Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSBiedrības “Alūksnes lauku partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Šūšanas darbnīcas pilnveidošana Alūksnes novadā”

 

Projektam "Dižprojekts 2019" biedrības "Alūksnes lauku partnerība" ietvaros tiek izvirzīta šūšanas darbnīca SIA LINDEN Alūksnē.

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt un pilnveidot SIA ”LINDEN” izveidoto šūšanas darbnīcu Alūksnē, un stiprināt uzņēmuma konkurētspēju Latvijas tirgū un uzsākt eksportu.

Projekta ietvaros SIA „LINDEN” attīstīja, 2018.gadā LEADER projekta ietvaros izveidoto, šūšanas darbnīcu Alūksnē, iepērkot attīstībai nepieciešamās rūpnieciskās šūšanas iekārtas un aprīkojumu. Šūšanas darbnīca ir izveidota ar mērķi ražot sieviešu apģērbu. Šobrīd tiek ražots apģērbs zīmolam BRANCHESS un to var iegādāties BRANCHESS veikalos un internetveikalā. Šī ir jauna nozare Alūksnes novadā. Uzņēmums ir apņēmies radīt 30 jaunas darba vietas.

Uzņēmums attīstās ļoti dinamiski un strauji, šobrīd jau nodarbinot 18 darbiniekus. Uzņēmumu vada jauna un enerģiska komanda, kas seko līdzi pieprasījumam un meklē jaunas ražošanas iespējas. Ir noslēgti pirmie eksporta sadarbības līgumi. Uzņēmumā nozīmīgs darbs tiek ieguldīts darbinieku piesaistei, ieraugot jaunus un perspektīvus vietējos darbiniekus, kuri apguvuši vai vēlas apgūt šūšanas, modelēšanas un dizainera profesiju. Tiek plānota aksesuāru, piemēram, auduma somu ražošana, kā arī rūpnieciskā izšūšana un audumu apdrukāšana.

SIA „LINDEN” vēlas kļūt par stabilu, konkurētspējīgu un atpazīstamu apģērbu un aksesuāru ražošanas uzņēmumu, ne tikai Alūksnes novadā un Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs.

 

Aicinām apmeklēt ražotni 20. februārī plkst. 15.00 Rūpniecības ielā 1. Pieteikt dalību Alūksnes pilsētas bibliotēkā vai pa tālruni 643 22197.

2020. gada februāris

Eiropas Savienība atvadās no Apvienotās Karalistes

2020.gada 31.janvāris bija pēdējā diena, ko Apvienotā Karaliste pavadīja Eiropas Savienības (ES) sastāvā. Tuvojoties izstāšanās brīdim, izrādīti vairāki skaisti atvadu žesti. Iespējams, visaizkustinošākais žests bija dziesmas "Auld Lang Syne" dziedāšana Eiropas Parlamentā 29.janvārī, kad tajā tika ratificēta "Brexit" vienošanās. ES atbalstošie britu aktīvisti virs Duvras baltajām klintīm arī bija izvietojuši milzīgu plakātu ar uzrakstu "We still love EU" ("Mēs joprojām mīlam ES"). Taču kopumā Apvienotajā Karalistē valdīja citāds noskaņojums. Ja Briseles centrs laistījās britu karoga krāsās, tad Apvienotā Karaliste neizrādīja ES līdzīgus žestus, ja neskaita "Brexit" pretinieku demonstrācijas un akcijas. 31.janvārī daudzviet bija manāmi nacionālie karogi, piemēram, abpus ceļam, kas ved uz Bekingemas pili.


2020. gada februāris

Eiropas Komisijas darba programma 2020. gadam – vērienīgs ceļvedis Savienībai, kas tiecas uz augstākiem mērķiem

Eiropas Komisijas darba programma 2020. gadamEiropas Komisija šodien pieņēma savu darba programmu 2020. gadam. Tajā ir izklāstītas darbības, ko Komisija veiks 2020. gadā, lai panāktu, ka Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas izvirzītās politikas pamatnostādnes sniedz taustāmus ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai. Šīs pirmās darba programmas virzītājspēks ir centieni sekmīgi izmantot iespējas, kuras radīsies gan ekoloģisko pārmaiņu, gan digitālās pārveides rezultātā.

2020. gada janvāris

Brexit: EP deputāti noraizējušies par iedzīvotāju tiesībām

Bažas par Apvienotās Karalistes īstenoto izstāšanās shēmu un izstāšanās iestādes neatkarīgumu.

Galvenās diskusijas ir par pārvietošanās brīvību, pārejas posma ilgumu, un kā novērst kaitējumu ES un AK pilsoņiem.

Eiropas Parlaments pieņemtajā rezolūcijā uzsver, ka, lai saņemtu tā piekrišanu Lielbritānijas izstāšanās līgumam, jāgarantē pilsoņu tiesību aizsardzība.

Pieņemtajā rezolūcijā deputāti izvērtē pilsoņu tiesību apdraudējumu, kas rodas saistībā ar Brexit, un norāda, ka, apsverot, vai piekrist Lielbritānijas izstāšanās līgumam, viņi ņems vērā „gūto pieredzi un sniegtās garantijas” attiecībā uz pilsoņu tiesību aizsardzību.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/dr7e

2020. gada janvāris

Par jauno Komisijas ģenerālsekretāri šodien iecelta Ilze Juhansone

Ilze JuhansoneIlze Juhansone, kas pašlaik izpilda Eiropas Komisijas ģenerālsekretāres pienākumus, pēc priekšsēdētājas fon der Leienas priekšlikuma šodien tika iecelta par Komisijas jauno ģenerālsekretāri, lēmumam tūlīt stājoties spēkā.

Ilze Juhansone būs pēc kārtas astotā Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre. Viņa kopš 2015. gada oktobra ir strādājusi par Komisijas ģenerālsekretāra vietnieci, kuras atbildības jomā bija ES iestāžu un ārējās attiecības.

Ilze Juhansone 2008. gadā sāka darbu Latvijas ārlietu dienestā un ir ieņēmusi, piemēram, valsts sekretāra vietnieces un Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītājas amatu. 2011. gada martā viņa kļuva par Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā. Pirms darba Ārlietu ministrijā Ilze Juhansone ir strādājusi vadošā amatā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā un Tieslietu ministrijā.

2014. gada 4. maijā Ilze Juhansone kļuva par III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Latvijai pirmo reizi kļūstot par ES Padomes prezidentvalsti, vēstniece Juhansone Briselē vadīja Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Ilze Juhansoneir pabeigusi Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas fakultāti, iegūdama latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju, un absolvējusi LU Juridisko fakultāti.

2020. gada janvāris

Konferences par Eiropas nākotni veidošana

Konferences par Eiropas nākotni veidošanaEiropas Komisija (EK) nāca klajā ar idejām par to, kādai būt konferencei par Eiropas nākotni, kurai jāsākas Eiropas dienā, 2020. gada 9. maijā, un jāturpinās divus gadus. Pieņemtais paziņojums ir Komisijas ieguldījums jau notiekošajās spraigajās debatēs saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni - projektu, par kuru savās politikas pamatnostādnēs paziņoja EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, lai dotu eiropiešiem vairāk iespēju ietekmēt to, ko Eiropas Savienība dara un kā strādā viņu labā. Konference balstīsies uz līdzšinējo pieredzi, piemēram, pilsoņu dialogiem, vienlaikus ieviešot plašu jaunu elementu klāstu, lai palielinātu informētību un stiprinātu iespējas cilvēkiem veidot ES turpmāko rīcību. Konferencē notiks atklātas, iekļaujošas, pārredzamas un strukturētas debates ar dažādas izcelsmes un visu sabiedrības slāņu pilsoņiem. Komisija ir apņēmusies veikt turpmākus pasākumus, ņemot vērā konferences rezultātus.

2020. gada janvāris

Klajā nākusi Eirobarometra aptauja par pasažieru tiesībām ES

Eiropas Komisija šodien publicēja rezultātus Eirobarometra aptaujai par pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā (ES). Saskaņā ar aptauju 43 % no ES iedzīvotājiem, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ceļojuši ar lidmašīnu, tālsatiksmes vilcienu, autobusu, kuģi vai prāmi („ceļotāji”), zina, ka ES ir pieņēmusi noteikumus par pasažieru tiesībām. Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/paxtiesibas2020

2020. gada janvāris

EK nāk klajā ar vērienīgo Eiropas zaļā kursa investīciju plānu - triljons eiro ceļam uz klimatneitralitāti

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tam ir vajadzīgi ievērojami gan ES, gan valstu publiskā sektora, kā arī privātā sektora ieguldījumi. Šodien pieteiktais Eiropas zaļā kursa investīciju plāns - Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns - aktivizēs publiskās investīcijas un dos piekļuvi privātajiem līdzekļiem ar ES finanšu instrumentu, jo īpaši InvestEU, starpniecību, kā rezultātā investīcijās tiks piesaistīts vismaz triljons eiro.

Īsumā:

Eiropas zaļā kursa investīciju plāns aktivizēs ES finansējumu un radīs izdevīgu regulējumu, kas atvieglos un stimulēs publiskās un privātās investīcijas, kuras vajadzīgas, lai varētu pārkārtoties uz klimatneitrālu, zaļu, konkurētspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Plāns papildina citas iniciatīvas, kas izziņotas zaļajā kursā, un tam ir trīs dimensijas:

· Finansējums: nākamo desmit gadu laikā ilgtspējīgās investīcijās piesaistīt vismaz triljonu eiro. Ja lielāku ES budžeta daļu nekā jebkad agrāk tērēsim rīcībai klimata politikas un vides aizsardzības jomā, piesaistīsim privāto finansējumu, kur liela loma būs Eiropas Investīciju bankai.

· Labvēlīga vide: radīt stimulus, lai varētu atraisīt un pārvirzīt publiskās un privātās investīcijas. ES sniegs rīkus investoriem, finanšu sistēmas centrā izvirzot ilgtspējīgas finanses, un palīdzēs publiskajām iestādēm investēt ilgtspējīgi, mudinot tās plānot zaļu budžetu un iepirkumu un atrodot veidus, kā atvieglot procedūras, kādās tiek apstiprināts valsts atbalsts taisnīgas pārejas reģioniem.

· Praktisks atbalsts: Komisija atbalstīs publiskās iestādes un projektu virzītājus ilgtspējīgu projektu plānošanā, izstrādē un realizēšanā.

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/zala_kursa_investicijas

2020. gada janvāris

EK iepazīstina ar skatījumu par spēcīgākas sociālās Eiropas veidošanu

Eiropas Komisija iepazīstina ar Paziņojumu par spēcīgas sociālās Eiropas veidošanu taisnīgai pārejai. Tajā izklāstīts, kā sociālā politika palīdzēs risināt šodienas problēmas un izmantot iespējas, turpmākajos mēnešos ierosinot rīcību ES līmenī un meklējot atgriezenisko saiti par turpmāko rīcību visos līmeņos nodarbinātības un sociālo tiesību jomā. Jau šodien Komisija sāk arī pirmo posmu apspriešanā ar sociālajiem partneriem — uzņēmumiem un arodbiedrībām — par taisnīgu minimālo algu ES darba ņēmējiem.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: „Eiropa piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Pašreizējo zaļo un digitālo pārmaiņu un sabiedrības novecošanas laikā Komisija vēlas nodrošināt, lai cilvēki paliktu uzmanības centrā un ekonomika strādātu viņu labā. Mums jau ir instruments — Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Tagad mēs vēlamies nodrošināt, ka ES un tās dalībvalstis, kā arī ieinteresētās personas ir apņēmušās to īstenot.”

Vairāk par spēcīgas sociālās Eiropas veidošanas procesu lasīt : https://ej.uz/speciga_sociala_Eiropa

2020. gada janvāris

Parlaments nobalso par Eiropas ''digitālo nodokli''

Deputāti atbalsta jaunus noteikumus, kas paredz ieviest pirmo sava veida ‘’digitālo nodokli’’, ko piemēros lielākajiem uzņēmumiem digitālo pakalpojumu sniegšanas jomā. Ceturtdien, 13. decembrī, Parlaments atbalstīja divus ziņojumu projektus, kas aicina ES ieviest digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko gūst lielākie uzņēmumi digitālo pakalpojumu un tehnoloģiju jomā. Priekšlikums paredz, ka dalībvalstīm būs iespēja piemērot nodokli ieņēmumiem, kas iegūti konkrētās valsts teritorijā, arī gadījumā, ja uzņēmums fiziski neatrodas šajā teritorijā.

Globālā ekonomika tiek arvien vairāk ''digitalizēta'', radot jaunus biznesa modeļus un veicinot jaunus uzņēmējdarbības veidus. Pašreizējais regulējums, kas nosaka uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmas darbību, pamatā tika izstrādāts 20. gadsimtā. Esošie noteikumi nespēj aptvert visas digitālās jomas darbības, piemēram, kur nav prasības fiziskajai klātbūtnei, lai nodrošinātu digitālos pakalpojumus - teikts sagatavotos ziņojumos.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/yv6q

2019. gada decembris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.