Programma “Radošā Eiropa”

            03.02.2022. Eiropas Komisija ir publicējusi pirmos trīs uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti saistībā ar programmu “Radošā Eiropa” MEDIA 2022 — programmu, kuras kopējais ES finansējums šogad ir 226 miljoni eiro. Tās mērķis ir atbalstīt audiovizuālās nozares atveseļošanu un stiprināt tās konkurētspēju gan Eiropā, gan visā pasaulē. Nākamajās nedēļās un mēnešos tiks publicēti vēl citi uzaicinājumi.             Par iekšējo […]

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

            02.02.2022. Ir sperts vēl viens solis, lai vēža profilaksi, ārstēšanu, savlaicīgu atklāšanu un aprūpi darītu piekļūstamāku. Pirms Pasaules Vēža dienas un gadu pēc Eiropas Vēža uzveikšanas plāna publicēšanas Komisija sāk vairākas jaunas iniciatīvas, kuras pieteica pasākumā “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi visiem”.“Vēzis, kas skar sievietes: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns”. Šajā pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta dzimumu nelīdztiesībai […]

Eiropas veselības savienība: pieaug Eiropas Zāļu aģentūras nozīme

25.01.2022., turpinot darbu pie stipras Eiropas veselības savienības izveides, Padome pieņēma regulu, ar ko pārskata Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) pilnvaras, un tādējādi ir spērusi platu soli, lai attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm nostiprinātu EMA lomu krīžgatavībā un krīžu pārvarēšanā. Jaunie noteikumi ļaus Aģentūrai cieši uzraudzīt un mazināt zāļu un medicīnisko ierīču trūkumu lielu notikumu un sabiedrības […]

Eiropas nākotne. Eiropieši klimata pārmaiņas uzskata par galveno ES uzdevumu

Eiropas Parlaments un Komisija 25.01.2022. publisko kopīgu Eirobarometra speciālaptauju par Eiropas nākotni. – No katriem 10 jaunajiem eiropiešiem 9 (15–24 gadu vecuma grupā – 91 %) piekrīt tam, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību, un šādu viedokli atbalsta arī 87 % no visiem aptaujas dalībniekiem – 81 % aptaujāto pauž apmierinātību ar […]

Stiprināt drošas ceļošanas koordināciju Eiropas Savienībā

25.01.2022. ES ministri panāca vienošanos par noteikumu atjaunināšanu nolūkā atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Šī vienošanās tiek pieņemta saskaņā ar Komisijas 2021. gada 25. novembra priekšlikumu. Atzinīgi vērtējot minētās vienošanās pieņemšanu Padomē, veselības komisāre Stella Kirjakidu un tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Kopš pandēmijas sākuma esam ierosinājuši risinājumus, kā aizsargāt un veicināt drošu un brīvu pārvietošanos, […]

Konference par Eiropas nākotni. Plenārsēdē apspriestie pilsoņu ieteikumi

Konferences plenārsēdē piektdien, 21. janvārī, un sestdien, 22. janvārī, tika izvērtēti divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās apkopotie ieteikumi. Tika izvērtēti 90 ieteikumi, kas sagatavoti paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas un vide / veselība”, un saistītie ieteikumi, kas sagatavoti valstu pilsoņu paneļdiskusijās. Diskusijas galvenokārt koncentrējās ap ieteikumiem, […]

Eiropas nākotne. Konferences plenārsēdē apspriedīs pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus

Konferences par Eiropas nākotni 21.-22. janvāra plenārsēdē Strasbūrā tiks izvērtēti 90 ieteikumi, kas tapuši iedzīvotāju paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija/vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas, vide/veselība”, kā arī ar tiem saistītie dalībvalstīs notikušo pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi.             Līdz šim ieteikumu izstrāde ir pabeigta divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās. Katrā no tām darbojās 200 dažāda vecuma un […]

Starptautiskā izglītības diena

23.01.2022. pirms Starptautiskās Izglītības dienas, kas tiek atzīmēta 24. janvārī, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels nāca klajā ar šādu paziņojumu: “Izglītība ir būtiska globālajai atlabšanai un visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Tiesības uz izglītību ir pamattiesības un veido noturīgas, miermīlīgas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatu. Izglītība ir zaļās pārkārtošanās pamats un katalizators. Tā ļauj iedzīvotājiem […]

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pieteikšanās uz 2022. gada balvām sākusies!

18.01.2022. sākas pieteikšanās uz jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvām. Pirmā pieteikšanās uz balvām guva lielu atsaucību: pagājušogad tika saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumu. 2022. gadā ar iniciatīvu cildināsim jaunus iedvesmojošus pārmaiņu piemērus mūsu ikdienas dzīvē, dzīves telpā un pieredzē. Tāpat kā pirmajā konkursā, arī jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvas tiks piešķirtas jauno talantu idejām, kā arī jau […]

Afganistāna: ES piešķir 268,3 miljonus eiro, lai atbalstītu izglītības, veselības un iztikas līdzekļu nodrošināšanu Afganistānas iedzīvotājiem

Sakarā ar smago humanitāro krīzi, ar ko saskaras Afganistāna, ES ir sākusi projektus 268,3 miljonu eiro vērtībā un tādējādi palielinājusi būtisko atbalstu Afganistānas iedzīvotājiem. ES atbalsts ir vērsts uz izglītības saglabāšanu, ilgtspējīgiem iztikas līdzekļiem un sabiedrības veselības aizsardzību, arī bēgļiem, migrantiem un iekšzemē pārvietotām personām. Tas tiek virzīts caur Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām, kas darbojas Afganistānā […]

Programma “Radošā Eiropa” – 2022. gadā palielināts kultūras un radošo nozaru atbalsta budžets

13.01.2022. Šodien Komisija pieņēma 2022. gada darba programmu “Radošā Eiropa”, pēc kuras izsludinās attiecīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Programma “Radošā Eiropa”, kuras budžets ir aptuveni 385 miljoni eiro (par gandrīz 100 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gadā), stiprina atbalstu radošajiem un kultūras partneriem, pienācīgi ņemot vērā problēmas, ko rada Covid-19 krīze un pieaugošā globālā konkurence. Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre […]

Eiropas Komisija gādā, lai jauniešiem būtu pieejams kvalitatīvs un iekļaujošs brīvprātīgais darbs

13.01.2022. Lai veicinātu jauniešu brīvprātīgā darba transnacionālo raksturu Eiropas Solidaritātes korpusa vai citu valsts līmeņa shēmu ietvaros, kā vienu no pirmajām konkrētajām iniciatīvām saistībā ar 2022. jeb Eiropas Jaunatnes gadu Komisija šodien publicēja priekšlikumu Padomes ieteikumam par jauniešu brīvprātīgo darbu.             Atzīstot brīvprātīgā darba būtisko devumu jauniešu prasmju un kompetenču veidošanā un tā nozīmi sekmīgā sabiedrības problēmu atrisināšanā, ierosinātais ieteikums […]

20 gadi kopš eiro jūsu ikdienā

01.01.2022. Pirms divdesmit gadiem, 2002. gada 1. janvārī, divpadsmit ES valstis savas nacionālās valūtas banknotes un monētas apmainīja pret eiro – tā bija vērienīgākā pāreja uz jaunu valūtu, kāda jebkad ir bijusi. Šo divu gadu desmitu laikā eiro ir nostiprinājis Eiropas valstu ekonomikas stabilitāti, konkurētspēju un attīstību. Vēl svarīgāk ir tas, ka eiro ieviešana iedzīvotājiem […]

“Erasmus+”: 2020. gada veiksmes stāsts par spīti ierobežojumiem

16.12.2021. publicētais “Erasmus+” 2020. gada ziņojums liecina, ka, neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, programma pagājušajā gadā atbalstījusi gandrīz 640 000 mācību pieredzes ārvalstīs un nodrošinājusi finansējumu 20 400 projektiem un 126 900 organizācijām. Pēkšņā pāreja uz mācībām tiešsaistē uzskatāmi parādīja attālināto risinājumu nozīmi mācīšanas un mācīšanās procesā. Programmai “Erasmus+” joprojām ir būtiska loma cilvēku un organizāciju sagatavošanā — pērn digitālajai pārejai tika atvēlēti 200 miljoni […]

Eiropas zaļais kurss: EK ierosina stimulēt ēku renovāciju un dekarbonizāciju

17.12.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, kā ēku energoefektivitātes noteikumus saskaņot ar Eiropas zaļo kursu un līdz 2050. gadam dekarbonizēt ES ēku fondu. Šis priekšlikums Eiropā atvieglos mājokļu, skolu, slimnīcu, biroju un citu ēku renovāciju ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un rēķinus par enerģiju, uzlabojot dzīves kvalitāti miljoniem eiropiešu. Publiskotais pārskatītās Ēku energoefektivitātes direktīvas priekšlikums Komisijas Renovācijas […]

ES digitālais Covid sertifikāts: EK pieņem vakcinācijas sertifikātu 9 mēnešu saistošu akceptēšanas periodu

21.12.2021. Eiropas Komisija pieņēma noteikumus saistībā ar ES digitālo Covid sertifikātu, ar kuriem attiecībā uz ceļošanu ES iekšienē tiek paredzēts deviņu mēnešu (270 dienu) saistošs akceptēšanas periods vakcinācijas sertifikātiem. Skaidrs un vienots vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas periods garantēs to, ka attiecībā uz ceļošanu veiktie pasākumi arī turpmāk būs koordinēti, kā Eiropadome aicināja pēc savas pēdējās sanāksmes 2021. gada 16. decembrī. Jaunie […]

Valsts atbalsts: EK apstiprina Latvijas programmu 50 miljonu eiro apmērā

17.12.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 50 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kuras mērķis ir atbalstīt tirdzniecības un sporta centrus, kultūras, atpūtas un izklaides objektus koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Publiskais atbalsts segs konkrētas darbības izmaksas, kas saistītas ar ēku un […]

Jauni priekšlikumi transporta jomā, kas vērsti uz lielāku efektivitāti un ilgtspējīgāku ceļošanu

15.12.2021. Lai atbalstītu pāreju uz tīrāku, zaļāku un viedāku mobilitāti saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem, Komisija šodien pieņēma četrus priekšlikumus, kas modernizēs ES transporta sistēmu. Priekšlikumi dos transporta nozarei iespēju samazināt emisijas par 90 %, proti, palielinās savienojamību un novirzīs vairāk pasažieru un kravu uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, atbalstīs uzlādes punktu, alternatīvās degvielas uzpildes infrastruktūras un […]

EK apstiprina Latvijas īres maksas kompensācijas programmu 9 miljonu eiro apmērā koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam

14.12.2021. Eiropas Komisija konstatēja, ka 9 miljonu eiro vērta Latvijas īres kompensācijas programma, kas paredzēta koronavīrusa pandēmijas skarto uzņēmumu atbalstam, atbilst ES pagaidu regulējumam par valsts atbalsta pasākumiem. Programma ir tāda pasākuma atkārtota ieviešana, kuru Komisija jau apstiprināja 2020. gada jūlijā (SA.57740) un pēc tam grozīja 2021. gada janvārī (SA.60412). Sākotnējā programma ar grozījumiem zaudēja spēku 2021. gada 30. jūnijā. Atbalsts, kas izpaudīsies kā […]

EK apstiprina grozījumus Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus

14.12.2021. Eiropas Komisija konstatēja, ka grozījumi spēkā esošā Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus, atbilst ES pagaidu regulējumam. Komisija 2020. gada decembrī apstiprināja sākotnējo programmu “Dotācijas uzņēmumiem, kurus skārusi Covid-19 krīze, ar mērķi nodrošināt apgrozāmā kapitāla plūsmu” (SA.59592). Programmas mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuru apgrozījums ir samazinājies koronavīrusa uzliesmojuma un vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Programmas […]