Sāk piemērot jaunus ES autortiesību noteikumus, kas būs izdevīgi satura veidotājiem, uzņēmumiem un patērētājiem

Jaunā Autortiesību direktīva digitālajā laikmetā aizsargā radošumu un dod konkrētus labumus iedzīvotājiem, radošajām industrijām, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma iestādēm visā ES. Tajā pašā laikā, pateicoties jaunajai Televīzijas un radio programmu direktīvai, Eiropas raidorganizācijām noteiktas programmas, ko tās piedāvā ar tiešsaistes pakalpojumiem, būs vieglāk darīt pieejamas pāri robežām. Turklāt EK ir izdevusi norādījumus par jaunās Autortiesības direktīvas 17. pantu, kurš […]

Uzticama un aizsargāta digitālā identitāte visiem eiropiešiem

03.06.2021. Eiropas Komisija ierosinājusi ieviest Eiropas digitālās identitātes satvaru, kas būs pieejams visiem ES pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nospiežot pogu tālruņa ekrānā, iedzīvotāji varēs pierādīt savu identitāti un kopīgot elektroniskos dokumentus, kas glabāsies Eiropas digitālās identitātes makā. Tiešsaistes pakalpojumus viņi varēs saņemt ar savas valsts digitālo identifikāciju, kas būs atzīta visā Eiropā. Ļoti lielām […]

Ceļā uz spēcīgāku un noturīgāku Šengenas zonu

Eiropas Komisija 02.06.2021. nāk klajā ar jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir padarīt pasaulē lielāko brīvas ceļošanas zonu – Šengenas zonu – spēcīgāku un noturīgāku. Šengenas zonā dzīvo vairāk nekā 420 miljoni cilvēku, un tā ietver 26 valstis. Iekšējo robežu kontroles atcelšana starp Šengenas valstīm ir eiropeiskās dzīvesziņas neatņemama sastāvdaļa: gandrīz 1,7 miljoni cilvēku dzīvo vienā Šengenas […]

Lielākā daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem

01.06.2021. publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas […]

ES digitālais Covid sertifikāts

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē 23.05.2021. panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par regulu, ar ko reglamentē ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka sertifikāta (iepriekš saukts par digitālo zaļo sertifikātu) izstrāde ir uz pareizā ceļa, lai tas būtu gatavs jūnija beigās, kā plānots. Šodien panāktā vienošanās ir tapusi rekordīsā laikā — tikai […]

Koronavīruss: Eiropas Komisija paraksta trešo līgumu ar BioNTech-Pfizer par papildu 1,8 miljardiem devu

20.05.2021. Eiropas Komisija ar farmācijas uzņēmumiem BioNTech un Pfizer parakstīja trešo līgumu. Līgumā visu ES dalībvalstu vārdā no 2021. gada beigām līdz 2023. gadam rezervēti papildu 1,8 miljardi vakcīnu devu. Līgums paredz iegādāties vēl 900 miljonus pašreizējās vakcīnas un vīrusa variantiem pielāgotu vakcīnu devu, kā arī iespēju vēl 900 miljonus devu iepirkt papildus. Līgums izvirza […]

Eiropas globālā pieeja sadarbībai pētniecībā un inovācijā

18.05.2021. Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par globālo pieeju pētniecībai un inovācijai: Eiropas stratēģiju starptautiskai sadarbībai mainīgā pasaulē. Tādā veidā Eiropas Savienība tiecas kļūt par vadošu atbalstu starptautiskām pētniecības un inovācijas partnerībām un rast inovatīvus risinājumus, kā mūsu sabiedrību padarīt zaļu, digitālu un veselīgu. Izcila pētniecība rodas pasaules gudrāko prātu sadarbībā. Eiropas Savienībai tā ir stratēģiska […]

Eiropas zaļais kurss. Kā Eiropas Savienībā attīstīt ilgtspējīgu zilo ekonomiku

17.05.2021. Eiropas Komisija ierosina jaunu pieeju ceļā uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku ES industrijās un sektoros, kas saistīti ar okeāniem, jūrām un piekrasti. Ilgtspējīga zilā ekonomika ir svarīga Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai un arī lai nodrošinātu zaļu un iekļaujošu atlabšanu no pandēmijas. Priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss: „Plaukstošas zilās ekonomikas priekšnoteikums ir […]

Eiropas digitālā desmitgade: EK sāk apspriešanos un diskusijas par ES digitālajiem principiem

12.maijā, pēc 9. marta paziņojuma par digitālo desmitgadi, Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par tādu principu kopuma formulēšanu, kuri veicinātu un saglabātu ES vērtības digitālajā telpā. Apspriešanas notiks līdz 2. septembrim, un tās mērķis ir atklāt plašas sabiedriskas debates un apkopot iedzīvotāju, nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, uzņēmumu, pārvaldes iestāžu un visu ieinteresēto personu iesniegtos viedokļus. […]

2021. gada pavasara ekonomikas prognoze

2021. gada pavasara ekonomikas prognozē paredzēts, ka ES ekonomika 2021. gadā pieaugs par 4,2 % un 2022. gadā – par 4,4 %. Tiek prognozēts, ka ekonomikas izaugsme eirozonā šogad būs 4,3 %, savukārt nākamgad tā sasniegs 4,4 %. Tas ir ievērojams izaugsmes perspektīvu uzlabojums salīdzinājumā ar 2021. gada ziemas ekonomikas prognozi, ar kuru Komisija nāca […]

Eiropas zaļais kurss: Eiropas Komisija vēlas panākt pilnīgi tīru gaisu, ūdeni un augsni

12.05.2021. Eiropas Komisija pieņēmusi ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu — vienu no galvenajiem Eiropas zaļā kursa elementiem, kas ir arī šā gada ES Zaļās nedēļas(link is external) galvenais temats. Tajā izklāstīts integrēts redzējums 2050. gadam — pasaule, kurā piesārņojums samazināts līdz līmenim, kas vairs nekaitē ne cilvēka veselībai, ne dabiskajām ekosistēmām, […]

Eirobarometra 94 Nacionālais ziņojums par Latviju

Eirobarometra 94 aptauja Latvijā notika no 2021. gada 12. februāra līdz 18. martam, un tās laikā tika aptaujāti 1037 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem. Aptauju Latvijā veica vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija „Kantar”. „Eirobarometrs 94” ir trīsdesmit ceturtā „Eurobarometer Standard” aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par ES dalībvalsti. „Eurobarometer Standard” pētījums tiek veikts divas […]

2020. gada industriālās stratēģijas atjaunināšana: ceļā uz Eiropas atveseļošanu ar spēcīgāku vienoto tirgu

05.05.2021. Eiropas Komisija atjaunina ES industriālo stratēģiju, tādējādi nodrošinot, ka tās industriālās ieceres pilnībā ņem vērā Covid-19 krīzes radītos jaunos apstākļus un palīdz pāriet uz ilgtspējīgāku, digitālāku, izturētspējīgāku un globāli konkurētspējīgāku ekonomiku. Atjauninātajā stratēģijā ir atkārtoti apstiprinātas prioritātes, kas izklāstītas 2020.gada marta paziņojumā, kurš tika publicēts dienu pirms PVO pasludināja Covid-19 par pandēmiju, un vienlaikus […]

Koronavīruss – Eiropas Komisija ierosina atvieglot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES

Eiropas Komisija 03.05.2021. ierosina dalībvalstīm atvieglot pašreizējos ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz Eiropas Savienību, lai ņemtu vērā vakcinācijas kampaņās gūto progresu un epidemioloģiskās situācijas attīstību visā pasaulē. Komisija ierosina atļaut ieceļot Eiropas Savienībā nebūtisku iemeslu dēļ ne tikai visām personām no valstīm, kurās ir laba epidemioloģiskā situācija, bet arī visiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši Eiropas Savienībā […]

Eiropas veselības savienība: Komisija publicē atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu

03.05.2021. Eiropas Komisija publicēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu (EVDT), kas ir svarīga Eiropas veselības savienības daļa. EVDT mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpi un samazināt nevienlīdzību, šim nolūkam pilnā mērā izmantojot digitālās veselības aprūpes iespējas. Tā veicinās veselības datu pieejamību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas, pētniecības un inovācijas, kā arī politikas […]

Darbu visā Latvijā sāk jauni EUROPE DIRECT centri

1. maijā, visā Eiropā darbu uzsāk vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. Latvijā daļa no centriem līdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa būs jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam. Europe Direct centri darbosies šādās pilsētās: Gulbenē ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā. […]

ES iedzīvotāji pauž pārliecinošu atbalstu sadarbībai ar partnervalstīm nolūkā mazināt nabadzību

Jaunākā Eirobarometra aptauja par attīstības sadarbību liecina, ka gandrīz 9 no 10 ES iedzīvotājiem uzskata, ka ir svarīgi sadarboties ar valstīm ārpus ES, lai mazinātu nabadzību. Globālā pandēmija nav satricinājusi iedzīvotāju atbalstu ES darbam starptautiskās attīstības jomā, un rezultāti apstiprina stabilu tendenci pēdējos gados, proti, sadarbība ar partnervalstīm joprojām ir viena no vispozitīvāk vērtētajām ES […]

Mēs varam! Savējie iedvesmo!

Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Alūksnes pilsētas bibliotēka, jau vairākkārt ciklā „Savējie iedvesmo! Mēs varam!” ir aicinājuši iepazīt Alūksnes puses darbīgus, mērķtiecīgus, aizrautīgus un radošus cilvēkus, uzņēmējus, māksliniekus, amatniekus, citu profesiju pārstāvjus, kas dalījušies pieredzē un stāstos par savu veikumu, ideju realizāciju un izaicinājumiem, ar kuriem saskārušies, realizējot savus mērķus, tādējādi nododot mums visiem […]

Tiešsaistes lekcija “Iespēju saskatīšana pašrealizācijai ārkārtas situācijā”

Iestādēs un uzņēmumos ļoti svarīgi ir to darbinieki, viņu veselība un drošība ir viena no darba devēju prioritātēm Covid-19 izraisītās krīzes laikā.   Bezmaksas tiešsaistes lekcijā „Iespēju saskatīšana pašrealizācijai ārkārtas situācijā” uzzināsiet par labas psihiskās veselības un psiholoģiskās stabilitātes saglabāšanu un uzturēšanu,spriedzes mazināšanas paņēmieniem krīzes apstākļos (darbs attālināti, dīkstāve, darba zaudēšana, ienākumu samazināšanās u.c.) u.c. […]

Atgūšanās no koronavīrusa: veiksmes stāsti. “Sonido” sociālais projekts

Sarunas nomierina un palīdz. Uzticēšanās. Izrunāšanās. #Parunāsim ir iedvesmojošs “Sonido” sociālais projekts, kas izveidots 2018. gadā. Tajā nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, kuri zvanu centrā sniedz emocionālu atbalstu krīzē nonākušajiem. Pandēmijas sākumā saņemto zvanu skaits pieauga par 30% mēnesī. Šajā laikā nodrošināta arī brīvprātīgo kustības #PaliecMājās zvanu pieņemšana, ko projekta darbinieki veica bez atlīdzības. Uzņēmumā strādā […]