Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSSeminārs par to, kā radīt jaunus produktus un ne tikai...

2018. gada novembris

Eiropas Savienības informācijas sniedzēji jau desmito reizi tiksies gadskārtējā forumā

2018. gada 2. novembrī Ārlietu ministrijā notiks ikgadējais Eiropas Savienības (ES) Informācijas sniedzēju forums, lai pārrunātu aktuālos ES jautājumus. Tajā pulcēsies dalībnieki no visas Latvijas, kas ikdienā Latvijas iedzīvotājus informē par Eiropas Savienību. Par šī gada foruma tēmām - Latvijas interesēm Eiropas Savienībā, ES nākotni un gaidāmajām Eiropas vēlēšanām - diskutēs valsts un pašvaldību ES informācijas kontaktpersonas, ES Informācijas punktu (ESIP) un Europe Direct Informācijas centru pārstāvji (EDIC), ES informācijas tīklu vadītāji, viedokļu līderi, Eiropas klubi skolās, mediju, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji.

2018. gada novembris

Konkurss “ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai”

Pēdējo gadu laikā Alūksnes pilsētā un novadā ir realizēti daudzi nozīmīgi projekti, kuros lielu daļu finansējuma sedz Eiropas Savienība. Cik daudz mēs zinām par šiem projektiem un kur ES nauda ir ieguldīta mūsu novada attīstībā? Pārbaudīsim savas zināšanas, piedaloties konkursā "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai"!

Konkursa jautājumi:

1. Kādas ir projekta „Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve Pilssalā” kopējās izmaksas, un cik no tām ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums?

2. Kāda projekta ietvaros tika uzbūvēta industriālā ēka Rūpniecības ielā, kāds uzņēmums tur pašlaik darbojas un kāds ir tā darbības profils?

3. Pateicoties kādam projektam tika radīts Lāzertāgs?

4. Kāda projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni?

5. Kāds ir projekta „Zaļais dzelzceļš” mērķis?

6. Nosauciet projektu , kura ietvaros tapa grāmata „Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas”? Kura mūsu novada skola tajā piedalījās?

7. Par cik samazināsies primārās enerģijas gada patēriņš un siltumnīcefekta gāzu apjoms, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”?

Atbildes iesūtīt līdz 10. novembrim elektroniski uz e-pastu silvija.murniece@aluksne.lv vai pa pastu Alūksnes pilsētas bibliotēka, Lielā ezera 24, LV - 4301, ar norādi "ES konkursam". Pareizo atbilžu autori saņems balvas!

2018. gada oktobris

Eiropas Komisija nāk klajā ar bioekonomikas stratēģiju

Eiropas sabiedrības, vides un ekonomikas interesēs Komisija šodien likusi priekšā ilgtspējīgas aprites bioekonomikas attīstības rīcības plānu. Bioekonomikas stratēģija iekļaujas Komisijas centienos uzlabot ES nodarbinātību, izaugsmi un ieguldīšanu. Tās mērķis ir uzlabot un palielināt atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, lai risinātu globālas un vietējas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības sfērās.

Galīgu bioloģisko resursu un ekosistēmu pasaulē ir vajadzīgi inovācijas pasākumi, kas pabarotu cilvēkus un nodrošinātu tiem tīru ūdeni un enerģiju. Bioekonomika spēj aļģes pārvērst kurināmajā, pārstrādāt plastmasu, pārtaisīt atkritumus par jaunām mēbelēm vai drēbēm un rūpniecības blakusproduktus pārveidot bioloģiskos minerālmēslos. Tā spētu līdz 2030. gadam radīt 1 miljonu jaunu, „ekoloģisku” darba vietu.

Par konkrētiem Komisijas priekšlikumiem vairāk šeit: https://ej.uz/bioekonomika

2018. gada oktobris

Dialogi par Eiropas nākotni

2018. gada oktobris

Informatīvs seminārs - Vides un pārtikas ietekme uz dzīves kvalitāti

2018. gada oktobris

Piedāvājam EDIC Gulbenē ziņu lapu N3.

Pieejama jaunākā ziņu lapa!

Jaunā ziņu lapa par aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā, ES finansējuma iespējām, kā arī iedvesmai un informācijai - par aktuālajiem projektiem, semināriem Alūksnes, Gulbenes, Madonas novados. Ziņu lapu veidoja Europe Direct informācijas centrs Gulbenes novada bibliotēkā ar filiālēm Alūksnes un Madonas bibliotēkās.

 

 

 

Ziņu lapa N3.

2018. gada oktobris

Noslēdzies konkurss "Latviešu valoda Eiropas Savienībā"

Ir noslēdzies Eiropas Valodu dienai veltītais konkurss "Latviešu valoda Eiropas Savienībā".

 

Atbildes uz konkursa jautājumiem:

1. 1. Pirmais zināmais teksts latviešu valodā ir kādā katoļu Agendā, kas drukāta Leipcigā 1507. gadā, ar roku rakstīti latviešu tēvreizes fragmenti. 1525. g. tikusi drukāta pirmā grāmata latviešu valodā, tajā bijuši luterāņu dievkalpojumu teksti, bet šī grāmata nav saglabājusies.

2. 1638. gadā tiek izdota pirmā latviešu valodas vārdnīca - Georga Manceļa „Lettus”.

3. Latviešu valodai pirmo reizi valsts valodas statuss tika piešķirts 1918. gadā.

4. Šobrīd aģentūra aktīvi sadarbojas ar apmēram 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

5. Eiropas Savienības Literatūras balvu ieguvis rakstnieks Osvalds Zebris par romānu ""Gaiļu kalna ēnā''.

6. Eiropas Savienības iestādēs strādā apmēram 150 latviešu valodas tulkotāju.

7. Īrijā un Maltā ir tādas oficiālas valodas, kurās ir mazāks runātāju skaits nekā to, kas runā latviešu valodā.

8. Latvijas premjerministrs, ierodoties uz Eiropas Savienības samitiem Eiropas Savienības Padomē, runā un dokumentus lasa latviski.

9. Pa nakti jāstrādā Eiropas Savienības samitu laikā, ja valsts vadītāju sanāksmes aizkavējas līdz nakts vidum vai pat visu nakti, jo dalībvalstu vadītājiem vajag sanāksmē apspriesto tekstu savas valsts valodā.

10. Par Latvijas tradicionālo ēdienu - sklandrausi ir izdota īpaša regula visās 24 Eiropas Savienības valodās.

 

Balvas var saņemt Velga Podniece, Maija Miķele, Indra Troska un Sigita Jakobsone Alūksnes pilsētas bibliotēkā 3. stāvā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.

2018. gada oktobris

Zaļā gaisma vienkāršākai PVN sistēmai un efektīvākai cīņai ar krāpšanu

TaxesEiropas Parlamenta deputāti trešdien atbalstīja Eiropas Komisijas piedāvāto PVN sistēmas reformu, vienlaikus ierosinot arī noteikt maksimālo PVN likmi. EP deputāti balsoja par diviem likumprojektiem - viena mērķis ir stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecības iespējas vienotajā tirgū un mazināt krāpšanu (pieņemts ar 536 balsīm pret 19, 110 deputātiem atturoties), bet otra - izveidot skaidrāku PVN likmju sistēmu (pieņemts ar 536 balsīm pret 87, 41 deputātam atturoties). Abi likumprojekti ir daļa no vērienīgas reformas, kuras mērķis ir viest skaidrību ar pārrobežu darījumiem saistītos jautājumos.

Pētījumi liecina, ka pārrobežu PVN krāpšana ES valstīm katru gadu rada 50 miljardu eiro lielus zaudējumus.

Lasīt vairāk https://ej.uz/67ku

2018. gada oktobris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākošā >>

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.