Eiropas Komisija paziņo par solījumu piešķirt 1 miljardu eiro pasaules mežu aizsardzībai

02.11.2021. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena  ANO 26. Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) Glāzgovā paziņoja par 1 miljardu eiro kā Eiropas Savienības ieguldījumu pasaules mežu aizsardzības finansējuma saistībās. Šī 5 gadu atbalsta pakete no ES budžeta palīdzēs partnervalstīm aizsargāt, atjaunot un ilgtspējīgi apsaimniekot mežus visā pasaulē un īstenot Parīzes nolīgumu. Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: Meži ir Zemes […]

Digitālās piektdienas. Praktisko padomu stundas.

Alūksnes pilsētas bibliotēka un centrs Europe Direct Gulbene aicina Jūs pilnveidot savas digitālās prasmes un pieteikties individuālām konsultācijām/apmācībām!Lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu, norādot Jums nepieciešamo apmācību/konsultāciju tēmu! Konsultācijas tiks sniegtas attālināti, izmantojot Jūsu izvēlēto tiešsaistes rīku, un klātienē pēc 15.11.2021., ja valstī noteiktie ierobežojumi to atļaus.Konsultācijām pieteikties, zvanot 29125072 (Antons) vai rakstot antons.balodis@aluksne.lv un vienojoties par […]

Konference par Eiropas nākotni: plenārsēde, kurā apspriedīs pilsoņu devumu

21.10.2021. Šajā nedēļas nogalē konferences plenārsēdē apspriedīs ziņojumus no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, valstu paneļdiskusijām un pasākumiem, Eiropas Jaunatnes dienām un daudzvalodu digitālās platformas.Šajā konferences plenārsēdē atzīmējami divi ievērojami fakti saistībā ar konferenci. Pirmkārt, tajā piedalīsies 80 pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām, kuri atlasīti no 800 pārstāvjiem, kas pulcējās Strasbūrā septembrī un oktobrī. Otrkārt, plenārsēdē pirmo […]

EK darba programma 2022. gadam – Eiropas stiprināšana, strādājot kopā

19.10.2021. Eiropas Komisija šodien pieņēma savu darba programmu 2022. gadam, kurā izklāstīti turpmākie pasākumi Komisijas vērienīgajā un pārveidojošajā darba kārtībā ceļā uz tādu Eiropu pēc Covid-19, kas ir zaļāka, taisnīgāka, digitālāka un noturīgāka. Šajā Komisijas darba programmā ir ietvertas 42 jaunas politikas iniciatīvas visos sešos pamatuzstādījumos, kuri izvirzīti Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politikas pamatnostādnēs un kuru pamatā ir viņas […]

ES digitālais Covid sertifikāts: ģenerēts vairāk nekā 591 miljons sertifikātu

18.10.2021. Eiropas Komisija pieņēma ziņojumu par ES digitālo Covid sertifikātu un tā īstenošanu ES. Ziņojums liecina, ka ES sertifikāts ir būtisks elements Eiropas reakcijā uz Covid-19 pandēmiju, jo ir ģenerēts vairāk nekā 591 miljons sertifikātu. Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju, testēšanu vai pārslimošanu, atvieglo drošu ceļošanu iedzīvotājiem, un tas ir bijis arī galvenais elements smagi skartās Eiropas […]

EK aicina 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu

15.10.2021. Pēc EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojuma, kas izskanēja viņas 2021. gada runā par stāvokli Savienībā, Komisija šodien pieņēma oficiālu priekšlikumu 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu. Lai Eiropa varētu veidot labāku, zaļāku, digitālāku un iekļaujošāku nākotni, tai ir vajadzīgs jaunu cilvēku redzējums, iesaiste un līdzdalība. Šis priekšlikums apliecina Eiropas apņemšanos nodrošināt jauniešiem plašākas un labākas nākotnes […]

Sabiedrības veselība: EK ierosina ieviest jauno In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu

14.10.2021. Eiropas Komisija ierosinājusi pakāpeniski ieviest jauno In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu, lai novērstu traucējumus šo būtisko veselības aprūpes produktu piegādē. Vēl nepieredzēto Covid-19 pandēmijas izraisīto problēmu dēļ dalībvalstis, veselības iestādes un ekonomikas dalībnieki savus resursus ir novirzījuši krīzes risināšanai, tādēļ ir mazinājusies to spēja laikus pielāgoties ieviestajām izmaiņām. Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu: “Covid-19 pandēmija […]

Enerģijas cenas. EK pasākumi ārkārtējā stāvokļa un tā ietekmes pārvarēšanai

13.10.2021. Eiropas Komisija pieņēmusi Paziņojumu par enerģijas cenām, risinot jautājumu par enerģijas cenu ārkārtējo pieaugumu pasaulē, kas, kā paredzams, turpināsies cauru ziemu, un palīdzot Eiropas cilvēkiem un uzņēmumiem. Paziņojumā ir ietverts pasākumu kopums, ko ES un tās dalībvalstis var izmantot, lai novērstu faktisko cenu pieauguma tūlītējo ietekmi un vēl vairāk stiprinātu noturību pret jauniem cenu satricinājumiem. Īstermiņa valsts pasākumi […]

Afganistāna: EK paziņo par atbalsta paketi 1 miljarda eiro apmērā

12.10.2021. G20 sanāksmē par Afganistānu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņos par atbalsta paketi gandrīz 1 miljarda eiro vērtībā Afganistānas iedzīvotājiem un kaimiņvalstīm, kas risina neatliekamās vajadzības šajā valstī un reģionā. Sociālekonomiskā situācija Afganistānā pasliktinās, un ziemas tuvošanās apdraud simtiem tūkstošu afgāņu. Ar humāno palīdzību vien nepietiks, lai novērstu badu un nopietnu humanitāro krīzi. Kopumā ES […]

Eiropas Komisija izlaiž pirmo zaļo obligāciju

12.10.2021.Eiropas Komisija emitēja pirmo NextGenerationEU zaļo obligāciju, tādējādi piesaistot 12 miljardus eiro, ko paredzēts izmantot tikai zaļām un ilgtspējīgām investīcijām visā ES. Tā ir pasaulē lielākā zaļo obligāciju emisija, kāda jebkad notikusi. Ar NextGenerationEU zaļajām obligācijām ES kļūs par pasaulē līdz šim lielāko zaļo obligāciju emitentu, ievērojami stimulējot ilgtspējīgus finanšu tirgus, kā arī finansējot zaļāku ES atveseļošanos no pandēmijas. Ņemot […]

ES kohēzijas politika ekonomikas atveseļošanā

11.10.2021. preses konferencē par deviņpadsmitās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas (2021) atklāšanu Komisija izvērtēja, kā tiek īstenota Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU). REACT-EU satvarā ir apstiprināts 34,1 miljards eiro un vien četru mēnešu laikā jau izmaksāti 3,5 miljardi eiro, un tādējādi tas ir kļuvis par pirmo NextGenerationEU instrumentu, no kura tiek veikti maksājumi dalībvalstu ekonomikas atveseļošanai. Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira: […]

Nulles piesārņojums. Cīņā pret ūdens piesārņojumu ar nitrātiem jāpieliek lielākas pūles

11.10.2021. Jaunākajā Komisijas ziņojumā par to, kā īstenota Nitrātu direktīva un kas balstās uz 2016.–2019. gada datiem, norādīts, ka Eiropas Savienībā nitrāti joprojām rada kaitīgu ūdens piesārņojumu. Pārmērīgs nitrātu daudzums ūdenī kaitē cilvēka veselībai un ekosistēmām, jo tas izraisa skābekļa daudzuma samazināšanos un eitrofikāciju. Valsts iestāžu un lauksaimnieku sekmīgie centieni uzlabot ūdeņu tīrību ir nākuši par labu gan apgādei […]

EK piešķir 60 000 dzelzceļa braukšanas kartes Eiropas jauniešiem

Eiropas Komisija, pateicoties “DiscoverEU”, 60 000 eiropiešu vecumā no 18 līdz 20 gadiem piedāvās bezmaksas dzelzceļa braukšanas kartes. Pieteikšanās sākas 12.oktobrī, no plkst. 12.00 un beidzas 26. oktobrī plkst. 12.00, un tā būs par ceļošanas periodu 2022. gadā, kas būs Eiropas Jaunatnes gads. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins: “Pēdējo 18 mēnešu laikā patiesas […]

“Prakses kodekss dezinformācijas jomā”

04.10.2021. Dezinformācijas novēršana joprojām ir viena no Komisijas darba prioritātēm. Vakar jaunākajā parakstītāju asamblejas sanāksmē, kas bija veltīta Prakses kodeksa dezinformācijas jomā pārskatīšanai, šajā procesā iesaistījās astoņi jauni potenciālie parakstītāji. Viņi pauda gatavību uzņemties saistības saskaņā ar pastiprināto redakciju. Šis kodekss ir pasaulē pirmais satvars, kurā noteikta platformu un nozares apņemšanās apkarot dezinformāciju. Kodekss tiek pārskatīts, izpildot […]

Par veselīgu dzīvesveidu: EK sāk kampaņu “HealthyLifestyle4All”

24.09.2021. Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “HealthyLifestyle4All”, kuras mērķis ir vispārēji veicināt veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā dažādās paaudzēs un sociālajās grupās, ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un labbūtību. Šajā divu gadu kampaņā sports un aktīvs dzīvesveids ir sasaistīti ar veselības, pārtikas un citām rīcībpolitikām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, valsts, vietējās un reģionālās iestādes un […]

Eiropas Komisija ierosina vienotu lādētāju elektroniskajām ierīcēm

23.09.2021. EK sper nozīmīgu soli virzībā uz to, lai samazinātu e-atkritumus un patērētāju neērtības, ko rada daudz un dažādi nesaderīgi elektronisko ierīču lādētāji.  Pēc gadiem ilga darba, kopā ar nozares pārstāvjiem strādājot pie brīvprātīgas pieejas, pēdējā desmitgadē mobilo tālruņu lādētāju veidu skaits ir samazinājies no 30 līdz 3, taču pilnīgs risinājums vēl nav rasts. Komisija […]

Lauksaimniecība: pirmā ES Bioproduktu diena

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija šodien atzīmē pirmo “ES Bioproduktu dienu”, kas iecerēta kā ikgadējs pasākums. Šīs trīs iestādes ir parakstījušas kopīgu deklarāciju, ar kuru 23. septembris noteikts par ES Bioproduktu dienu, ko turpmāk atzīmēs katru gadu. Tas sasaucas ar Rīcības plānu, kā attīstīt bioloģisko ražošanu, kuru Komisija pieņēmusi 2021. gada 25. martā un kurā izziņota iecere šādu dienu organizēt, lai palielinātu […]

Jaunākā Eirobarometra aptauja liecina, ka eiropiešu attieksme pret zinātni un tehnoloģijām ir visnotaļ pozitīva

23.09.2021. publicētā jaunākā Eirobarometra aptauja “Eiropas iedzīvotāju zināšanas un uzskati par zinātni un tehnoloģijām” liecina, ka 9 no 10 ES iedzīvotājiem (86 %) uzskata, ka zinātnes un tehnoloģiju vispārējā ietekme ir pozitīva. Eiropieši domā, ka nākamajos 20 gados mūsu dzīvesveidu pozitīvi ietekmēs virkne tehnoloģiju, kas pašlaik tiek izstrādātas, jo sevišķi, saules enerģija (92 %), vakcīnas un infekcijas slimību […]

EK laiž klajā jaunu “Erasmus+” lietotni, kurā integrēta Eiropas studenta karte

21.09.2021. Eiropas Komisija laida klajā jauno “Erasmus+” lietotni, tādējādi iezīmējot jaunu atskaites punktu programmas “Erasmus+” digitalizācijā. Jaunā lietotne pieejama visās ES valodās. Jaunā lietotne, kas ir pieejama visās ES valodās, katram studentam nodrošinās visā Eiropas Savienībā derīgu digitālu Eiropas studenta karti. Nākotne ir digitāla, un šī atjauninātā lietotne nodrošinās, ka studentiem būs vēl mazāk papīra dokumentu. […]

ES paziņo par papildu 119,5 miljonu eiro lielu atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām 2021. gadā

20.09.2021. Noslēdzoties 2021.gada starptautiskajai Demokrātijas nedēļai, Eiropas Savienība ir paziņojusi par piecām darbībām 119,5 miljonu eiro vērtībā, lai 2021. gadā stiprinātu spēcīgo Eiropas atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē. Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: “Demokrātijai ir būtiska nozīme ilgtspējīgā attīstībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā. Tas nozīmē spēcīgas demokrātiskas iestādes, sociālo iekļaušanu un tādu sabiedrību, kurā nodrošināta visu […]