Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES sāk cīņu pret Covid-19 dezinformācijas vīrusu

Koronavīrusa uzliesmojums ir izraisījis viltus ziņas un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju.

Kamēr daudzi cīnās dienu un nakti, lai glābtu cilvēku dzīvības, veselības aprūpes organizācijas un faktu pārbaudītāji brīdina par vēl vienu pandēmijas blakni - organizācijām un personām, kas krīzi izmanto politiskām vai komerciālām manipulācijām.

ES iestādes ir vairākkārt brīdinājušas par riskiem, kas saistīti ar dezinformācijas mēģinājumiem untiešsaistes krāpšanām. Lai atbalstītu faktisku un ticamu informāciju, ir izveidotaES iestāžu tīmekļa lapa par Eiropas pasākumiem cīņā pret vīrusu. Tajā atspēkoti arī izplatītākie mīti par Covid-19 uzliesmojumu.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/bpz9

2020. gada aprīlis

EP komitejas deputāti atzinīgi vērtē ierosināto COVID-19 pētniecības paketi. ES nākotnē jābūt labāk sagatavotai

Krīzes pasākumi jāapvieno ar ilgtermiņa apņemšanos vairāk ieguldīt ES pētniecības programmās, saka EP deputāti no Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas.

"Mēs atzinīgi vērtējam komisāres Gabrielas veiktos pasākumus un gandrīz 140 miljonu euro piesaistīšanu cīņai ar COVID-19. Komisija ļoti ātri izsludināja ārkārtas uzaicinājumu pieteikties uz papildus dotācijām pētījumu programmā "Apvārsnis 2020" un piesaistīja partnerus Novatorisku zāļu ierosmē (IMI)", sacīja ziņotājs par pētniecības un inovācijas programmu "Apvārsnis Eiropa" Kristians Ēlers (EPP, DE).

"Tagad mums jādomā uz priekšu, kā labāk sagatavoties nākotnei. Pētniecībai un izstrādei nenoliedzami ir būtiska nozīme globālo problēmu risināšanā. Tas ir vēl viens iemesls, lai atbalstītu mūsu priekšlikumu piešķirt 120 miljardus eiro programmai "Apvārsnis Eiropa" nākamajā daudzgadu budžetā", viņš piebilda.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/4xzv

2020. gada marts

Covid-19: ES iestādes sadarbojas medicīnisko iekārtu iegādē

Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstīm strādā pie regulējuma, kas ļautu ES iegādāties sejas maskas, plaušu ventilējamos aparātus un citu medicīnisko aprīkojumu dalībvalstu slimnīcām.

Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija „rescEU” programmas ietvaros izveidoja mehānismu, lai sniegtu atbalstu tām dalībvalstīm, kurām trūkst medicīniskā aprīkojuma.

Parlaments uzsācis darbu, lai kopā ar ES Padomi jeb dalībvalstu ministriem pēc iespējas ātrāk atvēlētu 40 miljous eiro ES budžeta līdzekļu plaušu ventilēšanas aparātu un aizsargmasku iegādei.

 

Papildus tam dalībvalstis apvienos spēkus, lai Kopīgā iepirkuma nolīguma ietvaros iegādātos ventilēšanas aparātus, sejas maskas un reaģentus vīrusa noteikšanai. Kopīgs iepirkums ļaus panākt izdevīgākus iegādes noteikumus.

 

Vairāk informācijas: https://ej.uz/8gke

2020. gada marts

EP priekšsēdētājs Sasoli: Eiropa apliecina solidaritātes spēku

Eiropas Parlamenta prieksšēdētāja Dāvida Sasoli paziņojums pēc Eiropas Parlamenta ārkārtas plenārsēdes sasaukšanas 26. martā, lai pieņemtu COVID-19 krīzes pasākumus. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli pēc video konferences ar EP politisko grupu vadītājiem ceturtdien paziņoja par ārkārtas plenārsēdi 26. martā, lai apstiprinātu pasākumus cīņai ar COVID-19. Tā būs pirmā plenārsesija, kurā EP izmantos attālināto balsošanu.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/2a1h

2020. gada marts

ES rīcība koronavīrusa apkarošanā un Eiropas Parlamenta loma

Pasaules Veselības organizācija jaunā koronavīrusa (Covid-19) uzliesmojumu pasludinājusi par pandēmiju. Ir ļoti svarīgi mazināt uzliesmojuma tiešo ietekmi uz cilvēkiem, taču krīze jau satricinājusi virkni nozaru. ES iestādes vienbalsīgi aicinājušas dalībvalstis uz solidāru rīcību un ES sniegt atbalstu savu iespēju robežās.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/gc9m

2020. gada marts

EK uzturētā vietne informācijai par cīņu ar Covid-19

Eiropas Komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaistē, kur ikviens var uzzināt aktuālāko informāciju par cīņu pret Covid-19 uzliesmojumu:

http:// https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv

2020. gada marts

EK uzturētā vietne informācijai par cīņu ar Covid-19

Eiropas Komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaistē, kur ikviens var uzzināt aktuālāko informāciju par cīņu pret Covid-19 uzliesmojumu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv

2020. gada marts

Uzņēmēj, noskaidro savu DIGITĀLO BRIEDUMU!

Aicinām Alūksnes novada uzņēmējus piedalīties konkursā „Gudrā novadā - Gudri uzņēmēji”, kas notiek Digitālās nedēļas ietvaros.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas novadu uzņēmēju interesi par digitalizācijas jautājumiem, aicinot novērtēt savu digitālo briedumu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un partneru izveidotajā „Digitālā Brieduma Testā” interneta vietnē www.gudralatvija.lv.

Konkurss turpinās līdz 16. marta pulksten 23.59 un tā noslēgumā tiks noskaidrots aktīvākais novads! Aktīvākais novads tiks noteikts, salīdzinot aktīvo uzņēmumu skaitu novadā un konkursa laikā saņemto atbilžu skaitu „Gudrā Latvija” testā.

„Latvija var sevi dēvēt par interneta infrastruktūras lielvalsti, tomēr sabiedrības digitālās prasmes joprojām atpaliek no mūsu iespējām tās izmantot. Saskaņā ar visās Eiropas Savienības valstīs veiktu visaptverošu pētījumu Latvija atpaliek prasmē izmantot digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā. Esam top3 pēdējo valstu vidū e-komercijas risinājumu izmantošanā un starp pēdējām piecām valstīm, kas uzņēmumos ieviesuši dažādus IT risinājumus. Pozitīvā ziņa ir tā, ka esam starp top3 valstīm ar vislielāko attīstības izaugsmi pēdējo piecu gadu laikā,” - teikts Digitālās nedēļas mājas lapā www.eprasmes.lv.

„Digitālā nedēļa” ir ikgadējs pasākums Eiropā, kura mērķis ir pievērst uzmanību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas jomā, IKT karjeras izvēlē, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē un ikviena sabiedrības locekļa ikdienā.

Šogad Digitālā nedēļa notiks no 23. līdz 27. martam. Tās ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kuru norisei varēs sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi reģionos - bibliotēkās un citviet. Plašāka informācija par Digitālo nedēļu www.eprasmes.lv.

2020. gada marts

Eiropas Komisija rosina 2021. gadu noteikt par Eiropas Dzelzceļa gadu

Komisija ierosināja 2021. gadu noteikt par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai atbalstītu Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu transporta jomā. 2021. gadā notiks virkne pasākumu, kampaņu un iniciatīvu, kas dzelzceļa transportu popularizēs kā ilgtspējīgu, novatorisku un drošu pārvadājumu veidu. Tiks izcelts, kādas priekšrocības tas dod cilvēkiem, ekonomikai un klimatam un kas vēl neļauj izveidot īstenu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu bez robežām. Eiropas Komisija 2019. gada 11. decembra paziņojumā aprakstīja Eiropas zaļo kursu Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem, izvirzot mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Tā kā transporta nozare rada ceturto daļu no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, tai būs izšķiroša loma šā mērķa sasniegšanā, un tai ir noteikts uzdevums līdz 2050. gadam emisijas samazināt par 90 %.

Tagad Komisija Eiropas zaļajā kursā strādā pie ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijas, kas lūkos samazināt emisijas no visiem pārvadājumu veidiem. Prioritārā kārtā būtiska daļa no 75 % iekšzemes kravu, kas patlaban tiek pārvadātas pa autoceļiem, būs jāpārvirza uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

Komisijas priekšlikums 2021. gadu pasludināt par Eiropas Dzelzceļa gadu tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei.

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/DzelzcelaGads

2020. gada marts

Deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc Brexit

No 1. februāra pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās mainījās Eiropas Parlamenta deputātu vietu skaits un sadalījums dalībvalstīm.

Sākot ar 1. februāri, Eiropas Parlamentā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās līdzšinējā 751 deputāta vietā (maksimālais deputātu skaits saskaņā ar ES līgumiem) vairs strādās tikai 705 deputāti.

Apvienotajai Karalistei kopā bija 73 deputātu. 27 deputātu vietas tiks sadalītas citām valstīm, atlikušās 46 atstājot rezervē, ja nākotnē ES paplašināšanās dēļ nāksies uzņemt jaunus deputātus.

Kas ir jaunie deputāti?

Visus jaunos deputātus, kas darbu sāks 1. februārī, 2019. gada maija Eiropas vēlēšanās ievēlējuši viņu dalībvalsts iedzīvotāji. Saskaņā ar 1976. gada vēlēšanu aktu, pirms jaunie deputāti var uzsākt pildīt savas amata pilnvaras, dalībvalstīm to vārdi ir oficiāli jāpaziņo Eiropas Parlamentam.

Atkarībā no likumiem attiecīgajā dalībvalstī, dažu deputātu vārdi jau apstiprināti, kamēr citi joprojām tiek gaidīti. Ar pašreizējiem EP deputātiem varat iepazīties īpašajā Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas https://ej.uz/dgep

2020. gada februāris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.