EK veic mūžizglītības un nodarbināmības uzlabošanas pasākumus

10.12.2021. Portu sociālajā samitā maijā ES līderi apsveica ES līmeņa mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka 60 % pieaugušo piedalās apmācībā. Šodien Komisija spērusi svarīgu soli, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt šo mērķi, iesniegdama Padomes ieteikumus par individuālajiem mācību kontiem un mūžizglītības un nodarbināmības mikrodiplomiem, kas izziņoti 2020. gada Prasmju programmā un paziņojumā par Eiropas Izglītības telpu. Spēcīgs prasmju […]

EK priekšlikumi uzlabot to cilvēku darba apstākļus, kuri strādā, izmantojot digitālās darba platformas

09.12.2021. Eiropas Komisija ierosina pasākumu kopumu, lai uzlabotu darba apstākļus platformu darbā un atbalstītu digitālo darba platformu ilgtspējīgu izaugsmi Eiropas Savienībā. Jaunie noteikumi nodrošinās, ka cilvēki, kas strādā, izmantojot digitālās darba platformas, var izmantot darba tiesības un sociālos pabalstus, uz kuriem viņiem ir tiesības. Viņi saņems arī papildu aizsardzību attiecībā uz algoritmiskās pārvaldības, t. i., automatizētu […]

EK nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu

09.12.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē. Sociālās ekonomikas organizācijas ir struktūras, kas darbojas sociālo un vidisko mērķu vārdā un lielāko daļu peļņas iegulda organizācijas […]

Eirobarometrs: Eiropieši pauž atbalstu digitālajiem principiem

06.12.2021. Saskaņā ar īpašo Eirobarometra aptauju, kas notika 2021. gada septembrī un oktobrī, lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka internetam un digitālajiem rīkiem nākotnē būs svarīga nozīme. Turklāt liels vairākums uzskata, ka Eiropas Savienībai ir lietderīgi noteikt un veicināt šīs Eiropas tiesības un principus, lai nodrošinātu sekmīgu digitālo pārveidi. Digitalizācijas nozīme ikdienas dzīvē Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk […]

ES finanšu instrumenti 2020. gadā koronavīrusa krīzes laikā ar 29 miljardiem eiro atbalstīja Eiropas MVU

02.12.2021. Eiropas Komisija publicējusi gada kopsavilkuma ziņojumu par finanšu instrumentu īstenošanu 2020. gadā. Ziņojums liecina, ka finanšu instrumenti 2020. gadā ir atbalstījuši Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un citus saņēmējus kopumā ar 29 miljardiem eiro. No tiem 21,6 miljardi eiro (no kuriem 7 miljardi eiro paredzēti apgrozāmajam kapitālam) no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF), aptverot 478 000 MVU, no […]

EK aicina pastiprināt vakcināciju, ieviest balstvakcināciju, piesardzību un ātru reakciju uz omikron variantu

01.12.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar kopīgu un koordinētu ES pieeju tam, kā efektīvi risināt problēmas, ko daudzās dalībvalstīs šoruden rada atkārtots Covid-19 uzliesmojums. Patlaban vērojams straujš infekcijas gadījumu skaita pieaugums un atjaunojas spiediens uz slimnīcām, un šie apstākļi liek mums steidzami un apņēmīgi rīkoties. Potenciālais apdraudējums, ko rada jaunais omikron variants, pastiprina šīs bažas […]

Aicinām piedalīties! 16.decembrī plkst. 14.00 – 15.30 DISKUSIJA “ILGTSPĒJĪGS MEŽS UN CILVĒKS”, kura notiks Zoom platformā.

Pieteikšanās saite: https://ieej.lv/4qYOj Pieejas saite : https://zoom.us/j/95532509392 Galvenās tēmas : ilgtspējīgs mežs Latvijā, Eiropas zaļais kurss, ES mežu stratēģijas plāni, kādas izmaiņas gaidāmas. Ikviens interesents varēs sekot līdzi diskusijai tiešraidē un uzdod interesējošos jautājumus, kā arī izteikt viedokli! Diskusijas dalībnieki: Aiga Grasmane, Latvijas meža īpašnieku biedrība (diskusijas tēmas : Eiropas zaļā kursa, ES mežu stratēģijas […]

CulturEU: Komisija pastiprina atbalstu kultūras nozarei, publicējot tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu

29.11.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu interaktīvu rokasgrāmatu, kurā apkopotas visas finansējuma iespējas, kas kultūras un radošajām nozarēm pieejamas ES līmenī. CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks […]

Koronavīruss: Komisija ierosina stiprināt drošas ceļošanas ES koordināciju

26.11.2021. Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt noteikumus par drošas un brīvas pārvietošanās ES koordināciju, kuri tika ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Kopš vasaras vakcinācijas aptvere ir ievērojami pieaugusi, un ir veiksmīgi ieviests ES digitālais Covid sertifikāts; līdz šim ir izsniegti vairāk nekā 650 miljoni eksemplāru. Vienlaikus epidemioloģiskā situācija ES turpina attīstīties, dažas dalībvalstis veic papildu pasākumus sabiedrības […]

Programma “LIFE”: vairāk nekā 290 miljoni eiro ES finansējuma projektiem dabas, vides un klimatrīcības jomā

25.11.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi investīciju paketi vairāk nekā 290 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti 132 jauniem vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” projektiem. Šis ES finansējums mobilizēs investīcijas pavisam 562 miljonu eiro apmērā, un projekti tiks īstenoti gandrīz visās dalībvalstīs. Jaunie “LIFE” projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu pasaules daļu, līdz 2030. gadam panāks, ka Eiropas biodaudzveidība sāk atjaunoties, un veicinās ES zaļo […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas. Eiropieši veiksmīgi diskutē tiešsaistē 24 valodās

22.11.2021. Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas, kurās piedalās Eiropas iedzīvotāji, irunikāls un vērienīgs līdzdalības demokrātijas pasākums. Konference tiek īstenota 2021.–2022. gadā, un šā gada novembrī ir sācies tās otrais posms. Novembra sākumā tiešsaistē risinājās divas paneļdiskusijas; katrā no tām piedalījās aptuveni 200 eiropiešu, kuri 24 valodās apsprieda Eiropas nākotni. Tas notika pirmoreiz pasaulē — un… notika veiksmīgi! […]

Latvija: Studenti caur ALTUM saņems pieejamus Eiropas atbalstītus studiju kredītus

17.11.2021. Paredzams, ka studenti un citi izglītojamie Latvijā gūs labumu no jaunas Eiropas Investīciju fonda pretgarantijas ALTUM, nodrošinot pieejamus aizdevumus studiju izmaksu segšanai. Garantiju programmu atbalsta „Prasmju un izglītības garantiju pilotprogramma” Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros, kas ir Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs. Paredzams, ka līdz 13 500 studentu un citu izglītojamo Latvijā varēs saņemt […]

Eiropas Solidaritātes korpuss: vairāk nekā 138 miljoni eiro jauniešu brīvprātīgā darba atbalstam 2022. gadā

17.11.2021. Eiropas Komisija izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 2022. gadam. Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs dažādās jomās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – visā ES un ārpus tās. Šis uzaicinājums arī paredz iespēju dalībniekiem piedalīties humānās […]

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2021. gadā

12.11.2021. Eiropas Komisija publicē 2021. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus, kas atspoguļo ES dalībvalstīs panākto digitālās konkurētspējas jomā tādās jomās kā cilvēkkapitāls, platjoslas savienojamība, ciparsignālu tehnoloģiju pārņemšana uzņēmumos un digitālie publiskie pakalpojumi. DESI 2021. gada ziņojumos pārsvarā ir 2020. gada pirmā vai otrā ceturkšņa dati, kas dod daļēju ieskatu galvenajās norisēs digitālajā ekonomikā un […]

Eiropas Veselības savienība: zaļā gaisma diviem jauniem Covid-19 terapijas līdzekļiem

11.11.2021. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sniedza pozitīvu atzinumu par “Ronapreve” un “Regkirona” — diviem Covid-19 terapijas līdzekļiem, kurus Komisija Covid-19 Terapijas līdzekļu stratēģijas skatījumā atzinusi par daudzsološiem. Tos abus paredzēts izmantot infekcijas agrajās stadijās, un to pamatā ir monoklonālas pretvīrusu antivielas. Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu, atzinīgi vērtēdama šos būtiskos panākumus, kas panākti šīs stratēģijas […]

2021. gada rudens ekonomikas prognoze: pāreja no atveseļošanās uz ekspansiju grūtos apstākļos

11.11.2021. ES ekonomika atgūstas no pandēmijas recesijas ātrāk, nekā gaidīts. Vakcinācijas kampaņām progresējot un sākot atcelt ierobežojumus, pavasarī atsākās un vasarā turpinājās izaugsme, kam pamatā bija ekonomikas atkalatvēršana. Neraugoties uz pieaugošām grūtībām, tiek prognozēts, ka ES ekonomika prognozes periodā turpinās paplašināties, sasniedzot izaugsmes tempu 5 %, 4,3 % un 2,5 % apmērā attiecīgi 2021., 2022. […]

EK no programmas “Digitālā Eiropa” paredz gandrīz 2 miljardu eiro investīcijas digitālās pārkārtošanās veicināšanai

10.11.2021. Eiropas Komisija programmas “Digitālā Eiropa” īstenošanai ir pieņēmusi trīs darba programmas, kurās izklāstīti mērķi un konkrētas tematiskās jomas, kuras kopā saņems finansējumu 1,98 miljardu eiro apmērā. Šis pirmais darba programmu kopums paredz stratēģiskās investīcijas, kam būs svarīga nozīme, lai sāktu īstenot Komisijas mērķus Eiropas digitālās desmitgades izvēršanai. Programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti un nodrošināt digitālo […]

EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par stāvokli uz Polijas un Baltkrievijas robežas

08.11.2021. EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par stāvokli uz Polijas un Baltkrievijas robežas: Baltkrievijai ir jābeidz apdraudēt cilvēku dzīvību. Migrantu instrumentalizēšana politiskiem nolūkiem ir nepieņemama.  Baltkrievijas iestādēm jāsaprot, ka, ciniski instrumentalizējot migrantus, lai tādi izdarītu spiedienu uz Eiropas Savienību, tām neļaus panākt savus mērķus. Es runāju ar Polijas premjerministru Mateušu Moravecki, Lietuvas premjerministri […]