Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Katalogi

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs

Elektroniskais katalogs aptver informāciju par Alūksnes pilsētas bibliotēkas un Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 21 bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem. Elektroniskajā katalogā ir ~ 29,4 tk ierakstu un tas gandrīz 100% atspoguļo Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēku krājumos esošos izdevumus. Katalogs ir pieejams no jebkura datora ar interneta pieslēgumu visā pasaulē. Pieslēdzoties katalogam, automātiski tiek aktivizēta vienkāršā meklēšana. Kataloga adrese http://www.aluksne.biblioteka.lv
Alūksnes pilsētas bibliotēkā no 2009.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.

 

Grāmatu vai citu izdevumu rezervēšana internetā

Jau trešo gadu Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonements saviem lasītājiem piedāvā grāmatu rezervēšanu, pasūtīšanu un pagarināšanu internetā.

 
Lai izmantotu šo pakalpojumu:
1. jābūt reģistrētam Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietotājam
2. jāierodas bibliotēkā, līdzi ņemot lasītāja karti
3. jāsaņem lietotāja vārds un parole
 
Pieslēdzoties Alūksnes un Apes novadu elektroniskajam kopkatalogam ar savu lietotāja vārdu un paroli, jūs varat:
  • pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem
  • rezervēt nepieciešamo izdevumu
  • lūgt bibliotekāram pagarināt lietošanas termiņu
Jāatceras, ka:
vienlaikus var rezervēt ne vairāk kā 2 izdevumus
rezervācijas apstrādes laiks - 72 stundas
rezervētie izdevumi bibliotēkā jāsaņem 2 dienu laikā no rezervācijas apstiprināšanas brīža
sistēma automātiski liedz rezervēšanas iespēju parādniekiem!
 

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs

Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko Kopkatalogu veido 9 bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka.

Kopkatalogā pamatā atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990.gada, bet to regulāri papildina ar jauniem ierakstiem.

Meklēšanas iespējas katalogā 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais katalogs

LNB elektroniskajā katalogā iekļauti visu bibliotēkas krājuma izdevumu apraksti: latviešu valodā, sākot ar 1990.gadu, svešvalodās - ar 1996.gadu, krievu valodā, - ar 2000.gadu, neatkarīgi no to izdošanas gada. Katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem visās valodās.

Izmantojot katalogu, jūs variet ātri atrast sev interesējošos izdevumus, kas pieejami LNB.

Vairāk informācijas par katalogu

 

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.