Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEP deputāti prasa “pēc iespējas drīz 2020. gada rudenī” uzsākt konferenci par Eiropas nākotni

Rezolūcijā, ko Eiropas Parlaments pieņēma ceturtdien ar 528 balsīm par, 124 pret un 45 atturoties, teikts, ka „10 gadu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, 70 gadu pēc Šūmaņa deklarācijas un Covid-19 pandēmijas apstākļos ir pienācis laiks atkārtoti izvērtēt Savienību”. EP deputāti arī piebilst, ka „daudzās būtiskās krīzes, kuras Savienība ir piedzīvojusi, liecina, ka vairākās pārvaldības jomās ir nepieciešamas institucionālas un politiskas reformas”.

Vairāk informācijas :https://ej.uz/dgmj

2020. gada jūnijs

Eiropas Parlaments aicina vērsties pret visiem rasisma, naida un vardarbības veidiem

Mūsu sabiedrībā nav vietas rasismam un diskriminācijai, uzsver Eiropas Parlaments piektdien pieņemtajā rezolūcijā, prasot ES stingri vērsties pret rasismu, vardarbību un netaisnību Eiropā.

Eiropas Parlaments piektdien pieņemtajā rezolūcijā ar 493 balsīm par, 104 pret un 67 atturoties, „stingri nosoda šausminošo Džordža Floida nāvi ASV, kā arī līdzīgas slepkavības citur pasaulē”. EP deputāti aicina ASV varas iestādes vērsties pret strukturālo rasismu un nevienlīdzību, kritizē policijas represijas pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem un prezidenta Trumpa draudus izvietot armiju, kā arī viņa „musinošo retoriku”.

Vairāk informācijas : https://ej.uz/d888

2020. gada jūnijs

Seminārs „Radoši finansējuma piesaistes veidi NVO sektorā”

Š.g. 26. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 nevalstisko organizāciju, iestāžu, reliģisko organizāciju pārstāvji un pašvaldību darbinieki tiek aicināti uz interesantu, izglītojošu semināru „Radoši finansējuma piesaistes veidi NVO sektorā”. Seminārs notiks Litenes tautas namā (Gulbenes novadā). No plkst. 9.30 līdz 10.00 ierašanās un kafija. Tālāk biedrības „Alūksnes NVO centrs” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece pastāstīs par projektu „Alūksnes NVO atbalsta centrs - rosīgām kopienām”, biedrības „Alūksnes NVO centrs” darbības principiem un aktivitātēm Alūksnes novada Sabiedrības centrā, kā arī radošajām labdarības akivitātēm Alūksnes un Apes novadā. Saziņai tālr. 28642250 (Dz.Zvejniece); dzintra_zv@inbox.lv Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2020.gada jūnijs

Koronavīruss: Komisija iepazīstina ar ES vakcīnu stratēģiju

ES vakcīnu stratēģijaEiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: „Šis ir zinātnes un solidaritātes izšķirošais brīdis. Nekas nav drošs, bet esmu pārliecināta, ka esam spējīgi mobilizēt resursus, lai atrastu vakcīnu un uzvarētu šo vīrusu uz visiem laikiem. Mums jābūt gataviem ražot un izplatīt šādu vakcīnu visā Eiropā un pasaulē. Šī vakcīna būs pavērsiena punkts cīņā pret koronavīrusu un apliecinājums tam, ko partneri var sasniegt, apvienojot prātus, pētniecību un resursus. Eiropas Savienība darīs visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu, ka vakcīna ir pieejama visiem šīs pasaules iedzīvotājiem neatkarīgi no to dzīvesvietas.”

Vairāk informācijas: https://ej.uz/ESvakcina

2020. gada jūnijs

EP aicina iesniegt grantu pieteikumus šogad un nākamgad īstenojamiem mediju projektiem

Programmas mērķis ir atbalstīt plašsaziņas līdzekļu projektus, kas sniedz bezpartejisku, faktos balstītu informāciju par EP darbu un ES lomu cilvēku ikdienas dzīvē. Maksimālais atbalsta apmērs - 80% projekta attiecināmo izmaksu.

Grantu saņēmējiem tiks garantēta redakcionālā neatkarība, vienlaikus sagaidot bezpartejisku, līdzsvarotu un atklātu publisko debašu veicināšanu.

Vairāk informācijas saitē: https://ej.uz/cuxi

2020. gada jūnijs

Iznācis ikgadējais Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Komisija publiskoja 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus; šo indeksu izmanto, lai sekotu līdzi Eiropas vispārējiem rādītājiem digitālajā jomā un ES valstu progresam attiecībā uz digitālo konkurētspēju.

Šā gada DESI rāda, ka progress ir panākts visās dalībvalstīs un visās galvenajās jomās, kas novērtētas indeksā. Tas ir jo svarīgāk koronavīrusa pandēmijas kontekstā, kas likusi apjaust, cik svarīgas kļuvušas digitālās tehnoloģijas, jo tās ir ļāvušas turpināt darbu, sekot vīrusa izplatībai un paātrināt zāļu un vakcīnu meklēšanu. Turklāt DESI rādītāji, kas attiecas uz ekonomikas atveseļošanu, liecina, ka ES dalībvalstīm būtu jācenšas uzlabot ļoti augstas veiktspējas tīklu pārklājumu, jāpiešķir 5G spektrs, lai ļautu uzsākt 5G pakalpojumu komerciālu ieviešanu, jāuzlabo iedzīvotāju digitālās prasmes un jāturpina digitalizēt uzņēmumus un publisko sektoru.

28 ES dalībvalstu vidū Latvija ierindojas 18. vietā. Salīdzinot ar 2019. gada DESI, Latvija ir noslīdējusi par trim vietām uz leju.

Pozitīvais aspekts - pērn ir turpinājusi uzlaboties elektroniskās pārvaldes pakalpojumu kvalitāte, ir ļoti labs platjoslas pārklājums ar ātriem ļoti augstas veiktspējas tīkliem, un 5G nodrošināšanai valstī jau ir piešķirts radiofrekvenču spektrs.

Iespējas uzlabojumiem: Latvijas uzņēmējdarbības nozarē joprojām netiek izmantotas digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Arī attiecībā uz digitālajām prasmēm Latvijas rādītāji ir krietni zem vidējiem.

Vairāk informācijas, grafiki, faktu lapas u.c. saitē: https://ej.uz/fg1i

2020. gada jūnijs

Klajā nācis ikgadējais ziņojums par peldvietu ūdens kvalitāti Eiropā

Klajā nācis ikgadējais ziņojums par peldvietu ūdens kvalitāti Eiropā. Saskaņā ar to Eiropas peldvietu ūdens joprojām ir ļoti kvalitatīvs.

2019. gadā Eiropas Savienības visaugstākajiem un visstingrākajiem „izcilas” kvalitātes standartiem atbilda mazliet mazāk nekā 85 % Eiropas peldvietu, kurās tiek veikts monitorings.

Saskaņā ar informatīvo paziņojumu pērn minimālajām kvalitātes prasībām atbilda gandrīz visas 22 295 Eiropas peldvietas, kurās tika veikts monitorings (un 21 981 no tām atradās tolaik 28 dalībvalstis aptverošajā ES, t. sk. Apvienotajā Karalistē). Arī Albānija un Šveice veica monitoringu un ziņoja par savu peldvietu ūdens kvalitāti, un to dati ir iekļauti novērtējumā.

Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Komisijas publicētie rezultāti ir labs rādītājs par vietām, kur peldētāji var atrast viskvalitatīvāko peldūdeni. Tomēr Covid-19 pandēmijas un Eiropā noteikto ierobežojošo pasākumu dēļ sabiedrība tiek aicināta no valsts iestādēm, pašvaldībām un pludmales operatoriem noskaidrot jaunāko informāciju par drošības pasākumiem peldvietās.

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/peld_udens_kvalitate

2020. gada jūnijs

EK piedāvājums ES ekonomikas atveseļošanai

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par vērienīgu atveseļošanas plānu. Lai nodrošinātu, ka atveseļošana norit vienmērīgi, iekļaujoši un taisnīgi visām dalībvalstīm, Eiropas Komisija ierosina izveidot jaunu atveseļošanas instrumentu — Next Generation EU, kas būs iekļauts spēcīgā, modernā un uzlabotā ES ilgtermiņa budžetā. Komisija ir arī nākusi klajā ar savu pielāgoto darba programmu 2020. gadam, kurā par prioritārām tiks atzītas darbības, kas vajadzīgas, lai veicinātu Eiropas atveseļošanu un izturētspēju.

Koronavīruss ir satricinājis Eiropu un pasauli līdz pamatiem, uzliekot pārbaudījumus mūsu veselības aprūpes un labklājības sistēmām, sabiedrībai un ekonomikai, kā arī mūsu kopīgajai ikdienai un darbam. Lai aizsargātu dzīvību un iztikas līdzekļus, atjaunotu vienoto tirgu, kā arī veidotu noturīgu un labklājīgu atveseļošanos, Eiropas Komisija ierosina pilnībā izmantot ES budžeta potenciālu. Next Generation EU 750 mljrd. EUR apmērā, kā arī ES ilgtermiņa budžeta 2021.-2027. gadam mērķtiecīgi palielinājumi nodrošinās 1,85 trilj. EUR ES budžeta kopējo finansiālo spēju.

Plašāka informācija latviešu valodā saitē: https://ej.uz/djvq

2020. gada maijs

Eiropas pusgada pavasara pakete – ieteikumi koordinētai reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju

BriseleEiropas Komisija ir ierosinājusi konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), kuros izklāstītas ekonomikas politikas norādes visām ES dalībvalstīm, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju, un kuros galvenā uzmanība vērsta uz vissteidzamāk risināmajām pandēmijas radītajām problēmām un ilgtspējīgas izaugsmes atsākšanu. Ieteikumi ir sagrupēti atbilstoši diviem mērķiem: mazināt koronavīrusa pandēmijas smagās, negatīvās sociālekonomiskās sekas īstermiņā un īstermiņā līdz vidējā termiņā panākt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kas veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Vairāk informācijas https://ej.uz/rekomendacijas202

2020. gada maijs

Komisija atklāj platformu “Gatavi nākotnei” un aicina ekspertus pievienoties tai

Komisija atklāj platformu “Gatavi nākotnei” un aicina ekspertus pievienoties taiEiropas Komisija atklāja platformu „Gatavi nākotnei”, kuras sastāvā ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas palīdzēs Komisijai vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus un samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tā arī palīdzēs nodrošināt, ka ES tiesību akti arī turpmāk atbilst nākotnes prasībām, ņemot vērā vajadzību risināt jaunas problēmas, piemēram, digitalizācijas jautājumu. Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs teica: „Vienkāršojumi un sloga samazināšana, it īpaši MVU, ir jo sevišķi vajadzīga pēc Covid-19 pandēmijas.Mums ir jāizpēta, kā digitalizācija var palīdzēt sasniegt šo mērķi, vienlaikus nodrošinot, ka mūsu tiesību akti joprojām ir vērsti uz nākotni un gatavi jauno problēmu risināšanai.”

 

Vairāk informācijas: https://ej.uz/ewq8

2020. gada maijs

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.