Zīmējumu konkurss “Vienoti Eiropā!”

Nolikums Konkursa rīkotājs: Europe Direct centrs Gulbenē sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku Konkurss veltīts : Eiropas jaunatnes gadam, Eiropas dienai Termiņš: no 2022. gada 11.aprīļa līdz 6.maija plkst.16.00 Konkursa dalībnieki: bērni un jaunieši no 7 – 17 gadiem Konkursa norise: Konkursa dalībnieks piedalās konkursā ar savu zīmējumu (jebkurā tehnikā, A4 formātā), kura tematika –  vērtības, kuras svarīgas […]

Aicinām uz radošo stundu “Lietu stilīgā otrā dzīve”!

26.februārī plkst. 11 Alūksnes pilsētas bibliotēkā aicinām uz radošo stundu “Lietu stilīgā otrā dzīve” kopā ar stilisti Antru Reismani un modisti Līgu Kandeli! Runāsim par videi un ģimenes budžetam draudzīgu saimniekošanu, ar praktiskiem piemēriem parādīsim, kā apģērbiem un  lietām dot otru, stilīgu iespēju, radoši izmantojot materiālus, aicināsim padomāt, vai tiešām nepieciešams pirkt jaunas lietas, vai […]

NextGenerationEU: EK piesaista papildu 5 miljardus eiro Eiropas atveseļošanas atbalstam

Vēl vienā veiksmīgā darījumā 2022. gada pirmajā obligāciju sindicēšanā Eiropas Komisija šodien ES vārdā piesaistīja papildu 5 miljardus eiro NextGenerationEU līdzekļos. Ar termiņu 2051. gada 6. jūlijā 30 gadu obligācija kā esošās ES obligācijas palielinājums programmas ietvaros piesaistīto finansējumu palielina līdz 78,5 miljardiem eiro. Komisijas īstenotā veiksmīgā izvietošana palīdzēs saglabāt Eiropas atveseļošanas dinamiku pēc Covid-19 pandēmijas. Obligācijai […]

Jauns kohēzijas ziņojums rāda, ka ES atbalsts mazina ES reģionu atšķirības

8. kohēzijas ziņojumā, ko publicējusi Komisija, redzams, ka kohēzijas politika ir palīdzējusi mazināt ES reģionu teritoriālās un sociālās atšķirības. Pateicoties kohēzijas finansējumam, paredzams, ka līdz 2023. gadam mazāk attīstīto reģionu IKP uz iedzīvotāju būs audzis pat līdz 5 %. Šīs investīcijas arī palīdzēja par 3,5 % mazināt atšķirību starp IKP uz iedzīvotāju 10 procentos vismazāk attīstīto reģionu un 10 procentos visvairāk attīstīto reģionu. […]

2022. gada ziemas ekonomikas prognoze

            10.02.2022. 2022. gada ziemas ekonomikas prognozē paredzēts, ka pēc ievērojama pieauguma par 5,3 % 2021. gadā ES ekonomika 2022. gadā pieaugs par 4,0 % un 2023. gadā — par 2,8 %. Sagaidāms, ka arī eirozonā 2022. gadā izaugsme būs 4,0 %, 2023. gadā samazinoties līdz 2,7 %. 2021. gada 3. ceturksnī ES kopumā sasniedza IKP pirmspandēmijas līmeni, un tiek prognozēts, […]

Paziņoti ES jauno tulkotāju konkursa “Juvenes Translatores” uzvarētāji

            10.02.2022.  tiešsaistes pasākumā tika paziņoti 27 vidusskolēnu konkursa “Juvenes Translatores” uzvarētāji. Uzvarētāja no Latvijas ir Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Rebeka Murāne. Īpašās atzinības par labi paveiktiem tulkojumiem ieguvuši Patrīcija Pučeka no Ogres Valsts ģimnāzijas un Samuels Ozoliņš no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas.             Šā gada konkursa temats bija “Pa īstajām sliedēm uz zaļāku nākotni”. Dalībnieki varēja […]

Biodaudzveidības sardzē

            09.02.2022. Eiropas Komisija veic juridiskus pasākumus pret 15 dalībvalstīm, lai pastiprinātu invazīvu svešzemju sugu saviešanās profilaksi un pārvaldību. Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija līdz 2019. gada jūlijam nav izveidojušas, ieviesušas un iesniegušas Komisijai rīcības plānu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1143/2014, lai apkarotu invazīvās svešzemju sugas, kas rada […]

Digitālā suverenitāte. Eiropas mikroshēmu akts

            08.02.2022. EK šodien ierosina visaptverošu pasākumu kopumu nolūkā nodrošināt ES piegādes drošību, izturētspēju un tehnoloģisko līderpozīciju pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomā. Eiropas mikroshēmu akts stiprinās Eiropas konkurētspēju un izturētspēju un palīdzēs sasniegt gan digitālās, gan zaļās pārkārtošanās mērķus.             Nesenais pusvadītāju deficīts pasaulē piespieda slēgt rūpnīcas visdažādākajās nozarēs – no automobiļu līdz veselības aprūpes ierīču nozarei. Piemēram, […]

Jauns kohēzijas ziņojums rāda, ka ES atbalsts mazina ES reģionu atšķirības

08.02.2022. 8. kohēzijas ziņojumā, ko publicējusi Komisija, redzams, ka kohēzijas politika ir palīdzējusi mazināt ES reģionu teritoriālās un sociālās atšķirības. Pateicoties kohēzijas finansējumam, paredzams, ka līdz 2023. gadam mazāk attīstīto reģionu IKP uz iedzīvotāju būs audzis pat līdz 5 %. Šīs investīcijas arī palīdzēja par 3,5 % mazināt atšķirību starp IKP uz iedzīvotāju 10 procentos vismazāk attīstīto reģionu un 10 procentos visvairāk attīstīto […]

Koronavīruss: EK ierosina pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta derīguma termiņu par vienu gadu

            03.02.2022. Eiropas Komisija šodien ierosina pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta derīguma termiņu par vienu gadu, proti, līdz 2023. gada 30. jūnijam. Covid-19 vīruss Eiropā vēl aizvien ir ļoti izplatīts, un patlaban nav iespējams prognozēt ietekmi, ko radītu iespējamais inficēšanās gadījumu skaita pieaugums 2022. gada otrajā pusē vai jaunu vīrusa variantu parādīšanās. Regulas termiņa pagarināšana nodrošinās to, ka ceļotāji Eiropas Savienības […]

Programma “Radošā Eiropa”

            03.02.2022. Eiropas Komisija ir publicējusi pirmos trīs uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti saistībā ar programmu “Radošā Eiropa” MEDIA 2022 — programmu, kuras kopējais ES finansējums šogad ir 226 miljoni eiro. Tās mērķis ir atbalstīt audiovizuālās nozares atveseļošanu un stiprināt tās konkurētspēju gan Eiropā, gan visā pasaulē. Nākamajās nedēļās un mēnešos tiks publicēti vēl citi uzaicinājumi.             Par iekšējo […]

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

            02.02.2022. Ir sperts vēl viens solis, lai vēža profilaksi, ārstēšanu, savlaicīgu atklāšanu un aprūpi darītu piekļūstamāku. Pirms Pasaules Vēža dienas un gadu pēc Eiropas Vēža uzveikšanas plāna publicēšanas Komisija sāk vairākas jaunas iniciatīvas, kuras pieteica pasākumā “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi visiem”.“Vēzis, kas skar sievietes: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns”. Šajā pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta dzimumu nelīdztiesībai […]

Eiropas veselības savienība: pieaug Eiropas Zāļu aģentūras nozīme

25.01.2022., turpinot darbu pie stipras Eiropas veselības savienības izveides, Padome pieņēma regulu, ar ko pārskata Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) pilnvaras, un tādējādi ir spērusi platu soli, lai attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm nostiprinātu EMA lomu krīžgatavībā un krīžu pārvarēšanā. Jaunie noteikumi ļaus Aģentūrai cieši uzraudzīt un mazināt zāļu un medicīnisko ierīču trūkumu lielu notikumu un sabiedrības […]

Eiropas nākotne. Eiropieši klimata pārmaiņas uzskata par galveno ES uzdevumu

Eiropas Parlaments un Komisija 25.01.2022. publisko kopīgu Eirobarometra speciālaptauju par Eiropas nākotni. – No katriem 10 jaunajiem eiropiešiem 9 (15–24 gadu vecuma grupā – 91 %) piekrīt tam, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību, un šādu viedokli atbalsta arī 87 % no visiem aptaujas dalībniekiem – 81 % aptaujāto pauž apmierinātību ar […]

Stiprināt drošas ceļošanas koordināciju Eiropas Savienībā

25.01.2022. ES ministri panāca vienošanos par noteikumu atjaunināšanu nolūkā atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Šī vienošanās tiek pieņemta saskaņā ar Komisijas 2021. gada 25. novembra priekšlikumu. Atzinīgi vērtējot minētās vienošanās pieņemšanu Padomē, veselības komisāre Stella Kirjakidu un tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Kopš pandēmijas sākuma esam ierosinājuši risinājumus, kā aizsargāt un veicināt drošu un brīvu pārvietošanos, […]

Konference par Eiropas nākotni. Plenārsēdē apspriestie pilsoņu ieteikumi

Konferences plenārsēdē piektdien, 21. janvārī, un sestdien, 22. janvārī, tika izvērtēti divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās apkopotie ieteikumi. Tika izvērtēti 90 ieteikumi, kas sagatavoti paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas un vide / veselība”, un saistītie ieteikumi, kas sagatavoti valstu pilsoņu paneļdiskusijās. Diskusijas galvenokārt koncentrējās ap ieteikumiem, […]

Eiropas nākotne. Konferences plenārsēdē apspriedīs pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumus

Konferences par Eiropas nākotni 21.-22. janvāra plenārsēdē Strasbūrā tiks izvērtēti 90 ieteikumi, kas tapuši iedzīvotāju paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija/vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas, vide/veselība”, kā arī ar tiem saistītie dalībvalstīs notikušo pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi.             Līdz šim ieteikumu izstrāde ir pabeigta divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās. Katrā no tām darbojās 200 dažāda vecuma un […]

Starptautiskā izglītības diena

23.01.2022. pirms Starptautiskās Izglītības dienas, kas tiek atzīmēta 24. janvārī, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels nāca klajā ar šādu paziņojumu: “Izglītība ir būtiska globālajai atlabšanai un visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Tiesības uz izglītību ir pamattiesības un veido noturīgas, miermīlīgas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatu. Izglītība ir zaļās pārkārtošanās pamats un katalizators. Tā ļauj iedzīvotājiem […]

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pieteikšanās uz 2022. gada balvām sākusies!

18.01.2022. sākas pieteikšanās uz jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvām. Pirmā pieteikšanās uz balvām guva lielu atsaucību: pagājušogad tika saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumu. 2022. gadā ar iniciatīvu cildināsim jaunus iedvesmojošus pārmaiņu piemērus mūsu ikdienas dzīvē, dzīves telpā un pieredzē. Tāpat kā pirmajā konkursā, arī jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvas tiks piešķirtas jauno talantu idejām, kā arī jau […]

Afganistāna: ES piešķir 268,3 miljonus eiro, lai atbalstītu izglītības, veselības un iztikas līdzekļu nodrošināšanu Afganistānas iedzīvotājiem

Sakarā ar smago humanitāro krīzi, ar ko saskaras Afganistāna, ES ir sākusi projektus 268,3 miljonu eiro vērtībā un tādējādi palielinājusi būtisko atbalstu Afganistānas iedzīvotājiem. ES atbalsts ir vērsts uz izglītības saglabāšanu, ilgtspējīgiem iztikas līdzekļiem un sabiedrības veselības aizsardzību, arī bēgļiem, migrantiem un iekšzemē pārvietotām personām. Tas tiek virzīts caur Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām, kas darbojas Afganistānā […]