Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPiedāvājam EDIC Gulbenē ziņu lapu N3.

Pieejama jaunākā ziņu lapa!

Jaunā ziņu lapa par aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā, ES finansējuma iespējām, kā arī iedvesmai un informācijai - par aktuālajiem projektiem, semināriem Alūksnes, Gulbenes, Madonas novados. Ziņu lapu veidoja Europe Direct informācijas centrs Gulbenes novada bibliotēkā ar filiālēm Alūksnes un Madonas bibliotēkās.

 

 

 

Ziņu lapa N3.

2018. gada oktobris

Noslēdzies konkurss "Latviešu valoda Eiropas Savienībā"

Ir noslēdzies Eiropas Valodu dienai veltītais konkurss "Latviešu valoda Eiropas Savienībā".

 

Atbildes uz konkursa jautājumiem:

1. 1. Pirmais zināmais teksts latviešu valodā ir kādā katoļu Agendā, kas drukāta Leipcigā 1507. gadā, ar roku rakstīti latviešu tēvreizes fragmenti. 1525. g. tikusi drukāta pirmā grāmata latviešu valodā, tajā bijuši luterāņu dievkalpojumu teksti, bet šī grāmata nav saglabājusies.

2. 1638. gadā tiek izdota pirmā latviešu valodas vārdnīca - Georga Manceļa „Lettus”.

3. Latviešu valodai pirmo reizi valsts valodas statuss tika piešķirts 1918. gadā.

4. Šobrīd aģentūra aktīvi sadarbojas ar apmēram 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

5. Eiropas Savienības Literatūras balvu ieguvis rakstnieks Osvalds Zebris par romānu ""Gaiļu kalna ēnā''.

6. Eiropas Savienības iestādēs strādā apmēram 150 latviešu valodas tulkotāju.

7. Īrijā un Maltā ir tādas oficiālas valodas, kurās ir mazāks runātāju skaits nekā to, kas runā latviešu valodā.

8. Latvijas premjerministrs, ierodoties uz Eiropas Savienības samitiem Eiropas Savienības Padomē, runā un dokumentus lasa latviski.

9. Pa nakti jāstrādā Eiropas Savienības samitu laikā, ja valsts vadītāju sanāksmes aizkavējas līdz nakts vidum vai pat visu nakti, jo dalībvalstu vadītājiem vajag sanāksmē apspriesto tekstu savas valsts valodā.

10. Par Latvijas tradicionālo ēdienu - sklandrausi ir izdota īpaša regula visās 24 Eiropas Savienības valodās.

 

Balvas var saņemt Velga Podniece, Maija Miķele, Indra Troska un Sigita Jakobsone Alūksnes pilsētas bibliotēkā 3. stāvā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.

2018. gada oktobris

Zaļā gaisma vienkāršākai PVN sistēmai un efektīvākai cīņai ar krāpšanu

TaxesEiropas Parlamenta deputāti trešdien atbalstīja Eiropas Komisijas piedāvāto PVN sistēmas reformu, vienlaikus ierosinot arī noteikt maksimālo PVN likmi. EP deputāti balsoja par diviem likumprojektiem - viena mērķis ir stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecības iespējas vienotajā tirgū un mazināt krāpšanu (pieņemts ar 536 balsīm pret 19, 110 deputātiem atturoties), bet otra - izveidot skaidrāku PVN likmju sistēmu (pieņemts ar 536 balsīm pret 87, 41 deputātam atturoties). Abi likumprojekti ir daļa no vērienīgas reformas, kuras mērķis ir viest skaidrību ar pārrobežu darījumiem saistītos jautājumos.

Pētījumi liecina, ka pārrobežu PVN krāpšana ES valstīm katru gadu rada 50 miljardu eiro lielus zaudējumus.

Lasīt vairāk https://ej.uz/67ku

2018. gada oktobris

Eiropa, kas aizsargā: ES muita 2017. gadā uz ES robežām konfiscējusi vairāk nekā 31 miljonu viltotu preču

Eiropa un viltoto preču konfiskācijaEiropas Komisijas šodien publicētie jaunie skaitļi liecina, ka muitas dienesti uz ES ārējās robežas ir aizturējuši vairāk nekā 31 miljonu viltotu preču, kuru vērtība melnajā tirgū pārsniedz 580 miljonus eiro.

Lai gan kopējie skaitļi kopš 2016. gada ir samazinājušies, viltotas potenciāli bīstamas preces, kas paredzētas ikdienas lietošanai, piemēram, veselības aprūpes produkti, zāles, rotaļlietas un elektropreces, veido daudz lielāku daļu no visām konfiskācijām, - 43 % no visām aizturētajām precēm ir šīs kategorijas preces. Kopumā galvenā viltoto preču kategorija ir pārtikas produkti, kas veido 24 % no kopējā aizturēto izstrādājumu daudzuma. Tai seko rotaļlietas (11 %), cigaretes (9 %) un apģērbs (7 %).

Lasīt vairāk https://ej.uz/nwsg

2018. gada oktobris

Eiropas Parlamenta oktobra apkārtraksts

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā ir sagatavojis ziņu lapu par aktuālo Eiropas Parlamentā.

 

Lasīt ziņu lapu

2018. gada oktobris

EP Eirobarometrs: Cīņa ar terorismu, bezdarba apkarošana, vides problēmu risināšana - eiropieši vēlas aktīvāku rīcību no ES

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta (EP) Eirobarometra aptauju, publicētu astoņus mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām, Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāji uzskata, ka vairākās jomās nepieciešama lielāka ES iesaiste. Prioritātes - terorisma draudi, bezdarbs un apkārtējās vides aizsardzība.Pilsoņi sagaida aktīvāku ES rīcībuAptaujas dalībniekiem tika jautāts, vai 15 dotajās jomās - no ekonomikas politikas un migrācijas līdz dzimumu līdztiesībai, ir nepieciešama lielāka vai mazāka ES iesaiste problēmu risināšanā. Vairākums respondentu (vairāk nekā 50%) noteikti atbildēja, ka sagaida no ES lielāku iesaistīšanos vairākās jomās.

Cīņa ar terorismu, bezdarba problēmu risināšana, apkārtējās vides aizsardzība - trīs jomas, kurās vismaz trīs ceturtdaļas aptaujāto respondentu sagaida ES aktīvāku rīcību nākotnē.

2018. gada septembris

Deputāti piedāvā jaunus pasākumus plastmasas pārstrādes veicināšana

Deputāti atbalsta vienota tirgus izveidi pārstrādātajai plastmasai un piedāvā jaunus soļus cīņai ar atkritumiem jūrā. Stimuli atkritumu savākšanai jūrā, ES mēroga bioloģiskās noārdīšanās un kompostējamības standarti un definīcijas, kā arī līdz 2020. gadam ieviests pilnīgs oksonoārdāmas plastmasas aizliegums - tā ir daļa no nesaistošā rezolūcijā iekļautajiem deputātu priekšlikumiem. Rezolūcija ceturtdien tika apstiprināta ar 597 balsīm pret 15, 25 deputātiem atturoties.

Lasīt vairāk https://ej.uz/ahgd

2018. gada septembris

SAHAROVA BALVAI 30! - īpaša dokumentāla fotoizstāde Latvijas pilsētās

Eiropas Parlamenta 1988. gadā iedibinātajai Saharova balvai par domas brīvību cilvēkiem un organizācijām, kas sniegušas ārkārtīgi nozīmīgu ieguldījumu cilvēktiesību aizstāvībā, šogad aprit 30. Visā Eiropā, arī Latvijā, to atzīmē ar īpašu dokumentālo fotoprojektu „Brīvības sardzē — Saharova balva trijos gadu desmitos”.

Izstādē iekļautos 30 darbus radījuši četri slaveni fotogrāfi, veltot tos domas brīvībai, izteiksmes brīvībai, cīņai ar diskrimināciju un cīņai ar vardarbību pret sievietēm. Eiropas Parlamenta birojs Latvijā ceļojošo izstādi organizēs piecās pilsētās. Tās visas aplūkojamas bez maksas.

Lasīt vairāk https://ej.uz/6f8h

2018. gada septembris

Ž.K. Junkera runa, materiāli un EK paziņojumi 12.09.2018.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers šodien Eiropas Parlamentā teica ikgadējo runu par stāvokli savienībā #SOTEU - izvērtējot iepriekš paveiktos darbus un iezīmējot Eiropas Komisijas darba prioritātes nākamajam gadam.

Priekšsēdētāja runa, ar to saistītie dokumenti, faktu lapas, citi izziņas un informatīvie materiāli pieejami šeit: https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lv Jāatzīmē, ka daži no tiem var vēl nebūt notulkoti latviešu valodā; to tulkojums tiks nodrošināts tuvākajā laikā.

Tāpat Eiropas Komisija nākusi klajā ar vairāku #SOTEU laikā izskanējušo prioritāšu izklāstu un priekšlikumiem. Ar tiem varat iepazīties Eiropas Komisijas pārstāvniecības lapas Jaunumu sadaļā: https://ec.europa.eu/latvia/news_lv vai Eiropas Komisijas preses paziņojumu vietnē: http://europa.eu/rapid

Šobrīd pieejamie paziņojumi:

Par teroristiska satura apkarošanu tīmeklī

Eiropas Prokuratūras stiprināšana

Brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšana

Priekšlikumi ārpolitikas un drošības politikas jomā

Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības alianse

Investīcijas ārpus ES: efektīvāks finanšu arhitektūras plāns

Priekšlikums izbeigt sezonālo laika maiņu

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana

Migrācijas un robežu pārvaldības reforma

Sociālajos tīklos mirkļbirka - #SOTEU.

2018. gada septembris

Junkers: Pēc "Breksita" Lielbritānija pilnībā vai daļēji nevarēs izmantot ES brīvā tirgus priekšrocības.

Lielbritānija pēc izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) nevarēs pilnībā vai daļēji izmantot ES brīvā tirgus priekšrocības, trešdien brīdināja Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers.

Eiropas Parlamentā Strasbūrā sakot ikgadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā (ES), Junkers norādīja, ka respektē Lielbritānijas lēmumu atstāt ES.

"Bet mēs arī lūdzam britu valdību saprast, tas, kurš izstājas no {Eiropas] Savienības, nevar būt tādā priviliģētā stāvoklī, kāds ir dalībvalstij," uzsvēra EK prezidents.

Lasīt vairāk https://ej.uz/8rn3

2018. gada septembris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā >>

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.