Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAicina pašvaldības pieteikt pasākumus Eiropas Mobilitātes nedēļai

Lai veicinātu sabiedrības interesi par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem, pašvaldības šogad no 16. līdz 22. septembrim ir aicinātas iesaistīties Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) pasākumos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina Latvijas pašvaldības un arī uzņēmumus, skolas un nevalstiskās organizācijas (NVO) pieteikt konkursam mobilitātei veltītus pasākumus un aktivitātes.

Lasīt virāk https://ej.uz/jbax

2018. gada jūnijs

EK piedāvājums ES budžetam 2021-2027 sociālajās lietās

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā Komisija ierosina vēl vairāk stiprināt Savienības sociālo dimensiju ar atjaunotu Eiropas Sociālo fondu - Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) - un spēcīgāku un efektīvāku Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF).

Laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Sociālajam fondam Plus piešķirtu 101,2 miljardus eiro un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam - 1,6 miljardus eiro. Abu fondu mērķis ir ieguldīt cilvēkos: nodrošināt, lai cilvēkiem ir atbilstīgās prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu problēmas un pielāgotos pārmaiņām darba tirgū, turpinot īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda finansējums 7 gadu laikposmam būs 947 miljoni eiro.

Lasīt vairāk

2018. gada maijs

2021-2027 budžets: 181 miljons cīņai ar krāpšanu, kas skar ES budžetu

EK nākusi klajā ar piedāvājumu 181 miljonu eiro novirzīt cīņai ar krāpšanu, kas skar ES budžetu. Būtiski jāstiprina cīņa ar korupciju, jāatbalsta muitas iestādes un jārūpējas par dalībvalstu tiesību sargājošo iestāžu sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu. Finansējums tiks novirzīts arī tehniskā aprīkojuma iegādei, apmācībām, drošu informācijas sistēmu uzturēšanai.

Lasīt vairāk

2018. gada maijs

ES daudzgadu budžets: ierosina palielināt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm

Nākamajā ilgtermiņa ES budžetā 2021.-2027. gadam Eiropas Komisija ierosina palielināt programmas „Radošā Eiropa” (kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un audiovizuālos darbus) finansējumu līdz 1,85 miljardiem EUR.

Komisijas priekšlikums stiprināt ES kultūras un radošās nozares koncentrējas uz trim jomām: „Radošās Eiropas” apakšprogramma „MEDIA”, kas atbalsta ES kino un citas audiovizuālās nozares, apakšprogramma „Kultūra” un starpnozaru sadaļa. Liels uzsvars uz audiovizuālajiem projektiem un dažādu digitālo iespēju izmantošanu kultūras un radošajās nozarēs.

Lasīt vairāk

2016. gada maijs

Maija apkārtraksts

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā sagatavojis ziņu lapu par aktuālo Eiropas Parlamentā - Strasbūrā, Briselē un Latvijā.

Lasīt vairāk

2018. gada maijs

Ilgtspējīgs finansējums: finanšu nozarei jākļūst par ietekmīgu spēku cīņā pret klimata pārmaiņām

Komisija šodien iepazīstina ar pirmajām konkrētajām darbībām, kas ES finanšu nozares vadībā ļaus virzīties uz tīrāku un zaļāku ekonomiku. Šodienas priekšlikumi apstiprina Eiropas apņemšanos būt par pasaules līderi cīņā pret klimata pārmaiņām un īstenot Parīzes nolīgumu(link is external). Ar finanšu nozares iesaistīšanu tiks ievērojami atbalstīti mūsu centieni samazināt vides pēdas nospiedumu un vienlaikus vairota ES ekonomikas ilgtspēja un konkurētspēja.

 

Lasīt vairāk https://ej.uz/9o4p

2018. gada maijs

Svarīgākais par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Šodien, 25. maijā, visā Eiropas Savienībā sāk piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus. Kopumā jaunais regulējums nemaina līdzšinējos personas datu apstrādes principus, kas jau 18 gadus ir noteikti Fizisko personu datu aizsardzības likumā. Datu apstrāde ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa un nav aizliegta, ja tā tiek veikta likumīgā veidā. Jaunums ir būtiski pastiprinātas personas tiesības kontrolēt to, kas, kādā apjomā un kādiem nolūkiem apstrādā tās personīgo informāciju, piemēram, interneta lietošanas vai iepirkšanās paradumus mārketinga nolūkiem.

Lasīt vairāk https://ej.uz/ifmy

2018. gada maijs

Aicinām piedalīties Eiropas eksāmenā!

Par Eiropas dienas neatņemamu sastāvdaļu Latvijā jau vairākus gadus ir kļuvis Eiropas eksāmens. 9. maijā jau no 8.00 rītā līdz pat 21.00 vakarā ikviens tiešsaistē www.esmaja.lv var kārtot Eiropas eksāmenu, kas ir tests, lai cilvēki dažādos vecumos varētu pārbaudīt savas zināšanas un izpratni par dzīvi Eiropā. Testu iespējams pildīt jebkura veida ierīcēs - telefonos, planšetēs, datoros. Tas veidots, lai zināšanu pārbaude būtu interesanta, aizraujoša un arīdzan izklaidējoša. Testa dalībniekam jāatbild uz 20 jautājumiem. Katrs eksāmena dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību testā un uzzina savu sasniegto rezultātu. Labākie testa dalībnieki saņems arī vērtīgas balvas.
Rīgā īpašs pārsteigums sagaida kino mīļus - Kino Citadele no plkst. 11:00 varēs uzrādīt savu Eiropas eksāmena rezultātu un saņemt kino biļeti bez maksas. Te būs iespēja Eiropas eksāmenu nokārtot arī uz vietas. Laimīgajās stundās: 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00 iegūto punktu skaits dubultosies. Vairāk informācijas: www.esmaja.lv
2018.gada maijs

9. maijā svinēsim Eiropas dienu

9. maijā visā Eiropā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena jeb Eiropas savienības dzimšanas diena. Latvijā šogad piedāvāto pasākumu programma īpaši daudzveidīga un paver plašas iespējas gan iepazīt Eiropas kultūras mantojumu, gan dažādu Eiropas valstu tradīcijas, izzināt Eiropas fondu finansējuma dažādību un iesaistīties citās ar Eiropas dienas svinībām saistītās aktivitātēs.
 
 
Arī EDIC Gulbenē Alūksnes informācijas punktā notiks Atvērto durvju diena, kur ikviens interesents varēs iepazīties ar informācijas punktu, kā arī paārbaudīt savu erudīciju ES jautājumos - būs spēles, konkursi, viktorīnas, krustvārdu mīklu risināšana u.c. Visi tiks aicināti aktīvi piedalīties arī Eiropas eksāmenā visas dienas garumā.
2018.gada maijs

NOTIKS AUGSTA LĪMEŅA KONFERENCE “EIROPA. PĒC 100 PIRMS”

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Institūts un Latvijas Politologu biedrība 2018. gada 7. maijā rīko augsta līmeņa starptautisku konferenci "Eiropa. Pēc 100 Pirms" (Europe. After 100 Before).

Eiropas politiskajā kartē pēc I Pasaules kara parādījās iepriekš neeksistējušas robežas. 10 nācijām pavērās unikāla iespēja veidot jaunas demokrātijas. Uz kara fiziskajām un mentālajām drupām radās cerības, aizsākās valstu dzimšanas un demokrātiskas atdzimšanas procesi, attīstība caur pārmaiņu grūtībām. Tādām valstīm kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Ukraina, Ungārija, Austrija, Čehoslovākija un Dienvidslāvija tālākais vēsturiskais ceļš izvērtās gana dramatisks - piedzīvojot gan īsus uzplaukuma periodus, gan II Pasaules kara jukas un postu, gan neatkarības atjaunošanu daudzās no minētajām valstīm, gan valstu sadalīšanos.

100 gadus pēc Pirmā pasaules kara Eiropa ir ne tikai ģeogrāfiska vienība globālajā kartē, bet tādu valstu un pilsoņu kopība, kura ir spējusi vardarbības vietā likt miermīlīgas sadarbības ideju un praksi. Bet ko šīs valstis un nācijas, kuras pieteica sevi uz pasaules skatuves pirms 100 gadiem, var Eiropai un pasaulei piedāvāt šodien kā pamatu stabiliem nākamajiem 100 gadiem? Kas ir valstiskie sasniegumi, personiskās uzvaras un idejas, kā arī pilsoniskās spējas, kas ir dzinulis tālākai attīstībai un Eiropas lomai pasaulē?

Konference pulcēs pārstāvjus no valstīm, kuras parādījās Eiropas politiskajā kartē Pirmā pasaules kara beigās. Eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no Austrijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un citām valstīm sniegs savu redzējumu un dalīsies ar labās prakses piemēriem, ko šīs valstis tagad un nākamajos 100 gados var dot Eiropai - mieram, demokrātijai un izaugsmei.

2018. gada aprīlis

No ES fondiem 22 reģionālo slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai būs pieejami 13,4 miljoni eiro

Eiropas Savienība (ES) fondu programmā investīcijām ārstniecības iestāžu infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā trešajā atlases kārtā 22 reģionālajām slimnīcām pieejami vairāk nekā 13,4 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA). Ārstniecības iestādes projektos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu varēs veikt nepieciešamos būvdarbus, kā arī pilnveidot infrastruktūru - iegādāties medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, informācijas tehnoloģiju aprīkojumu, kā arī mēbeles un citu aprīkojumu telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

2018. gada aprīlis

Eiropas Parlamenta aprīļa apkārtraksts

Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sagatavotā ziņu lapa par aktuālo Eiropas Parlamentā - Strasbūrā un Latvijā.

Apkārtrakstā lasiet:

· Cīņa ar naudas atmazgāšanu: deputāti atbalsta uzņēmumu faktisko īpašnieku atklāšanu

· Eiropas Parlamenta deputāti uzsver vakcinācijas līmeņa pazemināšanās radītos draudus

· Bioloģiskā pārtika: deputāti pieņem stingrākus noteikumus

· Aprites ekonomika: vairāk pārstrādes, mazāk atkritumu poligonos

· EP atbalsta valstu mērķu noteikšanu klimata aizsardzībai un mežsaimniecības attīstībai

· Energoefektīvākas ēkas visā ES līdz 2050. gadam

· Emanuels Makrons aizstāv „Eiropas suverenitāti”

· Jaunatnes līdzdalības pasākumi 2018 #BalsoTu

2018. gada aprīlis

Eiropas Parlaments balsos par Krišjāņa Kariņa sagatavoto likumu cīņai pret naudas atmazgāšanu

Ceturtdien, 19. aprīlī, Eiropas Parlamenta deputāti plenārsesijā Strasbūrā balsos par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvu, kuras viens no autoriem ir Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība/ETP)

"Eiropas institūcijas ir skaidri paudušas, ka cīņa pret tiem, kas ļaunprātīgi un apzināti apzog sabiedrību, turpināsies. Likums dos tiesībsargājošajām iestādēm jaunus ieročus cīņai pret noziedzniekiem, kas izmanto ofšorus un dažādas shēmas, lai krāptos ar nodokļu nomaksu," norāda Krišjānis Kariņš.

2018. gada aprīlis

Bioloģiskā pārtika: deputāti pieņem stingrākus noteikumus

Eiropas Parlaments ceturtdien pieņēma jaunus noteikumus, kam jānodrošina augstas kvalitātes bioloģiskā pārtika un jāveicina tās ražošana.

Parlaments ar 466 balsīm pret 124, 50 deputātiem atturoties, atbalstīja ES bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas noteikumus. Parlamenta un ES Padomes sarunu dalībnieki par tiem vienojās pagājušā gada jūlijā.

2018. gada aprīlis

2018. — Eiropas Kultūras mantojuma gads

Lai popularizētu bagāto un daudzveidīgo Eiropas kultūras mantojumu, uzlabotu izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, un stiprinātu piederības sajūtu kopīgai Eiropas kultūras telpai, 2018. gads ir pasludināts par Eiropas kultūras mantojuma gadu. Tā ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes iniciatīva, kuras nolūks ir sekmēt izpratni par kultūras mantojuma vērtību un sociālo un ekonomisko nozīmi, mudināt dalīties ar Eiropas kultūras mantojumu, nodrošinot tam plašu piekļuvi, kā arī pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem. Gada devīze ir „Mūsu mantojums - pagātnes un nākotnes satikšanās”.

2018. gada aprīlis

EP deputāti ķeras klāt jaunās pasaules izaicinājumiem

Trešdien Eiropas Parlamenta (EP) deputāti plkst.16 pēc Latvijas laika pārrunās naudas atmazgāšanas novēršanu savienībā, kā arī Facebook un Cambridge Analytica skandālu. Grozījumi naudas atmazgāšanas likumdošanā paredz to, ka nākotnē ikviens interesents varēs piekļūt informācijai par savienībā strādājoša uzņēmuma faktiskajiem īpašniekiem, stingrāku virtuālo valūtu regulējumu un labāku trauksmes cēlāju aizsardzību. Viens no šā likumprojekta ziņotājiem ir arī Latvijas eiroparlamentārietis Krišjānis Kariņš.

Lasīt vairāk

2018. gada aprīlis

Jaunākais izdevums "Eiropas Ziņas"

Eiropas Komisijas pārstāvniecības, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja un Ārlietu ministrijas sagatavotajā jaunākajā „Eiropas Ziņas” izdevumā aicinām lasīt interviju ar žurnālistu un Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Ediju Bošu, kā arī iepazīties ar gaidāmajiem notikumiem - Eiropas Savienības mājas rīkoto Atvērto durvju dienu, kas ik gadu notiek 9. maijā u.c. aktivitātēm.

Lasīt

2018. gada aprīlis

Informatīvs seminārs "Digitālās prasmes bezdarbniekiem"

20. martā plkst 11.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā notiks informatīvs seminārs "Digitālās prasmes bezdarbniekiem", kuru Digitālās nedēļas 2018 ietvaros organizē EDIC Gulbenē Alūksnes informācijas punkts sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku un NVA Alūksnes filiāli. Aicināti visi interesenti.

 

Vairāk informācijas šeit.

2018. gada marts

Eiropas Parlamenta biroja Latvijā ziņu lapa

Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sagatavotā ziņu lapa par aktuālo Eiropas Parlamentā - Strasbūrā, Briselē un Latvijā.


Vairāk informācijas

2018. gada marts

DIGITĀLĀ REALITĀTE – TIEŠI TĀDA, KĀDA TĀ IR

Digitālās nedēļas 2018 ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kā arī partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizē ekspertu diskusiju - tiešraidi „Digitālā realitāte - tieši tāda, kāda tā ir”, kurā tiks prezentēts pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā: http://ej.uz/medijpratibas_petijums. Pētījuma prezentāciju un diskusiju būs iespējams vērot tiešraidē https://www.lu.lv/tiesraide/1/nc/.

Diskusijas mērķis ir uzrunāt bibliotekārus un pedagogus, kā arī bērnu vecākus visā Latvijā, lai iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem un aicinātu domāt par to, ko mēs - pieaugušie katrs varam darīt un kāds atbalsts mums pašiem vajadzīgs, lai bērnu un pusaudžu dzīve digitālajā vidē būtu ne tikai aizraujoša, bet arī droša un lietderīga.

Tiešraide notiks 23.martā no 10:00 - 11:30

Vairāk par citām Digitālās nedēļas tiešraidēm: www.eprasmes.lv

Lasīt vairāk

2018. gada marts

<< Iepriekšējā 1 2 Nākošā >>

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.