Konferencē par Eiropas nākotni uzmanības centrā – iedzīvotāji

17.09.2021. Pirmā no četrām Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām sākas ar sesiju Strasbūrā, kura ilgs no piektdienas, 2021. gada 17. septembra, līdz svētdienai, 19. septembrim. Paneļdiskusijas ir viens no konferences par Eiropas nākotni pamatelementiem, un tās pulcēs 800 visdažādāko aprindu pilsoņus no visas ES. No 2021. gada septembra līdz 2022. gada janvārim četrās paneļdiskusijās, kurās katrā piedalīsies […]

Priekšsēdētājas fon der Leienas runa par stāvokli Savienībā 2021. gadā

15.09.2021. SAVIENĪBAS DVĒSELES ATMODA Ievads Priekšsēdētāja kungs! Cienītās deputātes! Godātie deputāti! Daudzi cilvēki izjūt, ka viņu dzīve ir apstājusies, kamēr pasaule galvu reibinošā tempā dodas uz priekšu. Notikumi attīstās tik ātri un izaicinājumi ir tik milzīgi, ka reizēm tie ir grūti aptverami. Šajā laikā mēs meklējam savu būtību. Cilvēki domā par savas dzīves jēgu, un […]

Jaunā Eiropas “Bauhaus” paziņojums

Jaunais Eiropas “Bauhaus” pārvērš Eiropas zaļo kursu taustāmās pārmaiņās, kuras uzreiz uzlabo ikdienas dzīvi ēkās, sabiedriskās vietās, kā arī modē vai mēbelēs. Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas mērķis ir radīt jaunu dzīvesveidu, kas ilgtspēju salāgo ar labu dizainu, kam vajadzīgs mazāk oglekļa dioksīda un kas ir iekļaujošs un cenas ziņā pieejams visiem, vienlaikus respektējot Eiropā un […]

Eiropas Komisija ierosina “Digitālās desmitgades ceļu”

15.09.2021. EK ierosināja “Digitālās desmitgades ceļu” – konkrētu plānu, kā līdz 2030. gadam panākt mūsu sabiedrības un ekonomikas digitālo pārkārtošanos. Ierosinātais “Digitālās desmitgades ceļš” ES vērienīgos digitālos plānus 2030. gadam pārvērtīs konkrētā īstenošanas mehānismā. Tas izveidos tādu pārvaldības satvaru, kura pamatā būs ikgadējs sadarbības mehānisms ar dalībvalstīm, lai ar to Savienības līmenī sasniegtu 2030. gada digitālās desmitgades mērķrādītājus digitālo […]

Valsts atbalsts: EK apstiprina Latvijas programmu 1,8 miljonu eiro apmērā koronavīrusa uzliesmojuma skarto lopkopju atbalstam

10.09.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 1,8 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kas atbalstīs lauksaimniekus, kuri darbojas koronavīrusa uzliesmojuma skartajā liellopu audzēšanas nozarē. Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Šīs programmas mērķis ir mazināt apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko izjūt atbalsta saņēmēji, un novērst daļu no zaudējumiem, kas […]

Next Generation EU: Eiropas Komisija Latvijai izmaksā priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā

10.09.2021. Eiropas Komisija šodien Latvijai izmaksāja priekšfinansējumu 237 miljonus eiro, kas atbilst 13 % no valsts finanšu piešķīruma kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā. Priekšfinansējuma maksājums palīdzēs uzsākt Latvijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto svarīgāko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu. Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Latvijas atveseļošanas un noturības plānā iekļauto investīciju un reformu […]

2021. gada stratēģiskās prognozēšanas ziņojums. ES ilgtermiņa spēju un rīcības brīvības stiprināšana

08.09.2021. EK pieņēma otro ikgadējo stratēģiskās prognozēšanas ziņojumu “ES spējas un rīcības brīvība”. Šajā paziņojumā izklāstīta uz nākotni vērsta un daudzdisciplīnu perspektīva attiecībā uz ES atvērto stratēģisko autonomiju arvien daudzpolārākā un arvien vairāk apstrīdētā globālajā kārtībā. Komisija ir noteikusi četras galvenās globālās tendences, kas ietekmē ES spējas un rīcības brīvību: klimata pārmaiņas un citas vides problēmas; […]

Jauna Eiropas pilsoņu iniciatīva

08.09.2021. Eiropas Komisija nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Kopējās tirdzniecības politikas atbilstības nodrošināšana ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām”. Iniciatīvas organizatori aicina EK “ierosināt kopējai tirdzniecības politikai atbilstošus tiesību aktus, lai neļautu ES tiesību subjektiem importēt ražojumus, kuru izcelsme ir nelikumīgās apmetnēs okupētajās teritorijās, un eksportēt ražojumus uz šādām teritorijām, lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un […]

Sākas pieteikšanās ES jauno tulkotāju konkursam

02.09.2021. Lai dotu skolēniem iespēju sacensties ar vienaudžiem visā ES, skolas var reģistrēties tiešsaistē no 2. septembra plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika). Šogad skolēniem būs jātulko teksti par tematu “Pa īstajām sliedēm uz zaļāku nākotni”. Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns: “Konkursa mērķis ir iedvesmot jauniešus interesēties par tulkotāju karjeru un kopumā veicināt valodu apguvi. Šis temats atbilst […]

Eiropas Dzelzceļa gads. Eiropas savienošanas ekspresis dodas ceļā

02.09.2021. no Lisabonas stacijas izbrauks īpašs vilciens — “Eiropas savienošanas ekspresis”, kas ir daļa no Eiropas Dzelzceļa gada (2021) pasākumu programmas. Piecu nedēļu brauciena laikā tas pieturēs vairāk nekā 100 pilsētās, līdz 7. oktobrī ieradīsies Parīzē. Sākot ceļojumu Lisabonā un beidzot to Parīzē, vilciens pieturēs Ļubļanā, kas būs ievērojama pietura, jo tādējādi tiks savienotas ES Padomes prezidentvalstis Portugāle, Slovēnija un […]

Koronavīruss: 70 % pieaugušo ES iedzīvotāju ir pilnībā vakcinēti

31.08.2021. ES ir sasniegusi izšķirošu starpposma mērķrādītāju – 70 % pieaugušo iedzīvotāju tagad ir pilnībā vakcinēti. Kopumā vairāk nekā 256 miljoni pieaugušo ES ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu. Jau pirms septiņām nedēļām priekšlaikus tika sasniegts Komisijas nospraustais mērķrādītājs: līdz jūlija beigām nodrošināt dalībvalstīm pietiekami daudz vakcīnu devu, lai pilnībā vakcinētu 70 % pieaugušo ES iedzīvotāju. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon […]

Atgādinām- ikvienam ir iespējas piedalies Konferencē par Eiropas nākotni!

Kas ir Konference par Eiropas nākotni?Konference ir process, kurā ikviens Eiropas iedzīvotājs, ja vēlas, var dalīties ar savām domām un idejām par visu, kas palīdz veidot Eiropas kopīgo nākotni. Konferences rīkotāji –  Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija – uzklausa un seko līdzi eiropiešu ieteikumiem un ierosinājumiem. Nākamā gada pavasarī konferences organizētāji nāks klajā ar secinājumiem, […]

Eiropas Komisija apstiprina jaunu līgumu ar “Novavax” par potenciālo vakcīnu pret Covid-19

04.08.2021. Eiropas Komisija apstiprināja septīto pirkuma priekšlīgumu ar farmācijas uzņēmumu, lai 2021. gada 4.ceturksnī un 2022.gadā nodrošinātu piekļuvi potenciālai vakcīnai pret Covid-19. Saskaņā ar šo līgumu dalībvalstis 2021., 2022. un 2023. gadā varēs iegādāties līdz 100 miljoniem “Novavax” vakcīnas devu, ar iespēju saņemt vēl 100 miljonus papildu devu, tiklīdz Eiropas Zāļu aģentūra tās būs pārskatījusi […]

EK pastiprina kombinētu mācīšanos kvalitatīvas un iekļaujošas pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvē

05.08.2021. Eiropas Komisija publicē priekšlikumu “Padomes ieteikums par kombinētu mācīšanos” kas balsta kvalitatīvu un iekļaujošu pamatizglītību un vidējo izglītību. Formālajā izglītībā un apmācībā “kombinēta mācīšanās” nozīmē, ka skola, pedagogs vai audzēknis mācību procesā izmanto vairāk nekā vienu pieeju. Tā var būt skolas un citas fiziskās vides (uzņēmumā, mācību centrā, tālmācībā, brīvā dabā, kultūras objektos u. c.) saplūdināšana […]

Globālais izglītības samits: Eiropas komanda apņemas sniegt lielāko ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai – 1,7 miljardus eiro

Globālajā izglītības samitā, kas šodien notika Londonā, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kopā darbodamās kā Eiropas komanda, apņēmās sniegt ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai (GPE), proti, 1,7 miljardus eiro, lai palīdzētu pārveidot… Globālajā izglītības samitā, kas šodien notika Londonā, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kopā darbodamās kā Eiropas komanda, apņēmās sniegt ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai (GPE), […]

Koronavīruss: EK papildina pētniecības finansējumu ar 120 miljoniem eiro 11 jauniem projektiem vīrusa un tā variantu apkarošanai

Eiropas Komisija ir atlasījusi 11 jaunus projektus 120 miljonu eiro vērtībā. Nauda nāk no vislielākās Eiropas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027) un paredzēta tam, lai atbalstītu un sekmētu koronavīrusa un tā variantu steidzamu pētniecību. Šis finansējums ir daļa no daudzām pētniecības un inovācijas darbībām, kas tiek veiktas koronavīrusa apkarošanā, un sniedz ieguldījumu Komisijas kopējā rīcībā, kuras […]

Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina jaunu stratēģiju ES mežu aizsardzībai un atjaunošanai

16.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma jauno ES meža stratēģiju 2030. gadam, kas ir Eiropas zaļā kursa pamatiniciatīva, kuras pamatā ir ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam.  Stratēģija sekmē to pasākumu kopumu, kas ierosināti, lai Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 55 % un 2050. gadā – klimatneitralitāti. Tā arī palīdz ES pildīt savu apņemšanos veicināt oglekļa piesaisti […]

Eiropas zaļais kurss: EK ierosina pārveidot ES ekonomiku un sabiedrību klimata mērķu sasniegšanai

14.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma tiesību aktu priekšlikumu paketi, ar ko ES klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu politiku pielāgo tā, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Bez šāda emisiju samazinājuma nākamajā desmitgadē Eiropai neizdosies līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo pasaules daļu un Eiropas […]

ES un Ukraina sāk stratēģisko partnerību izejvielu jomā

13.07.2021. ES un Ukraina ir uzsākušas stratēģisku partnerību izejvielu jomā, lai panāktu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēžu ciešāku integrāciju. Priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs īpašā augsta līmeņa konferencē parakstīja saprašanās memorandu, kas ir partnerības pamatā. Stratēģiskā partnerība ar Ukrainu ietvers darbības visā primāro un sekundāro kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdē, un saskaņā ar ES Kritiski svarīgo izejvielu […]

311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu.             Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot […]