Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSRumānijas prezidentūra Eiropas Savienībā

ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.

Trīs nākamās dalībvalstis sāks savu pilnvaru termiņu 2019. gada 1. janvārī. Rumānija būs Padomes prezidentvalsts pirmajā pilnvaru termiņā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam, tai sekos Somija un Horvātija. Šīs trīs valstis strādās kopā, lai īstenotu savu 18 mēnešu kopīgo programmu..

Rumānijas prezidentūras prioritātes ir Eiropas iedzīvotāju vajadzību aktualizēšana savās darbībās, kā galvenos izvirzot šādus plašākus jautājumus:

  • inovācijas, ilgtspējīga attīstība, nodarbinātība un sociālās tiesības;
  • drošas un neapdraudētas Eiropas saglabāšana;
  • Eiropas pozīcijas stiprināšana pasaules līmenī;
  • Eiropas kopīgo vērtību, tostarp sociālā taisnīguma, demokrātijas, cieņas un tolerances sekmēšana.

Prioritātes ir balstītas uz Komisijas mērķiem, kā arī uz jautājumiem, ko izvirzīja trīs iepriekšējās prezidentvalstis (Igaunija, Bulgārija un Austrija). Katrai valstij ir arī iespēja pievērst uzmanību tiem tematiem, kurus tā uzskata par īpaši svarīgiem.

2019. gada janvāris

Eiropa Tavā plaukstā: jauna mobilā lietotne “Citizens’ App

Eiropas Parlaments (EP) izstrādājis jaunu mobilo lietotni - „Citizens’ App”. Tā iedzīvotājiem palīdzēs uzzināt un gūt detalizētāku priekšstatu par Eiropas Savienības (ES) paveikto.

Eiropas vēlēšanas (Latvijā: 25.05.2019) strauji tuvojas. Jaunā mobilā lietotne ļauj ikvienam visā Eiropā uzzināt par ES sasniegumiem, pašreizējiem darbiem, nākotnes plāniem, kā arī iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu, t.sk., darba kārtības prioritātēm un līdz vēlēšanām paveicamajiem darbiem. Lietotne „Citizens’ App” ļauj pēc dažādiem kritērijiem atlasīt ES projektus, sniedz informāciju par to progresu un ļauj efektīvi ar to dalīties. Lielākā daļa mobilās lietotnes satura ir pieejama 24 ES valodās, arī latviešu.

Vairāk informācijas https://ej.uz/dwgr

2018. gada janvāris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.