros SIA „LINDEN” attīstīja, 2018.gadā LEADER projekta ietvaros izveidoto, šūšanas darbnīcu Alūksnē, iepērkot attīstībai nepieciešamās rūpnieciskās šūšanas iekārtas un aprīkojumu. Šūšanas darbnīca ir izveidota ar mērķi ražot sieviešu apģērbu. Šobrīd tiek ražots apģērbs zīmolam BRANCHESS un to var iegādāties BRANCHESS veikalos un internetveikalā. Šī ir jauna nozare Alūksnes novadā. Uzņēmums ir apņēmies radīt 30 jaunas darba vietas.

Uzņēmums attīstās ļoti dinamiski un strauji, šobrīd jau nodarbinot 18 darbiniekus. Uzņēmumu vada jauna un enerģiska komanda, kas seko līdzi pieprasījumam un meklē jaunas ražošanas iespējas. Ir noslēgti pirmie eksporta sadarbības līgumi. Uzņēmumā nozīmīgs darbs tiek ieguldīts darbinieku piesaistei, ieraugot jaunus un perspektīvus vietējos darbiniekus, kuri apguvuši vai vēlas apgūt šūšanas, modelēšanas un dizainera profesiju. Tiek plānota aksesuāru, piemēram, auduma somu ražošana, kā arī rūpnieciskā izšūšana un audumu apdrukāšana.

SIA „LINDEN” vēlas kļūt par stabilu, konkurētspējīgu un atpazīstamu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmumu, ne tikai Alūksnes novadā un Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs.

 

Aicinām apmeklēt ražotni 20. februārī plkst. 15.00 Rūpniecības ielā 1. Pieteikt dalību Alūksnes pilsētas bibliotēkā vai pa tālruni 643 22197.

2020. gada februāris

Eiropas Savienība atvadās no Apvienotās Karalistes

2020.gada 31.janvāris bija pēdējā diena, ko Apvienotā Karaliste pavadīja Eiropas Savienības (ES) sastāvā. Tuvojoties izstāšanās brīdim, izrādīti vairāki skaisti atvadu žesti. Iespējams, visaizkustinošākais žests bija dziesmas "Auld Lang Syne" dziedāšana Eiropas Parlamentā 29.janvārī, kad tajā tika ratificēta "Brexit" vienošanās. ES atbalstošie britu aktīvisti virs Duvras baltajām klintīm arī bija izvietojuši milzīgu plakātu ar uzrakstu "We still love EU" ("Mēs joprojām mīlam ES"). Taču kopumā Apvienotajā Karalistē valdīja citāds noskaņojums. Ja Briseles centrs laistījās britu karoga krāsās, tad Apvienotā Karaliste neizrādīja ES līdzīgus žestus, ja neskaita "Brexit" pretinieku demonstrācijas un akcijas. 31.janvārī daudzviet bija manāmi nacionālie karogi, piemēram, abpus ceļam, kas ved uz Bekingemas pili.


2020. gada februāris

Eiropas Komisijas darba programma 2020. gadam – vērienīgs ceļvedis Savienībai, kas tiecas uz augstākiem mērķiem

Eiropas Komisijas darba programma 2020. gadamEiropas Komisija šodien pieņēma savu darba programmu 2020. gadam. Tajā ir izklāstītas darbības, ko Komisija veiks 2020. gadā, lai panāktu, ka Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas izvirzītās politikas pamatnostādnes sniedz taustāmus ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai. Šīs pirmās darba programmas virzītājspēks ir centieni sekmīgi izmantot iespējas, kuras radīsies gan ekoloģisko pārmaiņu, gan digitālās pārveides rezultātā.

2020. gada janvāris

Brexit: EP deputāti noraizējušies par iedzīvotāju tiesībām

Bažas par Apvienotās Karalistes īstenoto izstāšanās shēmu un izstāšanās iestādes neatkarīgumu.

Galvenās diskusijas ir par pārvietošanās brīvību, pārejas posma ilgumu, un kā novērst kaitējumu ES un AK pilsoņiem.

Eiropas Parlaments pieņemtajā rezolūcijā uzsver, ka, lai saņemtu tā piekrišanu Lielbritānijas izstāšanās līgumam, jāgarantē pilsoņu tiesību aizsardzība.

Pieņemtajā rezolūcijā deputāti izvērtē pilsoņu tiesību apdraudējumu, kas rodas saistībā ar Brexit, un norāda, ka, apsverot, vai piekrist Lielbritānijas izstāšanās līgumam, viņi ņems vērā „gūto pieredzi un sniegtās garantijas” attiecībā uz pilsoņu tiesību aizsardzību.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/dr7e

2020. gada janvāris

Par jauno Komisijas ģenerālsekretāri šodien iecelta Ilze Juhansone

Ilze JuhansoneIlze Juhansone, kas pašlaik izpilda Eiropas Komisijas ģenerālsekretāres pienākumus, pēc priekšsēdētājas fon der Leienas priekšlikuma šodien tika iecelta par Komisijas jauno ģenerālsekretāri, lēmumam tūlīt stājoties spēkā.

Ilze Juhansone būs pēc kārtas astotā Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre. Viņa kopš 2015. gada oktobra ir strādājusi par Komisijas ģenerālsekretāra vietnieci, kuras atbildības jomā bija ES iestāžu un ārējās attiecības.

Ilze Juhansone 2008. gadā sāka darbu Latvijas ārlietu dienestā un ir ieņēmusi, piemēram, valsts sekretāra vietnieces un Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītājas amatu. 2011. gada martā viņa kļuva par Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā. Pirms darba Ārlietu ministrijā Ilze Juhansone ir strādājusi vadošā amatā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā un Tieslietu ministrijā.

2014. gada 4. maijā Ilze Juhansone kļuva par III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Latvijai pirmo reizi kļūstot par ES Padomes prezidentvalsti, vēstniece Juhansone Briselē vadīja Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Ilze Juhansoneir pabeigusi Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas fakultāti, iegūdama latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju, un absolvējusi LU Juridisko fakultāti.

2020. gada janvāris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.