Debates par sabiedrības novecošanu

Eiropas Komisija 27.01.2021. nāca klajā ar Zaļo grāmatu, lai sāktu plašas politikas debates par problēmām un iespējām, ko rada Eiropas sabiedrības novecošana. Tajā ir izklāstīta šīs izteiktās demogrāfiskās tendences ietekme uz mūsu ekonomiku un sabiedrību un sabiedrība tiek aicināta paust savu viedokli par to, kā uz to reaģēt, sabiedriskā apspriešanā, kas ilgs 12 nedēļas. Zaļajā […]

Par EK pārstāvniecības Latvijā vadītāju apstiprina Zani Petri

27.01.2021. Eiropas Komisija par pārstāvniecības vadītāju Latvijā ir iecēlusi Zani Petri. Viņa sāks pildīt pienākumus 2021. gada 16. aprīlī. Pārstāvniecības vadītāji ir oficiāli Komisijas pārstāvji dalībvalstīs priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskā pakļautībā. Zane Petre, stājoties jaunajā amatā, ir uzkrājusi lielu pieredzi Latvijas un Eiropas diplomātijā. Viņa ir strādājusi Latvijas Ārlietu ministrijā, arī kā Eiropas […]

Zaļā patēriņa apņemšanās

26.01.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar jauno zaļā patēriņa apņemšanos – pirmo iniciatīvu jaunās Patērētāju tiesību aizsardzības programmas ietvaros. Zaļā patēriņa apņemšanās ir daļa no Eiropas Klimata pakta – ES mēroga iniciatīvas, kurā cilvēki, kopienas un organizācijas tiek aicinātas piedalīties klimata politikas pasākumos un veidot zaļāku Eiropu. To parakstot, uzņēmumi apņemas plašāk atbalstīt zaļo pārkārtošanos. […]

Koronavīruss: EK noslēdz ievadsarunas ar Valneva par jaunas potenciālās vakcīnas iegādi

12.01.2021. Eiropas Komisija noslēdza ievadsarunas ar farmācijas uzņēmumu Valneva par iespējām iegādāties potenciālo vakcīnu pret Covid-19. Paredzamais līgums ar Valneva ļautu ES dalībvalstīm visām kopā iepirkt 30 miljonus devu ar iespēju vēlāk iegādāties vēl 30 miljonus devu. 12.01.2021. pabeigtās ievadsarunas ar Valneva nozīmēs papildinājumu jau šobrīd plašajā portfelī, ko veido vakcīnas, kuras tiks ražotas Eiropā […]

Eiropas Komisija ierosina atjaunināt koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai

25.01.2021. Eiropas Komisija ierosina atjaunināt koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai. EK ierosināja atjaunināt pagājušā gada oktobrī pieņemto Padomes ieteikumu, ar ko koordinē pasākumus, kuri ietekmē brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šis ierosinājums ir daļa no Komisijas centieniem nodrošināt ar ceļošanu saistītu pasākumu labāku koordināciju un komunikāciju ES līmenī. Ņemot vērā jaunos koronavīrusa variantus un jaunu inficēšanās […]

EK apstiprina Latvijas valsts atbalstu kultūras pasākumu rīkotājiem

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 5 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kas atbalstīs kultūras pasākumu organizatorus, kuriem nācās atcelt izziņotus publiskus kultūras pasākumus valdības noteikto koronavīrusa ierobežojumu dēļ. Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Atbalsts tiks piešķirts tiešu dotāciju veidā. Saņēmējiem tiks izmaksāts līdz 80 % no kopējās biļešu naudas summas, kura […]

Jaunais Eiropas “Bauhaus”

18.01.2021. Komisija sāka Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izziņotās jaunās Eiropas „Bauhaus” iniciatīvas izstrādes posmu. Jaunais Eiropas „Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un ieguldījumus. Tādējādi Jaunā Eiropas „Bauhaus” pamatvērtības ir ilgtspēja, […]

Eiropas Komisijas atļauju saņem jau otrā drošā un iedarbīgā vakcīna pret Covid-19

06.01.2021. Eiropas Komisija piešķīrusi tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem (TAN) „Moderna” izstrādātajai vakcīnai pret Covid‑19. Tā ir otrā vakcīna pret Covid-19, kas saņēmusi tirdzniecības atļauju Eiropas Savienībā. Atļauja piešķirta pēc pozitīva Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zinātniskā ieteikuma, kas balstīts uz visaptverošu vakcīnas drošuma, iedarbīguma un kvalitātes novērtējumu, un dalībvalstis to ir apstiprinājušas. 2020. gada 30. novembrī […]